05.10.2021

MŠMT představuje výstupy pokusného ověřování na malých třídních kolektivech ZŠ

MŠMT zveřejnilo na stránkách edu.cz výstupy Pokusného ověřování – malé kolektivy, resp. „Organizace, způsob a formy vzdělávání v základních školách s oběma stupni základního vzdělávání a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí“ za rok 2020.

Inspirativní jsou především nejlépe hodnocené případové studie jednotlivých škol, které slouží jako příklady dobré praxe využitelné dalšími školami.

Nejlépe hodnocené případové studie na dané téma:

Pokusné ověřování č.j.: MSMT-39445/2019 „Organizace, způsob a formy vzdělávání v základních školách s oběma stupni základního vzdělávání a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí“ (dále „pokusné ověřování“) je vyhlášeno na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022.

Pokusné ověřování je určeno pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy, jejímž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Výstupy ověřují přínos vzdělávání žáků ve školách se záměrně menšími kolektivy a kvalitativní přínosy škol, které tento způsob vzdělávání implementují. Konkrétním výstupem pokusného ověřování je studie, která odráží celoroční práci školy vzhledem k tématu, který si zvolí.

Závěry a zjištění z pokusného ověřování vyplývající se tak stávají podkladem pro další analytickou a koncepční práci. Kompletní analýza výstupů bude zásadní rovněž pro tvorbu východisek týkajících se profilace veřejné podpory pro tyto školy. Cíle pokusného ověřování vychází z principů Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+.Více informací směrem k samotnému vyhlášení zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/dotace-1

Zdroj: MŠMT, https://www.edu.cz/podpora-skol/pokusne-overovani-male-kolektivy/