19.12.2018

Zápis do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

Obce a kraje žádající o dotaci na sportovní infrastrukturu by se dle výkladu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy měly v termínu do 31. 12. 2018 zapsat do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Vysvětlujeme povinnost žadatele a zájemce o tuto podporu.

Obce a kraje žádající o dotaci na sportovní infrastrukturu by se dle výkladu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy měly v termínu do 31. 12. 2018 zapsat do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení.

Povinnost žadatele o podporu byla vložena do novely zákona o podpoře sportu během projednávání v Poslanecké sněmovně, proto Svaz měst a obcí ČR neměl možnost uplatnit připomínky.  Dle výkladu ministerstva podle tohoto zákona může být žadatelem o podporu obec a kraj. Tudíž má povinnost se zapsat do rejstříku sportovních zařízení, který je v provozu teprve od minulého týdne.    

S ohledem na to, že bude na zápis vázáno udělení dotací, doporučujeme provést zápis.

Zde https://rejstriksportu.msmt.cz/ obec či kraj provede registraci do Rejstříku, kde si nastaví přístupová hesla. Bezprostředně po registraci již může zapisovat údaje o sportovním zařízení. Jedná se o sportovní zařízení, která jsou ve vlastnictví, nájmu či výpůjčce.

Údaje o sportovním zařízení lze zapsat hromadným zápisem dat pomocí souboru CSV nebo formou vkládání údajů o jednotlivých zařízeních prostřednictvím odkazu „Přidání záznamu“ přímo v internetové aplikaci. Strukturu a vzorové CSV včetně potřebných číselníků naleznete v zápatí stránky, v záložce „Struktura CSV“.

Podrobný návod k zápisu údajů o sportovním zařízení naleznete v manuálu: https://rejstriksportu.msmt.cz/User/manual.pdf , který primárně slouží sportovním organizacím, avšak v částech registrace do rejstříku a zápis údajů o sportovním zařízení se týká i obcí a krajů.

Závěrem chceme upozornit ještě na skutečnost, která není uvedena v níže přiloženém informativním mailu, a to, že v § 7d je uvedeno, že pokud žadatel o podporu nebude zapsán do rejstříku, dopouští se přestupku a je možné mu uložit sankci do 100.000,- Kč.

Dle sdělení MŠMT povinnost zápisu údajů o sportovním zařízení do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení ve lhůtě do 31. 12. 2018 se primárně týká subjektů, které již požádaly o státní podporu na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení či mají konkrétní záměr o takovouto podporu požádat. Ostatní obce, které nežádaly a ani nemají konkrétní záměr požádat o dotace, se mohou zapsat kdykoliv i po tomto termínu, pokud v budoucnu budou chtít požádat o státní podporu.

Pokud obec v současnosti nežádá o podporu ze státního rozpočtu na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení a ani se tak v dohledné době nechystá, v tom případě se jí informace zaslaná v předchozím části v tuto chvíli netýká, včetně informace o případných sankcích.

Zpracovala: Mgr. Michaela Papírníková Jurečková, SMO ČR