29.03.2011

Vazba mezi provozovaným hazardem a územím musí zůstat zachována

Už v příštím týdnu bude rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny projednávat stávající návrhy novely loterijního zákona. Svaz měst a obcí ČR si uvědomuje důležitost konsensu mezi obcemi, zákonodárci napříč politickým spektrem, ministerstvem financí i provozovateli. V případě neshody a tedy neschválení žádného z návrhů hrozí zachování stávajícího stavu, který je pro obce a jejich obyvatele dlouhodobě neuspokojivý. Ve snaze nalézt společné řešení uspořádal proto Svaz v pořadí již druhý kulatý stůl, ke kterému opět zasedli starostové a primátoři, poslanci, senátoři, představitelé Ministerstva financí ČR i zástupci herního průmyslu. 

Už v příštím týdnu bude rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny projednávat stávající návrhy novely loterijního zákona. Svaz měst a obcí ČR si uvědomuje důležitost konsensu mezi obcemi, zákonodárci napříč politickým spektrem, ministerstvem financí i provozovateli. V případě neshody a tedy neschválení žádného z návrhů hrozí zachování stávajícího stavu, který je pro obce a jejich obyvatele dlouhodobě neuspokojivý. Ve snaze nalézt společné řešení uspořádal proto Svaz v pořadí již druhý kulatý stůl, ke kterému opět zasedli starostové a primátoři, poslanci, senátoři, představitelé Ministerstva financí ČR i zástupci herního průmyslu. 

Jednání znovu potvrdilo, že jednoznačná shoda panuje na nutnosti regulační pravomoci obcí. „Pro města a obce je důležité nastavení rovných podmínek pro všechny nyní existující i budoucí typy technických her,“ vysvětluje místopředseda Svazu a primátor Kladna Dan Jiránek. Ze současných návrhů je pro zúčastněné nejpřijatelnější vládní návrh novely zákona o loteriích, který by mohl být případně upraven variantou Brod předloženou zástupci herního průmyslu. 

Pro obce i zákonodárce je akceptovatelné rovněž zkrácení přechodné doby pro dosud vydaná povolení k provozování videoloterních terminálů na tři roky. 

Otázka odvodů nebo daní z loterního průmyslu by měla být řešena následně samostatnou novelou nebo zcela novým zákonem. Svaz a představitelé Parlamentu se však jednoznačně shodují na zachování vazby na území, kde je hazard provozován. „Musí existovat přímá vazba mezi počtem přístrojů a penězi, které do obce plynou,“ říká výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech. 

Kontakty: 

Jaromír Jech
výkonný místopředseda SMO ČR
tel.: 603 841 031

Marek Herman
ředitel APKURS

tel.: 724 661 917