Dotace

V této rubrice můžete nalézt výběr z aktuálních dotačních titulů, nejčastěji vypisované MMR a MŽP, které Vám mohou pomoci při realizaci nejrůznějších obecních investic.

-----------------------------------

Aktuální informace k dotačním možnostem najdete rovněž pod následujícími odkazy:

Modernizační fond

Národní plán obnovy

Evropské zdroje financování

Národní dotace02.07.2024

Miliarda korun do energetických úspor veřejných budov - výzva č. 8/2024 vyhlášena

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu č. 8/2024 zaměřenou na energetické úspory veřejných budov. Příjem žádostí probíhá od 1. července do 31. října 2024 s celkovou alokací 1 miliardy korun.

28.06.2024

ANKETA - Problematika toulavých zvířat

Na základě žádosti Ministerstva zemědělství Vás chceme požádat o spolupráci při získávání relevantních informací ohledně situace s toulavými zvířaty na území měst a obcí v České republice. Data získaná z ankety budou nápomocná při posouzení aktuální situace v České republice a zároveň pomohou při případném nastavení vhodného rámce řešení do budoucna. O zodpovězení uvedených otázek prosíme do 26. července 2024.

24.06.2024

Komunitární programy pro Vaši obec či město

Využijte dotačních možností přímo řízených programů EU.

10.06.2024

Plánujete projekt financovaný z komunitárních programů EU?

Zúčastněte se bezplatného webináře.

03.06.2024

Informace o Inovačním fondu

Svaz přináší členům novinky

28.05.2024

Svaz měst a obcí ČR přijal Pozici k budoucnosti kohezní politiky po roce 2028

Praha, 24. května 2024 – Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) svou nově přijatou pozicí aktivně vstupuje do procesu vyjednávání o budoucí podobě kohezní politiky Evropské unie po roce 2028. Agenda je intenzivně projednávána na půdě Komise pro kohezní politiku, v rámci jednotlivých Komor a Předsednictva Svazu. 

28.05.2024

Budoucnost kohezní politiky po roce 2027: Klíčové priority Svazu měst a obcí ČR

Svaz měst a obcí ČR je aktivně zapojen do přípravy nového programového období po r. 2027 jak na národní, tak i evropské úrovni s cílem vyjednat co nejlepší podporu a podmínky pro české obce a města. V tomto článku bychom vás chtěli seznámit klíčovými tezemi a prioritami, se kterými Svaz do vyjednávání vstupuje a které bude obhajovat.

28.05.2024

Připojte se ke Kohezní alianci a podpořte zachování politiky soudržnosti pro obce, města a regiony i po r. 2028!

Evropská unie bude v následujících letech rozhodovat o podobě investic a svého rozvoje po r. 2028. Aktuálně probíhající debaty bohužel ukazují, že kohezní politika, tak jak ji známe dnes, je v ohrožení. 

28.05.2024

Revoluce v kohezní politice EU: Co nás čeká v období 2028+?

Přípravy na nové programové období 2028+ v rámci Evropské unie jsou v plném proudu. Na úrovni institucí EU i jednotlivých členských států probíhají intenzivní debaty, analýzy a evaluace, které mají za cíl připravit co nejlepší podmínky pro budoucí programy. V tomto článku vám přinášíme přehled hlavních změn a výzev, které nás čekají.

07.05.2024

Nabídka bezplatného vzdělávání online

Vážení členové Svazu, dovolujeme si Vás informovat o možnosti zúčastnit se bezplatně online vzdělávání zaměřeného na oblast vody.

19.04.2024

Opravdu chceme navýšit kapacitu dětských skupin? V tom případě není na co čekat!

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdává miliony na navýšení kapacit v dětských skupinách. Nejnovější příležitostí byla 8. dubna vypsaná výzva 61 v rámci programu OP Zaměstnanost plus s celkovou alokací 300 milionů Kč.

26.03.2024

Prozkoumejte nový portál EU pro financování a výběrová řízení!

Prozkoumejte nový portál EU Funding & Tenders Portal: Lepší, jednodušší

20.02.2024

Výzvy na podporu projektové přípravy obcí a krajů z NPO vyhlášeny

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo tři výzvy, které hlavně obcím a krajům pomohou s přípravou projektů reagujících na potřebu digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU. Z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy – na to vyčlenilo celkem 870 milionů korun.

14.02.2024

Dětská skupina v obci

Zvažujete zřízení dětské skupiny ve vaší obci, ale nejste si jisti, jak na to? Asociace provozovatelů dětských skupin ve spolupráci s platformou Vše pro dětské skupiny vás srdečně zve na webinář, ve kterém vás provedeme procesem založení dětské skupiny v obci od začátku až do konce. 

13.02.2024

3. výzva programu Interreg Europe - Informační den

Dne 20. března 2024 bude vyhlášena již 3. výzva programu Interreg Europe v programovém období 2021 – 2027.

13.02.2024

K rekonstrukci veřejného osvětlení lze stále ještě využít výzvu z programu Národního plánu obnovy, alokace se však krátí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připomíná výzvu č. NPO 1/2022 v rámci programu Rekonstrukce veřejného osvětlení. Výzva je určena pro města a obce.

01.02.2024

Vyhlášení výzvy OP AMIF na podporu bydlení vysídlených osob z Ukrajiny

Dne 31. ledna 2024 byla ze strany Ministerstva vnitra vyhlášena 18. výzva v rámci Operačního programu Azylového, migračního a integračního fondu.  

19.12.2023

50 milionů na údržbu drobných venkovských staveb

Ministerstvo zemědělství má na rok 2024 připraveno 50 milionů korun na dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků II. Jeho cílem je přispět k zachování charakteristického rázu venkova a tím pomoct i ke zvýšení turistické atraktivnosti a oživení venkovského prostoru.

19.12.2023

Od 2. ledna můžete žádat o dotace pro podporu turismu ve Vašem regionu

Ministerstva pro místní rozvoj odstartuje 2. ledna 2024 dvě dotační výzvy, které podpoří cestovní ruch v České republice částkou 197 milionů korun.

01.12.2023

Výbor regionů je první evropskou institucí, která vydala své stanovisko k budoucí podobě politiky soudržnosti

Na plenárním zasedání Evropského výboru regionů, které se odehrálo 29.-30. listopadu v Bruselu, bylo schváleno stanovisko Výboru k budoucí kohezní politice.

22.11.2023

Budování dětských skupin

O dotační výzvě určené pro veřejný sektor na budování kapacit dětských skupin dnes ráno (22.11.23) diskutovala za SMO ČR výkonná ředitelka Radka Vladyková s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou.

14.11.2023

Navýšení podpory de minimis v oblasti rybolovu a akvakultury

V platnost vstoupilo nařízení Evropské komise, které nově umožňuje členským státům s vnitrostátním centrálním registrem podpor de minimis poskytnout jednomu podniku v odvětví prvovýroby produktů akvakultury a rybolovu podporu až do výše 40 tis. EUR za tříleté rozhodné období.

13.11.2023

Města a obce mají na dosah až 10 milionů Kč na projektovou přípravu nájemních bytů - jak na ně?

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo nový dotační titul, v jehož rámci rozdělí městům a obcím na projektovou přípravu nájemních bytů až 10 milionů Kč.

10.11.2023

Startuje nová éra energetiky.

MŽP podpoří zakládání energetických komunit, prosperujících díky obnovitelným zdrojům energie.

31.10.2023

Inovační fond vypisuje nové výzvy o dotace

23. listopadu 2023 budou otevřené nové výzvy v Inovačním fondu s celkovým rozpočtem ve výši 4 800 000 000 EUR.

20.10.2023

Prezentace grantových programů Mezinárodního visegrádského fondu

Magistrát města Olomouce a Mezinárodní visegrádský fond zvou 8. 11. 2023 na krátkou prezentaci grantových programů spojenou s konzultacemi možných projektů. Akce je zdarma a lze se připojit i on-line.

10.10.2023

Anketa: Ovlivní změna pravidel spolufinancování evropských projektů, zda budete projekty realizovat?

Týká se Vás a Vámi plánovaného projektu změna pravidel spolufinancování, kterou v září 2023 schválila vláda? Hrozí, že kvůli ní nebudete moci zrealizovat jiné projekty z důvodu nedostatku finančních prostředků? Ozvěte se nám prosím.

04.10.2023

Dotace na výstavbu pasivních mateřských, základních a středních škol

Modernizační fond poskytne 3 miliardy korun.

25.09.2023

Národní informační den klastru 5 v programu Horizont Evropa

Přijďte na Informační den v rámci programu Horizont Evropa, který se bude věnovat výzvě klastru 5 zaměřené na klima, energetiku a mobilitu. Akce se uskuteční 26. října 2023 v Technologickém centru Praha.

22.09.2023

Jednotný standard územních plánů

Dovolujeme si připomenout možnost čerpání finančních prostředků na konverzi územních plánů obcí prostřednictvím jejich změn do jednotného standardu z národního programu nebo z IROP, viz příloha.

08.09.2023

Hlasujte a vyberte nejlepší projekty v soutěži Adapterra Awards 2023

Zvolte ty nejlepší inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně.

07.09.2023

Dotace na konverzi územních plánů obcí

Stále ještě můžete žádat.

23.08.2023

Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2024

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2024 a pozvánka na seminář pro žadatele (28. srpna 2023)

26.07.2023

90. výzva IROP - Cestovní ruch - SC 4.4 (ITI) byla vyhlášena

Na podporu cestovního ruchu je vyčleněno více než 469,2 mil. Kč.

25.07.2023

Nová výzva na obnovu brownfieldů v programu MPO

Výzva je určena na revitalizaci brownfieldů v majetku obcí, měst a krajů.

22.06.2023

Svaz zásadně nesouhlasí se zvýšením spoluúčastí obcí u projektů podpořených z EU fondů v programovém období 2021-2027

Ministerstvo financí v rámci konsolidačního balíčku navrhuje snížit kofinancování ze státního rozpočtu u projektů podpořených z operačních programů 2021-2027. Opatření se nejvíce dotkne obcí, měst, krajů a dále škol a školských zařízení a neziskových organizací v přechodových a velmi rozvinutých regionech ČR (hl. m Praha), jejichž spoluúčast při realizaci projektů vzroste až o desítky procent.

15.06.2023

Nové dotace pro uhelné regiony

Využije je i Vaše obec?

14.06.2023

K rekonstrukci veřejného osvětlení lze stále ještě využít výzvu z programu Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu připomíná výzvu č. NPO 1/2022 v rámci programu Rekonstrukce veřejného osvětlení. Výzva je určena pro města a obce.

24.05.2023

Štědré dotace mají školám pomoci zlepšit vnitřní prostředí

Téměř 8 miliard korun je připraveno v dotační výzvě pro školy a jejich zřizovatele.

23.05.2023

Polovina času pro Národní plán obnovy je za námi

Zúčastněte se veřejné konzultace a zhodnoťte tuto první část.

24.04.2023

Nová výzva SFPI slibuje obcím 500 milionů na nájemní bydlení

Státní fond podpory investic dnes vypsal dlouho očekávanou výzvu Nájemní bydlení. V té je alokováno 500 milionů korun pro samosprávy na výstavbu nových nájemních bytů, a to ve formě dotace či zvýhodněného úvěru. Podání žádostí je možné od 15. 5. 2023, výzva poběží kontinuálně. Program platí pro celé území České republiky.

12.04.2023

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Požádejte o dotaci z OPŽP ještě dnes

11.04.2023

Požádejte o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2023

Nově vyhlášena je výzva v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

11.04.2023

Požádejte o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2023

Nově vyhlášena je výzva v podprogramu Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli.

06.04.2023

Podpora rozvoje regionů 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje ke dni 6. dubna 2023 výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2023 v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova a podprogramu Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli s příjmem žádostí od 2. května 2023.

06.04.2023

Chcete vybudovat dětskou skupinu?

Přinášíme texty nově vyhlášených výzev v rámci Národního plánu obnovy (NPO) v gesci MPSV pro dětské skupiny a ambulantní a terénní sociální služby.

17.03.2023

Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022

Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30. dubna 2023 informace o výši poskytnuté (rozuměj vyplacené) veřejné podpory za kalendářní rok 2022. Předmětná informační povinnost se netýká opatření poskytnutých v režimu podpory malého rozsahu (de minimis) či na základě předpisů upravujících poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.

16.03.2023

Přes 5,5 milionu na nové stromy

Nadace Partnerství podpořila další více jak padesátku komunit v péči o přírodu a krajinu. V grantové výzvě na výsadby stromů rozdělila více jak pět a půl milionu korun.

15.03.2023

Dotace pro obce do 5 000 obyvatel na územní plán v jednotném digitálním standardu

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 14. března 2023 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“.

14.03.2023

Výzva OPZ+ Podpora sociální práce pro obce, kraje a DSO - žádat můžete ještě do 21. dubna

Ještě stále je volná alokace výzvy č. 03_22_009 Podpora sociální práce pro obce, kraje a dobrovolné svazky obcí, která je vyhlášena v rámci OP Zaměstnanost plus. Podporu můžete využít na personální posílení výkonu sociální práce. Výzva bude uzavřena 21. dubna.

09.03.2023

Novinky ze světa Inovačního fondu

O co nyní můžete žádat?

03.03.2023

Aktualizovaný harmonogram výzev IROP na roky 2023 a 2024

ŘO IROP 2021-2027 zveřejnil aktualizovaný harmonogram výzev pro roky 2023 a 2024. U většiny plánovaných výzev dochází k časovému posunu jejich vyhlášení i příjmu žádostí.

24.02.2023

Na demolice půjde pro obce 120 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne obcím 120 milionů korun na demolice zchátralých budov.

09.02.2023

Přihlaste se do programu PROSPECT+

V rámci programu PROSPECT+ mají města, regiony a jejich energetické agentury přístup k vzájemnému učení a výměně zkušeností v oblasti inovativního financování svých místních nebo regionálních opatření v oblasti energetiky a klimatu v různých systémech financování, jako jsou EPC projekty, financování třetí stranou, revolvingové a intracting fondy nebo družstva pro energetické komunity.

07.02.2023

Infoden pro žadatele a zájemce o účast ve 2. výzvě INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

V březnu dojde k vyhlášení již druhé výzvy pro předkládání projektů u programů INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027. MMR připravilo společný Infoden pro žadatele a zájemce o 2. výzvu těchto programů. Pro účastníky Infodne je na 3. března 2023 připraven zasedací prostor Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj v Pařížské 4 na Praze 1.

03.02.2023

OPŽP vypsalo nové dotace pro samosprávy

Požádejte proto o podporu i Vy.

30.01.2023

Dotace Ministerstva financí cílí na obce do 3 000 obyvatel a jejich ZŠ a MŠ

Cílem dotace je odstranění havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků. Termíny výzvy: 25. 1. 2023 – 3. 3. 2023 (jedná se o bodově hodnocenou žádost, je potřeba podat co nejdříve). Do žádosti lze zahrnout již rozpracované projekty.

26.01.2023

Inspirujte se dobrou praxí v rámci sítě měst. Výzva URBACT Action Planning Networks je již otevřena.

9. ledna byla vyhlášena první výzva v rámci programu URBACT IV pro sítě akčního plánování, která umožňuje městům spolupracovat na rozvoji nových, udržitelných řešení problémů, se kterými se města potýkají, prostřednictvím sdílení zkušeností a dobré praxe v rámci sítě měst.

11.01.2023

Zajímáte se o Inovační fond?

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář.

09.01.2023

Dotace v roce 2023 v oblíbené rubrice

Svaz měst a obcí pro Vás i letos aktualizuje oblíbenou rubriku Financování měst a obcí, kde najdete přehled dotačních výzev všech rezortů. Rubriky průběžně aktualizujeme.

04.01.2023

Podpora pro rodiny z Ukrajiny

Dotační výzva Ministerstva práce a sociálních věcí k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023. č. j. MPSV-2022/232695-213

04.01.2023

Možnosti obcí v rámci politiky rozvoje venkova EU v období 2023–2027: východiska, geopolitika, plošné a projektové intervence

Přinášíme vám podrobnosti o schváleném Strategickém plánu Společné zemědělské politiky pro období 2023-2027. Článek je zaměřen jednak na obecná východiska strategického plánování EU a aktuálních geopolitických výzev a zároveň představuje výčet klíčových možností pro financování v rámci plánovaných plošných a projektových intervencí politiky rozvoje venkova EU.

15.12.2022

Zásadní je výsledek, ne papíry. Dotace pro přírodu snazší než kdy dříve.

Dvě výzvy z Operačního programu Životní prostředí právě vypsala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Zjednodušeným systémem se nyní začíná rozdělovat 800 milionů korun. Ty jsou určeny na široké spektrum činností, které pomohou přírodě. Novinkou pro žadatele je podstatně jednodušší administrativa – takzvané zjednodušené metody vykazování. Žadatelé totiž nebudou muset k proplacení dotace dokládat smlouvy či faktury, cena je stanovena jednotným sazebníkem.

14.12.2022

Řešíte zlepšení poskytování veřejných služeb prostřednictvím sítě 5G? Využijte financování z evropského programu "Nástroje pro propojení Evropy digitální technologií"

Evropská komise vyhlásila druhou sadu výzev k předkládání návrhů v rámci programu „Nástroje pro propojení Evropy digitální technologií“. Cílem programu je podpora projektů pro bezpečné, rychlé a vysokokapacitní sítě či páteřní infrastruktury, posílení sítí, jež spojují venkovské či odlehlé oblasti, nebo digitalizace dopravní a energetické sítě. Obce mohou využít příležitosti předkládat své projektové záměry v rámci výzvy „5G pro chytré komunity“ do 23. února 2023.

01.11.2022

Přihlaste se na online webináře ke 2. výzvě programu Interreg Europe

Dne 15. března 2023 bude vyhlášena 2. výzva evropského programu Interreg Europe, do které můžete opětovně předkládat své projektové záměry. Bližší informace k výzvě samotné a jednotlivým tematickým oblastem získáte na online webinářích, které Ministerstvo pro místní rozvoj za účelem podpory potenciálních žadatelů pořádá již v průběhu listopadu t.r. Webináře vám rovněž umožní networking s partnery napříč EU či prezentaci vlastních projektových záměrů.

19.10.2022

Finanční podporu může získat až 70 malých veřejně prospěšných projektů. Žádat mohou i obecní příspěvkové organizace.

Do 4. listopadu je otevřené přihlašování do 12. kola programu Vy rozhodujete, my pomáháme. V programu se rozděluje 3 150 000 Kč na až 70 projektů. Záběr podpořených projektů bude opět široký.

06.10.2022

Dotace na podporu rodin z Ukrajiny

MPSV vypisuje dotační výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let).

05.10.2022

Mimořádná výzva Programu prevence kriminality na místní úrovni reaguje na uprchlickou vlnu

Ministerstvo vnitra vyhlásilo mimořádnou výzvu Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo
ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Výzva je koncipována jako průběžná i „víceletá“. Žádost na uznatelné náklady za rok 2022 musí být však podána ještě v roce 2022.

04.10.2022

Byla vyhlášena nová výzva OPZ

Vyhlášení výzvy Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování.

27.09.2022

Výzva IROP na základní školy bude vyhlášena 30. září

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje v pátek 30. září vyhlásit výzvu na Základní školy z IROP 2021-2027. Výzva s alokací 3,2 mld. Kč je určena na vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben, vnitřní konektivitu škol, školní družiny a jako v doprovodných aktivitách také na školní poradenská pracoviště nebo sportovní hřiště.

23.09.2022

Se změnou parametrů výzvy IROP na základní školy nesouhlasíme

Předseda SMO ČR František Lukl vyjadřuje dopisem ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi zásadní nesouhlas s navýšením míry kofinancování ze strany žadatele.

26.07.2022

IROP 2021-2027 na startu

Evropská komise schválila 1. července Programový dokument Integrovaného regionální programu (IROP) a následně se uskutečnilo také 1. zasedání Monitorovacího výboru, který schválil kritéria výzev, podmínky pro žadatele a harmonogram připravovaných výzev. IROP 2021-2027 je připraven ke startu. Jaké oblasti bude podporovat, jaké jsou novinky a na které výzvy se můžete těšit?

12.07.2022

O grant pro výsadbu stromů můžete žádat již jen do konce července.

Požádejte si o grant u Nadace Partnerství. V grantovém programu Sázíme budoucnost na podzimní výsadby stromů můžete letos získat až 150 tisíc korun.

01.07.2022

MPSV vyhlásilo výzvu OPZ+ na podporu sociálního bydlení

V rámci operačního programu „Zaměstnanost plus“ mohou žádat obce a města o finanční podporu projektů sociálního bydlení.

20.06.2022

Prvními schválenými operačními programy programového období 2021-2027 jsou OP Jan Amos Komenský a OP Zaměstnanost plus.

Evropská komise schválila na počátku června první dva operační programy v programovém období 2021-2027, a to OP Zaměstnanost plus a OP Jan Amos Komenský.

15.06.2022

Nadace Charty 77 rozdělí přes devět milionů korun na integraci ukrajinských dětí v Česku

Praha, 13. června 2022 - Nadace Charty 77 pomáhá ukrajinským dětem v Česku. V rámci svého nejznámějšího projektu Konto Bariéry založila v tomto roce mimořádný Fond Ukrajina a nyní vyhlašuje už druhou výzvu pro školy, které přijímají děti z válkou zasažených oblastí. Celkem na jejich začlenění do českých škol rozdělí částku převyšující devět milionů korun.

14.06.2022

Více peněz na výsadbu stromů a Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

MŽP schválilo navýšení dotačních prostředků na podporu výsadby stromů a Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. V obou případech došlo k navýšení z důvodu velkého zájmu a vyčerpání původně alokovaných prostředků.

14.06.2022

MŽP přispěje 600 milionů na nákup elektromobilů a aut na vodík pro obce, veřejnoprávní sféru a neziskový sektor

Ministerstvo životního prostředí otevřelo 6.6. 2022 výzvu na podporu ekologické dopravy, na kterou půjde 600 milionů Kč z Národního plánu obnovy. Dotace je určená na nákup vozidel s alternativním pohonem – tedy elektromobilů a vozidel s vodíkovým pohonem, a to včetně pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektromobilů.

02.06.2022

MMR prodlužuje program na pomoc obcím s rekonstrukcemi bytů o tři měsíce

Program, který pomáhá obcím s rekonstrukcemi bytů primárně určeným pro ukrajinské uprchlíky, Ministerstvo pro místní rozvoj prodlužuje o tři měsíce. Nově opravené byty zůstanou obcím a krajům i po odchodu ukrajinských uprchlíků domů, takže je budou moci využít pro své občany.

25.05.2022

Nové programové období 2021 - 2027 evropských fondů bylo odstartováno

Evropská komise schválila Dohodu o partnerství, čímž byla oficiálně zahájena implementace evropských fondů programového období 2021 – 2027. Schválení Dohody slavnostně 24. května oznámili ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a komisařka pro regionální rozvoj a reformy Elisa Ferreira na konferenci Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti v evropských fondech. Česká republika je teprve šestou zemí EU, která má Dohodu o partnerství schválenou. Zároveň bylo oznámeno schválení prvního operačního programu, kterým je Operační program Technická pomoc.

25.05.2022

Příležitost zeptat se zástupců ministerstev na cokoli, co Vaši obec trápí!

A to již 16. černa 2022 v rámci Kontaktního dne starostů v pražském Paláci Žofín.

24.05.2022

Příprava nových dotací na podporu integrace Ukrajinců s dočasnou ochranou na lokální úrovni

Ministerstvo vnitra vyhlásilo na začátku dubna 2022 dotační program na podporu adaptace a integrace osob s dočasnou ochranou z Ukrajiny a do již uzavřené výzvy obdrželo řadu velmi kvalitních projektů nejen statutárních měst, ale i velmi malých obcí.

03.05.2022

Mimořádné dotační řízení MPSV - pomoc osobám z Ukrajiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo mimořádné dotační řízení na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny.

29.04.2022

O dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích můžete žádat od 5. května 2022

MPO uveřejnilo výzvu k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného ošetření. Zkvalitnění veřejného osvětlená má podpořit obce a města v energetických úsporách.

21.04.2022

Aktuálně vypsané výzvy z Národního plánu obnovy

Co je nyní pro veřejnou správu vypsáno?

19.04.2022

Dotace – program Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit

MMR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace. Cílem výzvy, resp. programu je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny.

08.04.2022

Získejte dotaci na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni

Požádejte si o příspěvek do 15. května 2022

28.03.2022

Evropská investiční banka podporuje města obce

I přes turbulentní počátek března, pro Vás Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) připravil na 8. března 2022 online seminář zaměřený na možnost podpory investičních projektů pro města a aglomerace. O čem tato akce byla?

28.02.2022

Do oblíbené soutěže Obec přátelská rodině a seniorům se můžete hlásit do konce března. Zvyšte své šance na semináři MPSV.

Ke své soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2022 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na 8. března on-line seminář. Dozvíte se na něm vše o tomto dotačním titulu a zvýšíte tak své šance.

24.02.2022

Evropská investiční banka: možnost podpory investičních projektů pro větší města a aglomerace

SMO ČR připravil společně s Evropskou investiční bankou webinář pro města nad 25 tisíc obyvatel, na kterém jim EIB představí možnosti financování jejich strategických projektů a velkých investic. Již 8. března.

24.02.2022

Jak upravila nová vláda původní návrh Strategického plánu SZP? Přinášíme Vám stručný přehled témat, která jsou relevantní pro samosprávy

Koncem ledna odeslala nová vláda do Bruselu upravený návrh Strategického plánu Společné zemědělské politiky pro období 2023 -2027. Návrhu předcházela hlasitá diskuze a demonstrace, ve které se na jedné straně ozývaly velké zemědělské podniky, kterých je v České republice výrazně více než v jiných evropských zemích, na straně druhé pak bylo slyšet zástupce soukromých a menších vlastníků, kteří dlouhodobě kritizovali nastavení systému podpory. Jak tedy vypadá návrh, který odešel nedávno do Bruselu v těch oblastech, které jsou pro obce relevantní? S jakou částkou je počítáno na pozemkové úpravy a jaká podpora je v návrhu zaslaném Evropské komisi určena vlastníkům lesů?

18.02.2022

On-line seminář k grantové výzvě zaměřené na ochranu obětí domácího a genderově podmíněného násilí

Ve čtvrtek 24. února 2022 vás zve MF ve spolupráci s Úřadem vlády na webinář s názvem „Podpora mezioborové spolupráce v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí". Registrovat se můžete do středy 23. února 2022 do 12:00.

14.02.2022

Dotace na inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Získejte podporu z komponenty 3.1 Národního plánu obnovy.