25.09.2020

MŠMT přispěje na nákup IT techniky i víceletým gymnáziím

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozšířilo finanční podporu na nákup IT vybavení pro zajištění distanční výuky i na nižší stupně víceletých gymnázií. Již v srpnu ministerstvo rozhodlo o mimořádném příspěvku zřizovatelům základních škol na pořízení IT vybavení. Každé škole bude navýšen příspěvek na ostatní neinvestiční výdaje o částku 20 tisíc na jednoho učitele. Tato podpora ale opomíjela nižší stupně víceletých gymnázií zřizované, stejně jako střední školy, krajskou samosprávou, avšak odpovídající třídám základních škol. Víceletá gymnázia budou dostávat peníze podle počtu tříd nižších stupňů.

K vyplacení příspěvků skrze krajské úřady by však mělo dojít až v průběhu října, uznatelnými náklady budou ale náklady za celý kalendářní rok 2020. Svaz měst a obcí proto doporučuje zřizovatelům škol nákup předfinancovat, aby školy stihly IT techniku pořídit včas pro výuku i vyúčtování příspěvku.

Více informací naleznete přímo na stránkách ministerstva zde.

Mgr. Bc. Martin Pikous