24.10.2020

Distanční výuka - stravenky pro pedagogy

Ministerstvo financí zveřejnilo na svém webu informaci k poskytování stravenek pedagogům v době nařízeného distančního vzdělávání.

MF ve stanovisku mimo jiné uvádí, že pokud bylo dohodou s pedagogickým pracovníkem sjednáno jiné místo výkonu práce než škola, tzv. home office, a tento pracovník prokazatelně na tomto místě odpracuje pro organizaci alespoň 3 hodiny (3 x 60 minut) v daném kalendářním dni, může mu být poskytnuto závodní stravování za tento kalendářní den za sníženou úhradu (s příspěvkem z FKSP). Více informaci naleznete zde: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2020/poskytovani-stravenek-pedagogum-v-dobe-n-39769


Zdroj: MF ČR