05.12.2019

Informace o dotaci na sportovní infrastrukturu

Ministerstvo pro místní rozvoj sdělilo, že na rok 2020 bude na přelomu listopadu a prosince vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace na podporu obnovy sportovní infrastruktury pro obce a města do 3000 obyvatel a do 10000 obyvatel.

Svaz se obrátil na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "MMR") na základě opakovaných dotazů z členské základny s dotazem ohledně plánovaných výzev k podávání žádostí o dotace na podporu obnovy sportovní infrastruktury. 
MMR sdělilo, že výzva bude vyhlášena za stejných podmínek jako pro rok 2019, tj. maximální výše dotace bude 5 mil. Kč, s tím, že žadatel do 3000 obyvatel se na akci musí podílet minimálně 30% vlastních zdrojů a žadatel do 10000 obyvatel se na akci musí podílet 40% vlastních zdrojů.
Předmětem žádosti může být výstavba, modernizace, přestavba či přístavba sportovní infrastruktury, resp. sportoviště či tělocvičny. Výstup musí sloužit primárně pro hodiny tělesné výchovy, ale dále může být využíván pro volnočasové aktivity.
Předpokládaná alokace je až 300 mil. Kč, z toho 250 mil pro žadatele do 3000 obyvatel a 50 mil pro žadatele do 10000 obyvatel.
 
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj