04.11.2019

ANKETA Jak jste spokojeni s nabídkou akreditovaných kurzů pro vaše zaměstnance

Institut pro veřejnou správu Praha připravil pro územně samosprávné celky dotazníkový průzkum potřeb v oblasti vzdělávání. Dotazníky jsou zaměřeny na zjištění vzdělávacích potřeb územních samosprávných celků ve vztahu k Institutu a budou distribuovány obcím II. a III. typu.

IVS nabízí úředníkům ucelenou nabídku akreditovaných vzdělávacích programů pro prohlubování kvalifikace. Vzdělávání úředníků územních samospráv se uskutečňuje na základě akreditovaných vzdělávacích programů. Cílem vzdělávání úředníků je úspěšné složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, kdy Institut je jedinou institucí v ČR oprávněnou k zabezpečování těchto zkoušek.

Vyplněné dotazníky posílejte prosím na adresu Vzdělávací středisko Benešov, Ke Stadionu 1918, 256 01 - Benešov.