27.03.2012

Prohlášení předsedy Svazu měst a obcí ČR

V posledním období jsem byl několikrát konfrontován s nepravdivými výroky vzhledem k mé osobě ze strany předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR, Mgr. Eduarda Kavaly. Chtěl bych se proti nepravdivému nařčení pana Kavaly důrazně ohradit. Prohlašuji, že jsem se nikdy na žádném místě nevyjádřil ve smyslu, že by „záměrem Svazu bylo rušení malých škol“. Naopak Svaz všemi způsoby bojuje za zachování základních škol v obcích, které jsou nedílnou součástí jejich života, a které zde plní daleko více rolí, než jen vzdělávací.

V posledním období jsem byl několikrát konfrontován s nepravdivými výroky vzhledem k mé osobě ze strany předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR, Mgr. Eduarda Kavaly.

Chtěl bych se proti nepravdivému nařčení pana Kavaly důrazně ohradit. Prohlašuji, že jsem se nikdy na žádném místě nevyjádřil ve smyslu, že by „záměrem Svazu bylo rušení malých škol“. Naopak Svaz všemi způsoby bojuje za zachování základních škol v obcích, které jsou nedílnou součástí jejich života, a které zde plní daleko více rolí, než jen vzdělávací. V tomto smyslu bylo rovněž dosaženo shody představitelů Svazu s vládou ČR na společném setkání dne 7. března 2012. Ve společném komuniké, uveřejněném i na stránkách Svazu, je mimo jiné uvedeno, že „počet žáků nemůže být, zejména v případě základních škol, jediným parametrem“. Na začátku dubna přislíbilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložit inovovaný model reformy, který zohlední význam jednotlivých typů škol v území.

Věřím, že šlo ze strany předsedy SPOV ČR pouze o ojedinělou záležitost a že do budoucna nebude potřeba řešit tyto záležitosti mediálním způsobem. 

Ing. Dan Jiránek
předseda SMO ČR