23.09.2011

Svaz požaduje vytvoření záchranné sítě pro obce pod hranicí existenčního minima

Novela rozpočtového určení daní přerostla v politické téma. Na svém zasedání ve Strakonicích dne 23. září se jí opětovně zabývalo i Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR. Starostové a primátoři se jednomyslně shodli, že je nyní nezbytné prioritně vyřešit situaci obcí na dně tzv. U-křivky, pro které je třeba najít finanční prostředky už v rámci státního rozpočtu na rok 2012. 

Novela rozpočtového určení daní přerostla v politické téma. Na svém zasedání ve Strakonicích dne 23. září se jí opětovně zabývalo i Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR. Starostové a primátoři se jednomyslně shodli, že je nyní nezbytné prioritně vyřešit situaci obcí na dně tzv. U-křivky, pro které je třeba najít finanční prostředky už v rámci státního rozpočtu na rok 2012. 

Daňový výnos na obyvatele je v těchto obcích dlouhodobě nejnižší, ačkoli mnohé zajišťují řadu veřejných služeb také pro své okolí. Na naléhavost v řešení této zřejmé chyby upozorňuje Svaz již od roku 2008. V roce 2009 se Sněm Svazu usnesl na požadavku ročních daňových výnosů na obyvatele v minimální výši 7800 Kč, což lze označit za určité existenční minimum obce. 

Z probíhající diskuze o novele rozpočtového určení daní se zdá, že by od roku 2013 mohlo dojít k navýšení zdrojů na tuto úroveň. „Emoce, které však novelu doprovázejí, mohou nakonec vyústit v odložení či dokonce neshodu na nové podobě sdílených daní. Předsednictvo Svazu proto opětovně žádá vládu i poslance, aby řešili nepříznivou situaci již v příštím roce,“ shrnuje Dan Jiránek. 

Z dat publikovaných ministerstvem financí lze odhadovat, že pro posílení zdrojů spádových obcí a menších měst je třeba zdrojů ve výši asi 1,5 mld. Kč. Ideální by byla obdoba široce definované účelově vázané dotace, podobné té, kterou letos na jaře obdržely obce s rozšířenou působností na vyrovnání příspěvku na přenesený výkon státní správy. Tento požadavek zazněl i na nedávném jednání představitelů Svazu s premiérem Petrem Nečasem.