30.07.2021

Dětské skupiny zůstanou zachovány

Poslanci v tomto týdnu schválili kompromisní návrh novely zákona o poskytování péče o děti v dětské skupině. K původně plánované proměně v "jesle" nedojde. Nadále je budou moci navštěvovat děti od šesti měsíců věku do zahájení školní docházky. Přesto dojde ke zpřísnění některých podmínek. Stanoveny budou tzv. standardy kvality. Prováděcí předpisy stanoví také vyšší standardy požární ochrany, přísnější podmínky budou kladeny také na kvalifikaci pracovníků. Poskytovatelé se na tyto změny budou muset připravit do roku 2024. Změní se také způsob financování, státní příspěvek bude stanoven podle normativu pro soukromé mateřské školky, příspěvek rodičů bude zastropován jen pro děti do tří let. Návrh novely nyní projedná Senát.

Dětské skupiny existují už od roku 2014. V současné době je v provozu přes tisíc skupin s asi 15 000 místy pro děti od půl roku do zahájení školní docházky. V některých obcích tak vedle péče o děti do tří let nahrazují také chybějící kapacity ve školkách. Tato funkce dětských skupin zůstane i nadále zachována.

Předloha zpřísňuje povinnou odbornou způsobilost pečujících osob, a to zdravotnickou pro nejmenší děti a pedagogickou pro starší děti. Povinné bude také další vzdělávání personálu.

Upraví se také požadavky na prostory, například na jejich požární ochranu, z návrhu naopak vypadla podmínka dostatečného denního osvětlení. Svaz měst a obcí intenzivně jedná s MPSV o dotačních možnostech na nutné rekonstrukce. 

Návrh stanovuje jako nutnou podmínku také splnění tzv. standardů kvality péče. Ty vycházejí z dřívějšího hodnocení Auditu značky kvality v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin, který mnozí provozovatelé již dobře znají.

Nejdůležitějším aspektem novely je pak samozřejmě nový systém financování, který má nahradit končící podporu z Evropského sociálního fondu, ačkoliv MPSV nadále jedná o možnotech financování z evropských zdrojů. Novela zákona zakotvuje státní příspěvek stanovený podle normativu pro soukromé školky (resp. 1,7násobek u dětí do tří let věku). To by mělo v současnosti znamenat asi 9600 korun měsíčně na děti do tří let a zhruba 5600 Kč na starší dítě. Příspěvek rodičů pak bude zastropován jen u dětí do tří let, a to na částku 4000 korun měsíčně.

Je-li provozovatelem dětské skupiny příspěvková organizace obce, bude příspěvek vyplácen obdobně jako v případě škol prostřednictvím krajů mimo finanční vztahy stanovené zřizovatelem. 

Kompletní znění novely najdete v příloze.

Mgr. Martin Pikous Legislativní a právní sekce Kanceláře SMO ČR