13.11.2019

Navýšení alokace výzev IROP

na podporu základních škol, deinstitucionalizace sociálních služeb, sociálního bydlení a infrastruktury pro předškolní vzdělávání

ŘO IROP nás informoval, že dne 8. 11. 2019 došlo k navýšení alokací výzev IROP v SC 2.4:

  • č. 46 „Infrastruktura základních škol“ - výzva byla navýšena o 195 962 247 Kč (EFRR)
  • č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“ - výzva byla navýšena o 1 804 037 739 Kč (EFRR)
  • č. 87 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.“ - výzva byla navýšena o 186 401 488 Kč (EFRR)
  • č. 88. „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. - výzva byla navýšena o 859 555 909 (EFRR).

 

Informace o zveřejnění a odkazy na kompletní dokumentaci výzev naleznete zde http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Navyseni-alokace-vyzev-IROP-na-podporu-zakladnich