24.10.2018

Výzvy MMR – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. a výzvu č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. Podpora může být poskytnuta na vznik či zvýšení kapacity infrastruktury MŠ. Žádosti jsou přijímány do konce října.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. a výzvu č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II.

Podpora může být poskytnuta na vznik či zvýšení kapacity infrastruktury mateřských škol a mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců a dětských skupin. Příjem žádostí bude ukončen 31. 10. 2018 ve 14:00 hodin.

Další informace získáte na webových stránkách ministerstva zaměřených na Integrovaný regionální operační program.