Tiskové zprávy

Na tomto místě najdete tiskové zprávy s aktuálními informacemi ze života Svazu měst a obcí ČR. Zjistíte, co Svaz prosazuje, na čem momentálně pracuje, komu pomáhá a jak.

31.03.2008

Obce a kraje jsou v odpadech jednotné

Společné prohlášení Svazu měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky a Petičního výboru obcí se skládkou na svém území k návrhu novely zákona o odpadech

28.02.2008

Období vegetačního klidu pro letošní rok lze brát za skončené


Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí upozorňují, že letošní období vegetačního klidu už je, vzhledem k panujícím klimatickým podmínkám, za námi. Obce, správci komunikací i všichni ostatní, kdo plánují či plánovali kácení dřevin by měli tuto skutečnost vzít v potaz.

14.02.2008

Telefonica O2 zruší poplatky!

Svaz měst a obcí ČR se dohodl se společností Telefonica O2 Czech Republic na zrušení poplatků za vyjádření o existenci sítí na pozemcích vlastníka - otevírá se prostor pro dlouhodobou spolupráci.

22.11.2007

Proč mají obce společnosti Telefonica O2 platit?

Reakce Svazu na zpoplatnění vydávání vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací.

20.11.2007

Výherní hrací automaty musí povolovat obce

Svaz měst a obcí České republiky zásadně nesouhlasí s návrhem herního zákona, který zcela nově upravuje problematiku provozování hazardních her a dalších výherních činností. „V žádném případě nemůžeme připustit, aby obce nepovolovaly provoz hracích terminálů, na které většina heren přechází. Omezením této kontrolní činnosti by obce neměly vliv na to, zda budou hrací terminály instalovány v blízkosti škol či internátů,“ uvedl předseda Svazu Oldřich Vlasák.

13.11.2007

Tisková zpráva z finanční konference

„Na dani z nemovitosti mohou obce získat dalších 20 mld. Kč,“

09.08.2007

Svaz má historicky nejvyšší počet členů

Základna Svazu měst a obcí ČR je v tomto roce opět posílena. Počet členských obcí již stoupl na 2631 (údaj je platný k 31.7.2007), což představuje 41,23 % obcí České republiky, ve kterých žije 74,9 % obyvatel našeho státu.

07.08.2007

Webové stránky Svazu lámou rekordy v návštěvnosti

Spuštěny byly v novém kabátě již před rokem. Od té doby se na nich mnohé změnilo a jejich návštěvnost stále stoupá.

30.07.2007

Prohlášení Komory obcí Svazu měst a obcí České republiky reagující na Zlínskou výzvu

V úterý 17. července 2007 se Předsednictvo Komory obcí Svazu měst a obcí České republiky zabývalo probíhající přípravou novely zákona o rozpočtovém určení daní a v souvislosti s ní i tzv. "Zlínskou iniciativou" a "Smlouvou obcí a měst proti daňové diskriminaci". Vzhledem k tomu, že převážná většina starostů, podporující zlínské iniciativy, pochází z menších sídel, rozhodla se právě Komora obcí Svazu vydat oficiální prohlášení. Použitím jasných argumentů dokládá svým kolegům, že Svaz prosazuje odpovědně oprávněné požadavky měst a obcí při přípravě reformy veřejných financí a navazující změny zákona o rozpočtovém určení daní tak, aby byly posíleny daňové příjmy měst a obcí, především těch malých. Toto prohlášení obsahuje rovněž požadavky Svazu na změnu zákona o rozpočtovém určení, jak byly přijaty všemi třemi komorami Svazu a Předsednictvem Svazu na svém zasedání dne 9. července 2007.

20.07.2007

Zástupci Svazu jednali s vládou České republiky

Druhé jednání zástupců Svazu měst a obcí s vládou České republiky se uskutečnilo ve středu 18. července 2007 ve Strakově akademii v Praze. Vláda se tak přihlásila k pravidelným setkáním s představiteli Svazu, jež jsou deklarována Dohodou o vzájemné spolupráci z července roku 2005. Svaz oceňuje takovýto postoj vlády a věří, že společná jednání povedou k efektivnímu propojení jednotlivých úrovní veřejné správy.

12.07.2007

Obce, města a statutární města jednotně k reformě veřejných financí

Hrozba snižování příjmů obcí byla tématem jednání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR. Zástupci obcí, měst a statutárních měst jednohlasně schválili postoj místních samospráv k připravované daňové reformě. Požadují také novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). V kanceláři Svazu jednalo v pondělí 9. července všech 11 členů Předsednictva v čele s předsedou Oldřichem Vlasákem a čestným předsedou Pavlem Bémem. Jednání byl přítomný i předseda Finanční komise Svazu Ivan Černý. Zasedání Předsednictva bylo přípravou na společné zasedání Svazu a vlády ČR, které proběhne dne 18. července.

08.06.2007

Předsedou Svazu měst a obcí ČR je nadále Oldřich Vlasák

Rada Svazu na svém dnešním prvním jednání zvolila pro období 2007 až 2011 Předsednictvo Svazu měst a obcí České republiky. Staronovým předsedou Svazu byl 8.6.2007 zvolen Oldřich Vlasák, zastupitel města Hradec Králové a poslanec Evropského parlamentu, který stojí v čele Svazu již od roku 2001.

31.05.2007

Svaz měst a obcí patří k nejstarším evropským asociacím

Křtem knihy „Svaz měst a obcí očima století“ a udílením mimořádných ocenění oslavil Svaz na X. Sněmu 100 let od svého založení. Knihu v Hradci Králové společně polili šampaňským současný a bývalí předsedové Svazu, Oldřich Vlasák tak na pódium pozval Toma Zajíčka a Bořka Valvodu.

28.05.2007

Starostové apelují na větší pozornost vlády k problémům obcí

„Plně respektuji dohodu o vzájemné spolupráci Svazu měst a obcí s vládou“ řekl starostům premiér Topolánek 24. května na X. Sněmu Svazu měst a obcí ČR, kde více než 800 delegátů přijelo oslavit stoleté výročí založení této organizace. „Rozumím vašim obavám z chystaných reforem proto se musíme společně domluvit, na čem jsme schopni se shodnout“ dodal premiér. Jednání vlády s představiteli Svazu by se mělo uskutečnit ještě v červnu tohoto roku.

22.03.2007

Svaz měst a obcí ČR a společnost Člověk v tísni společně vydaly publikaci Česká zkušenost transformace na místní úrovni.

Publikace vznikla v rámci projektu Podpora samosprávné demokracie v Bělorusku v edici X-Crossing za podpory Ministerstva zahraničních věcí. Publikace je jakousi „kuchařkou“, která popisuje průběh transformace místní správy v České republice.

22.02.2007

Posíláme vám elektronický INS

Členové Svazu registrovaní na internetových stránkách dnes obdrželi první zkušební elektronický občasník. Jeho úkol je jasný: ihned informovat o důležitých událostech.

15.12.2006

Reakce na zprávu deníku 24hodin ze dne 14. prosince 2006 „Starostové: Stát nás už tuneluje!“

Obce (tedy i městské části, kterých se zpráva týká) skutečně ze svých prostředků dotují výkon státní správy, finance však scházejí nejen v oblasti sociální.

08.12.2006

Obce si už nebudou muset půjčovat peníze!

Průběžné financování pro starosty zaručil ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič na IX. celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR. Společně s Předsedou Svazu Oldřichem Vlasákem a hejtmanem Liborem Lukášem se před téměř 400 účastníky shodli: „Musíme společně přizpůsobit fondy potřebám měst, obcí a krajů!“

16.11.2006

Svaz přijal společné prohlášení s Asociací krajů, Unií malých a středních podniků a Hospodářskou komorou ČR

Vítáme návrhy MMR vedoucí k usnadnění přístupu širokých skupin subjektů k evropským dotacím. Zjednodušení administrace a zavedení průběžného proplácení jistě zvýší počet předkládaných projektů i ze strany měst a obcí České republiky.

19.10.2006

Potřeby měst v Regionálních operačních programech - chiméra nebo možnost dohody?

Dohoda o zohlednění potřeb měst v Regionálních operačních programech je podle závěrů konference v Ústí nad Labem možná. Nejdůležitější je zajistit dostatek peněz na projekty měst a obcí, včetně projektů dopravy.

13.09.2006

Co je na webových stránkách nového a jak se vyvíjely

Nový web jsme spustili již 1. června, od té doby se na něm však mnohé změnilo.

08.09.2006

Svaz měst a obcí sjednotil vizuální styl

S některými prvky nového grafického manuálu Svazu jste se již seznámili díky novým webových stránkám. K těm základním patří kromě loga Svazu křivka a pruh fotografií. Dále grafiku Svazu doplňuje mapa Evropy se zvýrazněnou Českou republikou. Velice děkujeme všem obcím za poskytnutí fotografií použitých při tvorbě manuálu!

24.08.2006

Bude i 33. ročník Země živitelky znamenat dopravní kolaps?

Na možné důsledky kompletních uzávěrek několika ulic v Českých Budějovicích nás upozornila Vlasta Jílková ze Spolku pro obnovu venkova ČR.

15.06.2006

Prezident republiky děkuje Svazu měst a obcí

Václav Klaus vzal v úvahu  argumenty Svazu týkající se  omezování samosprávy obcí a 6. června vetoval návrh novely zákona o obcích. Poděkování za užitečné podněty Svazu vyjádřil v dopise jeho předsedovi Oldřichu Vlasákovi. „Zákon Poslanecké sněmovně vracím, protože de facto zakazuje souběh funkce starosty či hejtmana s funkcí poslance či senátora.“ uvedl prezident.

04.04.2006

Znovu je zde velká voda

Vzhledem k rozsáhlým škodám letošních povodní vyzýváme obce ke spolupráci. Máte-li potíže, obraťte se na Svaz měst a obcí.

21.02.2006

Bude hlas obcí konečně slyšet?

První společné jednání Svazu měst a obcí ČR s vládou ČR se uskutečnilo v rámci pravidelného zasedání vlády dne 15. února v Kolodějích. Mnohé z návrhů předložených obcemi, které znamenají praktické zlepšení jejich situace (například při kontrole dotací) či větší šanci ovlivnit strukturální politiku České republiky ve prospěch měst a obcí, vláda jednohlasně odsouhlasila.

13.02.2006

Místo setkání: zámek v Kolodějích

Jednání Svazu měst a obcí s vládou České republiky proběhne již tuto středu.

06.01.2006

Českým novinářům nevadí domy bez oken

Stát staví domy bez oken a český novinář se diví, že se jeho obyvatelé snaží uvnitř trochu si posvítit. Jak jinak si lze vysvětlovat pohoršení redaktorů Respektu (č. 01/06) nad chováním radních ve městě Jihlava.


Ing. Oldřich Vlasák

13.12.2005

Tisková zpráva - Zasedání Politického výboru ve Vídni

Politický výbor Rady evropských obcí a regionů (CEMR) žádá politiku soudržnosti, která splní závazky dané novým členským státům.

11.11.2005

TISKOVÁ ZPRÁVA z prvního dne 8. celostátní konference Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice

Přes 300 zástupců měst a obcí, kteří se jí účastní, poukazují na nedostatek finančních prostředků a stále nové povinnosti ukládané státem znemožňující zdravé  fungování samospráv. Neradostnou budoucnost více než 6000 našich měst a obcí signalizuje i nezájem hlavních politických stran. Nedostavil se ani ministr financí Sobotka ani jeho stínový protihráč Tlustý.

11.11.2005

TISKOVÁ ZPRÁVA a ZÁVĚRY 8. celostátní konference Finanční správa a rozvoj měst

Starostové se vyjádřili jasně: "stát musí všem obcím plně hradit výkon státní správy." Reagovali tak na skutečnost, že obec typu II dostane například z 4 milionových nákladů na výkon státní správy příspěvek od státu pouze 100 tis Kč.

05.10.2005

Svaz spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj zřizuje zelenou linku pro starosty

Zelenou linku pro starosty měst a obcí 234 709 709 zaměřenou proti korupčnímu jednání zprovozní v těchto dnech Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR). Linka má umožnit přímý a rychlý kontakt mezi pracovníky ministerstva a Svazu.

22.09.2005

Reakce na zpravodajství ČT 1 ze 16. září 2005: „Oldřich Vlasák je ve funkci v rozporu se zákonem“

Svaz měst a obcí naprosto odmítá tvrzení České televize, že Ing. Oldřich Vlasák zastává funkci předsedy Svazu v rozporu s právním řádem. Plný text prohlášení Svazu je uveden v pokračování tohoto článku.

22.07.2005

Svaz měst a obcí ČR uzavřel dohodu o spolupráci s vládou

Premiér Jiří Paroubek a předseda Svazu Oldřich Vlasák podepsali dne 22. července 2005 v pražské Kramářově vile novou Dohodu o vzájemné spolupráci mezi vládou České republiky a Svazem měst a obcí ČR s platností na dobu neurčitou.

29.06.2005

Na partnerství se dá vydělat

Partnerství mezi státními orgány, samosprávou a podnikateli je nutnou podmínkou pro rozvoj jakéhokoliv regionu. Tak zněla v mnoha projevech hlavní myšlenka 1. středočeské konference o partnerství, která se konala 24. června 2005 ve Společenském centru v Týnci nad Sázavou, uprostřed krásného a malebného Posázaví.

09.06.2005

Vláda schválila smlouvu o spolupráci se SMO ČR

První setkání vedení Svazu měst a obcí ČR s premiérem by se mělo konat co nejdříve, konkrétní datum bude stanoveno až po sladění programů obou politiků. Čtenáři tohoto serveru budou o datu informováni neprodleně. Zde si také můžete přečíst Dohodu o spolupráci.

05.05.2005

Svaz měst a obcí vítá nový návrh na deregulaci nájmů

Svaz měst a obcí ČR oceňuje nový návrh ministra pro místní rozvoj Mgr. Radka Martínka na deregulaci nájmů. „Je to krok správným směrem a velmi solidní podklad k jednání. Města a obce si však dokáží představit rychlejší tempo deregulací,“ řekl k tomu předseda Bytové komise Svazu měst a obcí Ing. Josef Dobrý.

01.07.2004

Tiskové prohlášení ze společného zasedání předsednictev SMO ČR a ZMOS ve Zlíně

Ve dnech 30. června a 1. července 2004 se ve Zlíně konalo společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky a Předsednictva Združenia miest a obcí Slovenska. V čele delegací stáli za českou stranu předseda SMO ČR Ing. Oldřich Vlasák, primátor Hradce Králové a poslanec Evropského parlamentu, za slovenskou stranu předseda ZMOS Michal Sýkora, starosta obce Štrba. Toto setkání bylo pokračováním úzké spolupráce Svazů obou zemí, která se datuje od roku 1990.

24.02.2004

Tiskové prohlášení SMO ČR k Pokynu ministryně školství o udělování výjimek základním školám

Svaz měst a obcí ČR zásadně nesouhlasí s obsahem Pokynu ministryně školství k udělování výjimek podle §6 školského zákona, účinným od 1. prosince 2003, neboť vznikají obavy, že příslušný Pokyn zlikviduje malé školy.


Školský zákon v §6 stanoví minimální průměrný počet žáků ve třídě pro jednotlivé typy základních škol (malotřídky, ZŠ tvořené samostatnými třídami všech ročníků prvního stupně, „plně organizované školy“). Pokud škola minimálního průměrného počtu žáků nedosahuje, musí žádat ministerstvo o výjimku.


 

11.02.2004

Prohlášení Svazu měst a obcí ČR k problematice deregulace nájemného

Obce a města jsou vlastníky dvou třetin nájemních bytů v České republice. Svaz měst a obcí České republiky, zastupující jejich zájmy, zcela zásadně nesouhlasí s případným odložením nebo zpomalením deregulace nájemného u bytů, které oznámil v závěru minulého týdne ministr financí Bohuslav Sobotka.


   

09.06.2003

Tisková zpráva VIII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky

Zástupci měst a obcí se 29. a 30. května 2003 sešli k jednání  na VIII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky v Hradci Králové.