16.06.2020

DISKUZNÍ PANEL KE STŘEDNÍMU ČLÁNKU VZDĚLÁVÁNÍ

David Šimek, předseda Školské komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta města Svitavy se dne 15. 6. zúčastnil v kampusu Hybernská diskusního panelu vybraných zástupců klíčových aktérů regionálního školství (MŠMT, NS MAS, SMOČR, SMSČR a Asociace ředitelů ZŠ) na téma: Jak by mohl efektivně fungovat střední článek vedení regionálního školství?

Kulatý stůl řešil otázky, jaké základní role by měl střední článek plnit směrem ke školám, ORP, MAPům, kraji a MŠMT, jak by měl být střední článek v optimálním případě nakonec nastaven za 10-15 let a za co by měl zodpovídat, aby co nejlépe zlepšoval učení dětí a posiloval rovné šance a na jaké úrovni veřejné správy by měl být ideálně umístěn.
V diskusním panelu vystoupil ředitel kabinetu ministra školství mládeže a tělovýchovy pan Mgr. Jaromír Beran. Cílem panelu bylo představit názory jednotlivých aktérů a hledat jak názorovou shodu, tak oblasti, které je třeba ještě dořešit.