23.03.2012

Obce se nezříkají své úlohy při financování amatérského sportu

V souvislosti s novelou zákona o loteriích je od ledna letošního roku 80 % výnosů z hazardu rozdělováno prostřednictvím státního rozpočtu městům a obcím České republiky. Ačkoliv zákon dnes neupravuje závazné použití těchto finančních prostředků, budou využity také k financování amatérského sportu, především mládežnického,  neboť obce se své úlohy v oblasti sportu nezříkají. Bez ohledu na výnosy z hazardu obce sportovní kluby vždy finančně podporovaly a budou podporovat i nadále. Aby nezůstalo jen u prázdných slov, uzavřel Svaz měst a obcí České republiky dne 20. března 2012 s Českým svazem tělesné výchovy, Českým olympijským výborem, Sdružením sportovních svazů České republiky, Českou obcí sokolskou Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře ve financování českého sportu. 

V souvislosti s novelou zákona o loteriích je od ledna letošního roku 80 % výnosů z hazardu rozdělováno prostřednictvím státního rozpočtu městům a obcím České republiky. Ačkoliv zákon dnes neupravuje závazné použití těchto finančních prostředků, budou využity také k financování amatérského sportu, především mládežnického,  neboť obce se své úlohy v oblasti sportu nezříkají. Bez ohledu na výnosy z hazardu obce sportovní kluby vždy finančně podporovaly a budou podporovat i nadále. Aby nezůstalo jen u prázdných slov, uzavřel Svaz měst a obcí České republiky dne 20. března 2012 s Českým svazem tělesné výchovy, Českým olympijským výborem, Sdružením sportovních svazů České republiky, Českou obcí sokolskou Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře ve financování českého sportu. 

Konkrétním výstupem uzavřeného Memoranda je především shoda v názoru, aby obce hledaly možnosti podpořit amatérské sportovní kluby jednou třetinou výnosů, které v roce 2012 z hazardu obdrží.

Strany se shodly rovněž v názoru o zdrojích na podporu dobrovolných hasičů formou odštěpu 3 % z neživotního pojištění, neboť část hasičské obce je organizována i ve sportovním hnutí, a také o finančních zdrojích na úhradu preventivních zdravotních prohlídek mladých sportovců, které jsou podle platné legislativy stále povinné.

Svaz však zároveň sportovce upozorňuje, že výnosy mohou být mnohem nižší, než které predikuje na svých webových stránkách ministerstvo financí, protože mnoho měst a obcí hazard na svém území omezuje, či přímo zakazuje a sami provozovatelé snižují počet výherních a loterních automatů. Obce beze sporu zohlední výši příspěvků, kterou sportovní kluby v minulých letech obdržely v rámci svých struktur.