01.03.2019

Aktuality z jednání s MŠMT ohledně Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023

V Národním institutu pro další vzdělávání proběhlo jednání v pátek 15. února ohledně vypořádání připomínek k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023, které probíhalo za účasti náměstka ministra školství pro řízení sekce vzdělávání Mgr. Václava Pícla. Svaz uplatnil

V Národním institutu pro další vzdělávání proběhlo jednání v pátek 15. února ohledně vypořádání připomínek k  Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023, které probíhalo za účasti náměstka ministra školství pro řízení sekce vzdělávání Mgr. Václava Pícla. 

Svaz uplatnil 4 zásadní připomínky a několik doporučujících připomínek. 

Jednou z nich byl požadavek na snížení počtu dětí ve třídách MŠ z 24 na 20, dále Svaz doporučoval přidat do problematiky správy škol i obecní úřady. U obou těchto bodů došlo ke shodě.

Návrh ze strany MŠMT, aby po dobu platnosti Dlouhodobého záměru nebyla zřizována nová školská poradenská zařízení a nové ZUŠ byl díky podnětu Svazu zmírněn.

Posledním bodem byl návrh Svazu, aby došlo k navýšení HDP pro školství ze současných 3,9% na průměr OECD, tj. 5,1%, zde nedošlo k úplné shodě, ale bylo přislíbeno, že tento cíl bude při jednání s vládou ministr školství prosazovat.

Mgr. Michaela Papírníková Jurečková, SMO ČR