09.10.2020

Krizová opatření k provozu škol

Vláda ČR přijala s účinností od 12. do 25. října další krizová opatření k provozu škol a školských zařízení. Po nařízeních jednotlivých krajských hygienických stanic ze začátku tohoto týdne jde nyní o celostátní plošná nařízení.

Pouze distančně bude probíhat výuka na vysokých školách s výjimkou praktické výuky ve zdravotnických oborech, dále na všech středních a vyšších odborných školách s výjimkou praktického vyučování. Na druhých stupních základních škol bude prezenční výuka v příštím týdnu probíhat pouze pro jednu polovinu tříd, pro druhou pak v týdnu následujícím. Na druhém stupni základních škol se zakazuje sportovní činnost. Provoz mateřských škol a prvního stupně základních škol je omezen nejméně. Výuka v základních uměleckých školách a jazykových školách může probíhat jen individuálně (1 učitel, 1 žák). Střediska volného času budou plošně uzavřena. Ve všech školách bylo krizovým opatřením nařízeno volno na 26. a 27. října.

Nadále platí pro pedagogy i žáky povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení s výjimkou mateřských škol a prvních stupních základních škol, pokud toto opatření nenařídí Krajská hygienická správa či ředitel školy.

Všechna aktuální opatření a doporučení k provozu škol najdete na stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Mgr. Bc. Martin Pikous