14.02.2019

Svazu měst a obcí České republiky se podařilo zabránit omezení pravomoci zřizovatelů v konkursních řízeních na ředitele škol

Na základě připomínek Svazu měst a obcí České republiky se podařilo v rámci meziresortního připomínkového řízení zamezit novele konkursní vyhlášky, která by omezila pravomoci zřizovatelů v konkursních řízeních na ředitele škol, a napříště by stanovení pořadí uchazečů konkursních komisí bylo pro zřizovatele závazné.

Na základě připomínek Svazu měst a obcí České republiky se podařilo v rámci meziresortního připomínkového řízení zamezit novele konkursní vyhlášky, která by omezila pravomoci zřizovatelů v konkursních řízeních na ředitele škol, a napříště by stanovení pořadí uchazečů konkursní komisí bylo pro zřizovatele závazné. Shodné stanovisko se Svazem měst a obcí mělo i Sdružení místních samospráv a některé kraje.

Novela konkursní vyhlášky byla předložena s odkazem na Zprávu České školní inspekce, která ovšem konstatovala, že pouze v 6 % došlo k tomu, že byl vybrán jiný uchazeč, než doporučila jako vítězného konkursní komise.

Svaz zejména uplatnil v rámci meziresortního připomínkového řízení zásadní připomínku, že nesouhlasí s omezením pravomoci zřizovatelů v konkursních řízeních, které není v souladu se školským zákonem a Ústavou. Svaz se domnívá, že pokud zřizovatel jmenuje ředitele školy a má odpovědnost za chod školy, má odpovědnost trvalou - na rozdíl od konkursní komise, kdy její odpovědnost končí jejím posledním zasedáním. Jmenování ředitele je vyhrazeno dle školského zákona zřizovateli, a jedná se o vyhrazenou samosprávnou kompetenci. Konkursní komise doporučuje pořadí, zřizovatel vybírá a nese za výběr odpovědnost a kromě toho vybírá z okruhu „vhodných uchazečů", tj. těch, kteří splnili podmínky. Zřizovatel je ten, kdo nese konečnou odpovědnost za jmenování konkrétní osoby ředitelem, stejně jako za její kontrolu, hodnocení a případně i odvolání.

Na základě vznesených argumentů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ustoupilo od svého návrhu a připomínce Svazu vyhovělo s tím, že stanovení pořadí uchazečů konkursní komisí bude mít nadále pro zřizovatele doporučující charakter.

Mgr. Michaela Papírníková Jurečková, SMO ČR