07.02.2012

Dohoda o vzájemné spolupráci s Ministerstvem zemědělství

Rozvoj venkova zásadně závisí na vzájemné provázanosti činnosti zemědělců i obcí, jež bude prospěšná především pro obyvatele zde žijící. Dohoda, kterou dnes podepsal ministr zemědělství Petr Bendl a předseda Svazu Dan Jiránek, směřuje také k finančnímu posílení venkova v evropských dotačních programech po roce 2013. 

Vzájemná spolupráce mezi ministerstvem zemědělství a Svazem pokrývá rovněž vztah zemědělství a obnovy krajiny, lesnictví, životního prostředí a jeho složek tak, aby zohledňovaly potřeby měst a obcí, a aby byly rovněž efektivně využívány evropské i národní dotační nástroje. 

„Začínal jsem a dlouho poté působil v komunální politice, ať už jako starosta či hejtman, a proto vím, jak přínosná je už jen samotná komunikace mezi různými úrovněmi samosprávy na straně jedné a státu na straně druhé. Dohoda o vzájemné spolupráci povyšuje tuto komunikaci na vyšší úroveň. Nese tak s sebou závazky, ale věřím, že zároveň i prospěch pro obě strany,“ řekl ministr Petr Bendl. 

Podle dohody bude Svaz ministerstvu například nabízet poznatky a znalosti o potřebách, které mají obce a města v oblastech věcně příslušných ministerstvu zemědělství tak, aby mohly být programově i finančně zohledněny v příslušných strategiích a v programových dokumentech pro čerpání evropských fondů. S tím souvisí další bod dohody. Svaz bude ministerstvu nabízet poznatky z praxe týkající se evropských dotací, které ministerstvo řídí. 

Na základě našich zkušeností budeme usilovat o změnu poměru finanční podpory určené pro obce, které vytvářejí nezbytné podmínky pro zemědělskou činnost. Navíc dnešní venkov nelze nutně spojovat pouze se zemědělstvím. Dále uvítáme lepší spolupráci například v oblasti pozemkových úprav,“ doplnil předseda Jiránek. 

Podpis dohody, jejíž text je uveřejněn níže, předcházel pravidelnému jednání předsednictva Komory obcí. Ve velmi otevřené diskuzi se starosty se dále probírala budoucí postavení místních akčních skupin (MAS) v systému veřejné správy, což byl zároveň hlavní bod dnešního jednání předsednictva.