02.06.2011

Venkov si zaslouží kvalitní poštovní služby

Česká pošta na všech úrovních svého vedení musí změnit přístup k samosprávě a stát se opravdu jejím partnerem. Na dnešní konferenci Obce a služby České pošty, kterou pořádal předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, se na tom shodli zástupci obcí, ministerstva, zákonodárců i státního podniku.

Česká pošta na všech úrovních svého vedení musí změnit přístup k samosprávě a stát se opravdu jejím partnerem. Na dnešní konferenci Obce a služby České pošty, kterou pořádal předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, se na tom shodli zástupci obcí, ministerstva vnitra, Poslanecké sněmovny i samotného státního podniku.
Pošta představuje v nejedné obci poslední veřejnou službu poskytovanou bez dodatečných výdajů na dopravu. Se zavedením datových schránek se logicky vytíženost poboček snížila, v některých případech na jednotky úkonů denně. Je zřejmé, že zachování kamenných poboček se v takových případech zdá problematické. „Důležitým požadavkem zůstává především zachování poštovních a také peněžních služeb v území. Zkušenosti z menších obcí ukazují, že Česká pošta nezřídka při jednáních o budoucí formě poskytování služeb spoléhá na své postavení velkého, mocného subjektu s dominantním postavením,“ uvedl ve svém vystoupení Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek a člen Rady SMO ČR.
Svaz vítá, že po více než třech měsících má Česká pošta nového generálního ředitele, od prvních jednání v roce 2008 jde však již o čtvrtého. „Nestabilita vedení podniku a s tím související nejasnosti o jeho budoucnosti komplikují věcnou diskuzi o podobě služeb. Věříme, že dohoda na šestiměsíční lhůtě pro rozhodnutí, zda se obecní úřad chce podílet na zajišťování poštovních služeb, stále platí,“ dodal Drahovzal.
Svaz měst a obcí společně se Spolkem pro obnovu venkova a Sdružením místních samospráv jednal v průběhu uplynulých měsíců s prozatímním vedením České pošty o pravidlech hodnocení pilotního projektu Partner. „Dle dohody budou v nejbližší době zahájeny kontrolní výjezdy, které mají zjistit kvalitu poskytovaných základních poštovních služeb v prvních padesáti obcích. Dotazováni budou rovněž starostové v obcích, kde služby převzal podnikatelský subjekt. Na základě vyhodnocení bude Svaz usilovat o úpravy parametrů projektu,“ dodává Josef Bezdíček, předseda Komory obcí Svazu, který se pracovních jednání účastní.