29.07.2020

Dětské skupiny nebo jesle?

Předškolní péče o ty nejmladší děti změní podobu. Vláda schválila novelu zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Dětské skupiny tak budou mít nové označení „jesle“. Novela by měla začít platit od 1. července 2021. Požádali jsme o vyjádření člena Školské komise Svazu měst a obcí ČR a starostu obce Psáry Milana Váchu:

"Avizovaná změna se dotkne všech, kteří poskytují služby ve stávajícím režimu dětských skupin. Většina poskytovatelů bude muset měnit nejenom názvy, ale také stanovy, pojistné smlouvy atd., aby byl splněn požadavek upraveného zákona. Osobně se nedomnívám, že je terminologická změna z dnes fungujících „dětských skupin“ na „jesle“ tak důležitou a vyváží čas a energii spojenou nutnou byrokracií.  Dětské skupiny si za poměrně krátkou dobu své existence vybudovaly mezi rodiči dobré jméno, na kterém je vhodné konzistentně stavět. Nikoli jeho rušením zvyšovat nejistotu rodičů a nepředvídatelnost systému rodinné politiky."

Důležitou změnou návrhu je zásadní snížení finančních prostředků, kdy nově navrhovaná částka 5.000,-Kč na měsíc a dítě výrazně prodraží rodičům měsíční platbu a je dost možné, že navýšení v řádu jednotek tisíc měsíčně si mnozí nebudou moci dovolit, zařízení se stanou finančně nedostupná těm, kteří je potřebují, a v určitých případech povedou k uzavření dětských skupin a tedy ke snížení celkových kapacit zařízení pečujících o děti do 4 let.

V dokumentu se avizuje úprava technických požadavku na jesle, které budou provedeny vyhláškou. Bez návrhu této vyhlášky je těžké soudit, ale zde vidím možné zásadní riziko komplikací stávajících DS v nemožnosti dnes vyhovujících prostor, a to včetně těch, které prošly stavebními úpravami v poslední době. Toto je případ i naší obce, kde v září otevíráme nové prostory dvou dětských skupin. Doufáme, že investované miliony korun z evropské dotace i obecního rozpočtu nebudou zmařeny.

Velmi nešťastná je i změna kvalifikačních požadavků. Do kvalifikací chův v dětských skupinách byly vloženy nemalé prostředky z evropských fondů a jejich povinná “rekvalifikace” na nový typ kvalifikace v rámci NSK považujeme za nadbytečný. Za nepřijatelné považuji vyřazení kvalifikovaných učitelek z mateřské školy, základní školy a vychovatelů. Věřím, že toto se podaří ještě v rámci legislativního procesu zvrátit a výše uvedené kvalifikace budou moci nadále s malými dětmi pracovat, tak jak je to doposud.

Připravovaná legislativní úprava dle letošních kvalifikovaných odhadů, může vést k zániku až dvou třetin stávajících dětských skupin. Takto zásadní redukce dostupnosti péče o malé děti je sice výsostným politickým rozhodnutím vlády, nicméně my, jako samosprávy, se můžeme obávat „přechodu“ těchto malých dětí do mateřských škol, kde mají od tří let na místo právní nárok. Vzhledem k tomu, že se dětské skupiny rozšířily zejména ve velkých městech a jejich okolí, kde jsou dnes problémy s kapacitou mateřských škol a kde je ze strany rodičů větší poptávky po umisťování dětí mladších tří let a brzký návrat na trh práce, může omezení kapacit dětských skupin v těchto lokalitách způsobit velký problém, na který nebudou samosprávy schopny pružně reagovat.  Rozšíření či vybudování nové kapacity mateřské školy je náročný proces trvající často dlouhé roky. Oproti tomu dětské skupiny do 12 dětí dosud díky vhodně nastaveným pravidlům mohly vznikat poměrně rychle a flexibilně reagovaly na demografické výkyvy či preference rodičů.

Milan Vácha, starosta obce Psáry a člen Školské komise SMO ČR