15.10.2018

Kde jsou lidé nejvíc pyšní na svou školku či školu? V Sokolově a v Chyňavě

PRAHA, 15. října 2018 - ŠKOL(K)A JINAK. Tak se jmenuje celostátní soutěž Svazu měst a obcí ČR. Do druhého ročníku se zapojila vzdělávací zařízení z celé republiky. Vitězi se staly MŠ Sokolov, Alšova 1746 za aktivní a nápadité zapojení rodičů do činnosti mateřské školy a ZŠ a MŠ Chyňava za příkladnou spoluprací starších žáků s mladšími.

PRAHA, 15. října 2018 - ŠKOL(K)A JINAK. Tak se jmenuje celostátní soutěž Svazu měst a obcí ČR. Do druhého ročníku se zapojila vzdělávací zařízení z celé republiky. Vitězi se staly Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 za aktivní a nápadité zapojení rodičů do činnosti mateřské školy a Základní škola a Mateřská škola Chyňava za příkladnou spoluprací starších žáků s mladšími.

 

"Chtěli jsme dát školským zařízením nezávisle na velikosti či oblasti, kde působí, možnost představit široké veřejnosti, co dělají jinak. Zaslané fotky, popisky projektů a přístupů oceňovali na facebooku přímo lidé a v druhém kole hodnotila odborná porota složená ze Školské komise Svazu a zástupců Svazu," říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: "Do letošního ročníku se přihlásily školky a školy s velmi kvalitními projekty, proto odborná porota vyhlásila i ceny poroty a ceny veřejnosti. Nelze říct, že někdo byl vítěz a někdo poražený. Všechny účastníky soutěže spojuje zájem o jiný přístup ke vzdělávání, láska k profesi, hrdost na svou školku či školu a nadšení, díky kterému se školství jako nedílná součást života ve městech a obcích neustále vyvíjí."

 

Mateřské školy:

1. místo: MŠ Sokolov, Alšova 1746: za aktivní a nápadité zapojení rodičů do činnosti mateřské školy

2. místo: MŠ Pohořelice u Napajedel: za unikátní spolupráci s rodiči v oblasti ekologické výchovy

3. místo: MŠ „Klíček“, Jiráskova 4334, Chomutov: za efektivní přístup a širokou spolupráci při přípravě na budoucí povolání

 

Základní školy:

1. místo: ZŠ a MŠ Chyňava: za netradiční zápis do 1. ročníku ZŠ

2. místo: ZŠ Volyně: za aktivní zapojení do projektu „Krabice od bot“

3. místo: ZŠ Na Výsluní Brandýs n. L. – Stará Boleslav: za aktivní zapojení do projektu proměny prosklených čekáren u zastávek autobusů

 

Ceny poroty:

MŠ Nádražní Kyjov: za rozvíjení vzájemné pospolitosti a udržování starých zvyků a tradic

MŠ Zahradní Zábřeh: za pestré, tvůrčí a nápadité projekty věnované poznávání reálného světa

MŠ Sportovní Horní Slavkov: za zajištění podmínek pro vzdělávání nadaných dětí

ZŠ a MŠ Suchý Důl: za úspěšné pokračování vzdělávacího projektu pro přípravu dětí na vstup do ZŠ dle pedagogiky Montessori

SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov: za atraktivní rozšiřování znalostí dětí a žáků v oblasti energií v rámci projektu Energie pod pokličkou

ZŠ Palmovka Praha 8: za nápadité informování veřejnosti o dění ve škole prostřednictvím Galerie Na plotě

 

Ceny veřejnosti:

MŠ Korycanská Praha 8: za ojedinělou péči o děti se zdravotním oslabením

ZŠ Zahradní Chomutov: za výjimečně fungující školní parlament

 

Cena veřejnosti a poroty

ZŠ a MŠ Radnice: za bezvadné parťácké vztahy a jedinečné Soptíky

 

Vítězové Škol(k)y jinak 2018 byli slavnostně vyhlášeni na speciálním semináři, který se konal ve čtvrtek 4. října 2018 v Zeleném salonku Senátu pod záštitou místopředsedy Senátu Ing. Ivo Bárka. Součástí akce byly i tematické přednášky pana poslance a předsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Mgr. Václava Klause „Jiná školka nebo dobrá školka?“ a paní šéfredaktorky redakce školství ze společnosti Wolters Kluwer, a. s., Mgr. Nadi Eretové „100 let českého školství“.

 

Druhý ročník soutěže ŠKOL(K)A JINAK se na facebookovém profilu Svazu měst a obcí ČR http://www.facebook.com/smocr1 uskutečnil v průběhu května a června. Přihlásilo se do něj celkem 22 mateřských a základních škol z celé České republiky a jedno střední odborné učiliště.

 

Partnerem soutěže, který mimo jiné poskytl ceny vítězům, byla společnost Wolters Kluwer, a. s., vydavatel časopisu Řízení školy.

 

Součástí soutěže bylo i představení projektu „Kapku šetřím“, zaměřeného na ekologickou osvětu a efektivní využití vody ve školách a školkách.

 

 

Pro další informace kontaktujte:

Svaz měst a obcí ČR, e-mail: smocr@smocr.cz, tel.: 234 709 711

 

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak zastupuje více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.