22.04.2011

Prohlášení Rady Svazu k rozhodnutí ministerstva životního prostředí o postupu v programu Zelená úsporám

Rada Svazu měst a obcí ČR zásadně nesouhlasí s rozhodnutím ministerstva životního prostředí o postupu v programu Zelená úsporám ze dne 20. 04. 2011, kterým byla v rámci opatření k nalezení zdrojů financování programu úplně zrušena podpora pro veřejné budovy. Žadatelé z řad měst a obcí, kteří se počínaje červencem 2010 přihlásili na výzvu ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory na Realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru v rámci programu Zelená úsporám, tímto nedostanou očekávanou podporu na své projekty ve výši 4 miliardy korun. 

22. dubna 2011, Klenčí pod Čerchovem - Rada Svazu měst a obcí ČR zásadně nesouhlasí s rozhodnutím ministerstva životního prostředí o postupu v programu Zelená úsporám ze dne 20. 04. 2011, kterým byla v rámci opatření k nalezení zdrojů financování programu úplně zrušena podpora pro veřejné budovy. Žadatelé z řad měst a obcí, kteří se počínaje červencem 2010 přihlásili na výzvu ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory na Realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru v rámci programu Zelená úsporám, tímto nedostanou očekávanou podporu na své projekty ve výši 4 miliardy korun. 

Rada Svazu měst a obcí ČR žádá ministerstvo životního prostředí o sdělení důvodů, které vedly k tomuto rozhodnutí. Ministra životního prostředí žádá o přehodnocení tohoto rozhodnutí a vyhovění těm městům a obcím, které podmínky pro poskytnutí podpory splnily.     

Pokud ministerstvo životního prostředí své rozhodnutí nepřehodnotí, pak Rada Svazu měst a obcí ČR žádá o poskytnutí jasných instrukcí, jak se mají neuspokojení žadatelé z řad měst a obcí mají ucházet o příspěvky v navrhovaném alternativním Operačním programu Životní prostředí. Požadujeme, aby podmínky programu Zelená úsporám, které musel žadatel splnit, vyhovovaly podmínkám Operačního programu Životní prostředí, tak, aby nedocházelo navýšení administrativní zátěže a dalších nákladů na zpracování žádosti a projektu. Současně požadujeme, aby případné zvýšené příjmy programu Zelená úsporám byly využity výhradně na zateplení veřejných budov.