06.04.2020

MŠMT doporučuje omezit činnosti vyžadující přítomnost pedagogických pracovníků

Jak budou pracovat poradny ohledně vydávání podpůrných opatření, která jsou nezbytná pro nový školní rok 2020 - 2021, tak aby školy mohly požádat o tato podpůrná opatření kraj a měly tuto informaci v předstihu před začátkem školního roku, aby např. pozici asistenta pedagoga mohly personálně zajistit.

  • MŠMT doporučuje omezit činnosti vyžadující přítomnost pedagogických pracovníků na pracovištích školského poradenského zařízení tak, že budou zajištěny pouze nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku (např. odklady, maturitní a přijímací zkoušky na střední školy, zajištění návaznosti podpůrného opatření asistenta pedagoga). Činnost ŠPZ by tedy neměla být zcela přerušena a doporučení by právě v těchto případech ŠPZ mělo i nadále vydávat.
  • Za poradenskou službu související se zahájením školního roku je třeba považovat nejen vydání doporučení k odkladu povinné školní docházky, ale i vydání doporučení k zařazení žáka do školy nebo třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, které je nezbytným podkladem pro zápis žáka do uvedené školy.
  • Co se týká ostatních poradenských služeb, je třeba vyhodnotit aktuální nezbytnost diagnostiky z dostupných informací u jednotlivých případů. Vzhledem ke skutečnosti, že se v této chvíli na většině škol prezenčně nevzdělává (netýká se však MŠ), bude zpravidla možné posunout vydání doporučení k poskytování podpůrných opatření na pozdější dobu. Výjimkou je však vydání nového doporučení z důvodu skončení platnosti doporučení předchozího, pokud má být žákovi nadále poskytováno podpůrné opatření personálního charakteru. Vydání nového doporučení není vhodné odkládat, aby nemusel být rozvázán pracovní poměr (např. s asistentem pedagoga).
  • Omezení volného pohybu osob se nevztahuje na výkon práce a na vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých. Nařízení pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob se nevztahuje na pracoviště školských poradenských zařízení, neboť je nelze považovat za veřejně dostupné místo, navíc se toto nařízení nevztahuje na členy domácnosti a výkon povolání. Doporučuje se však, aby školská poradenská zařízení nastavila pravidla poskytování služeb s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců i klientů.