04.05.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 2. května 2020 Manuál pro mateřské školy, pro školy základní, pro školy střední a konzervatoře.

Součástí materiálů je také čestné prohlášení. Manuály včetně čestného prohlášení jsou ke stažení níže. Více informací www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss . MŠMT  bude v týdnu od 4. května distribuovat ještě obdobné materiály pro vyšší odborné školy, základní umělecké školy, střediska volného času a školská poradenská zařízení.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy