21.07.2021

Nový sborník stanovisek ombudsmana z oblasti školství

Sborník je určený především ředitelům a ředitelkám škol, pracovníkům školských odborů krajů a obcí a odborné pedagogické veřejnosti. Zdrojem informací může být i pro Ministerstvo školství, Českou školní inspekci a další státní instituce aktivní v této oblasti.

Nový sborník stanovisek z oblasti školství přináší shrnutí nejčastějších témat, a to chronologicky od předškolního vzdělávání přes to základní až po problematiku středoškolského studia. Samostatná kapitola se věnuje školnímu stravování. Sborník uzavírá přehled úplných nebo zkrácených znění závěrů ombudsmana z konkrétních kauz.

Sborník je zdarma dostupný na webových stránkách veřejného ochránce práv.

Mgr. Martin Pikous, Legislativní a právní sekce Kanceláře SMO ČR