15.07.2011

Svaz měst a obcí a Ministerstvo životního prostředí uzavřely dohodu o spolupráci

Předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes podepsali dohodu o vzájemné spolupráci v oblasti životního prostředí.

Předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes podepsali dohodu o vzájemné spolupráci v oblasti životního prostředí.

Předmětem Dohody je vzájemná spolupráce v oblastech udržitelné ochrany, správy a plánování krajiny a složek životního prostředí jako jsou ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie tak, aby byly zohledňovány potřeby měst a obcí a došlo k provázání obou úrovní veřejné správy, tj. místní a centrální představované Ministerstvem životního prostředí. Zájmem stran je nastavení efektivní spolupráce a komunikace mezi obcemi, městy a MŽP v zájmu nalézání rovnováhy mezi ochranou přírody a krajiny a zájmy měst a obcí v podmínkách platných právních předpisů.

Svaz bude ministerstvu předávat k využití praktické zkušenosti místních samospráv v oblasti životního prostředí a informace o nejdůležitějších potřebách a problémech, které řeší obce a města. Poznatky a znalosti obcí a měst v oblastech věcně příslušných ministerstvu by touto cestou měly být zohledněny jak v národní legislativě, tak i v programových dokumentech pro čerpání evropských fondů.

Na druhé straně se MŽP zavazuje konzultovat se Svazem návrhy legislativních předpisů a další záměry ministerstva, které se týkají municipální sféry a místních samospráv zejména s ohledem na jejich případný dopad na ně. Dále bude mi MŽP zapojovat zástupce Svazu do činnosti výborů, komisí a pracovních skupin, které formulují budoucí politiky týkající se měst a obcí a to opět jak na národní, tak i evropské úrovni včetně formulace priorit k čerpání evropských fondů.

Na Dohodu navazuje Akční plán, který by měl konkretizovat témata spolupráce a způsoby jejich naplňování. První Akční plán na následující dvouleté období bude připraven do 31. srpna 2011. Plnění Akčního plánu bude následně pravidelně vyhodnocováno.