Vzdělávání

V oblasti vzdělávání řeší aktuální témata předškolního, základního vzdělávání a neformálního vzdělávání. Zabývá se otázkami spojenými s financováním školství a nastavení dotačních titulů. Zveřejňuje metodická doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce a Veřejné ochránkyně práv v oblasti vzdělávání.

06.01.2020

Změny ve financování nepedagogických pracovníků od 1. ledna 2020

Ve financování nepedagogických pracovníků od 1. ledna 2020 dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dojde k pouze jediné podstatné změně. Nově bude MŠMT rozepisovat objem finančních prostředků na platy nepedagogických pracovníků vykonávajících činnost přímo navázanou na vzdělávací činnost školy prostřednictvím normativu na každou jednotlivou školu.