11.11.2011

Nejistota ve financování obcí se stává neúnosnou

V pořadí již XIV. ročník celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR se koná v době schvalování státního rozpočtu a bouřlivých diskuzí o vládních reformních zákonech. Obce nyní připravují rozpočty na příští rok a povinné rozpočtové výhledy. Míra nejistoty příjmů se zvyšuje v souvislosti s neodhadnutelným vývojem celkového inkasa daní. Stále těžší ale také odhadnout konečnou podobu všech zamýšlených reforem či změn v zákonech a dalších předpisech, které mají na financování obcí zásadní vliv.

V pořadí již XIV. ročník celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR se koná v době schvalování státního rozpočtu a bouřlivých diskuzí o vládních reformních zákonech. Obce nyní připravují rozpočty na příští rok a povinné rozpočtové výhledy. Míra nejistoty příjmů se zvyšuje v souvislosti s neodhadnutelným vývojem celkového inkasa daní. Stále těžší ale také odhadnout konečnou podobu všech zamýšlených reforem či změn v zákonech a dalších předpisech, které mají na financování obcí zásadní vliv.

Situace obcí a měst, jejichž hospodaření se odvíjí od sdílených daňových příjmů a dotací, je složitější než v předchozích letech: „Návrh státního rozpočtu na rok 2012 obsahuje takové údaje o daních, s jakými nebude pracovat ani ministerstvo financí. Očekávaný pokles zdrojů se patrně projeví také v objemu poskytovaných dotací. Bohužel se zdá, že se používané scénáře opět omezují na veřejné finance jako celek, aniž by zohledňovaly specifika územní samosprávy,“ upozorňuje Dan Jiránek, předseda Svazu a primátor statutárního města Kladna. 

Svaz proto opětovně žádá o poskytování pravidelně aktualizovaných odhadů daňových příjmů a převod všech prostředků, na které mají obce dle zákona nárok. Finanční úřady by rovněž měly být v průběhu roku schopny obcím vysvětlit důvod případného krácení sdílených daní a poskytnout veškeré podklady. 

S přípravou rozpočtových dokumentů souvisí také novela rozpočtového určení daní, kde se zatím předpokládá účinnost od roku 2013. Většina parametrů návrhu vychází z dlouhodobých priorit Svazu, jako podstatné navýšení příjmů pro menší spádová města nebo rozšíření kritérií sdílení o žáky základních a mateřských škol. Nevyslyšen však zůstal požadavek na získání podílu ze spotřebních daní, jejichž inkaso není tolik citlivé na hospodářský cyklus. 

„Diskuze o podobě sdílených daní se bohužel stala předsunutou volební kampaní, což je špatně. Odložení novely by ve spojení s ekonomickým poklesem opravdu ohrozilo samotnou existenci některých obcí, proto o její schválení velmi usilujeme. Řešení představuje pouze dohoda, která bude mít alespoň nějakou šanci projít v 1. polovině příštího roku jednáním v Parlamentu,“ zdůrazňuje Jiránek. 

Na finanční konferenci se v souvislosti s financováním obcí hovořilo také o stanovení výše příspěvku na přenesený výkon státní správy. Svaz měst a obcí ČR podporuje takový model financování, který bude posilovat odměnu za výkon.