15.07.2011

Vysvědčení pro poštu Partner? Lepší dvojka

Stejně jako ve škole vypadalo hodnocení úrovně poskytovaných služeb v rámci pilotního projektu České pošty s názvem pošta Partner. Změna způsobu obsluhy, která je hlavním cílem projektu, se týká necelých 50 obcí. Výsledná známka 1,82 ukazuje, že zřízením výdejního místa nedochází ke zhoršení kvality a dostupnosti poskytovaných poštovních služeb obyvatelům obcí.

Stejně jako ve škole vypadalo hodnocení úrovně poskytovaných služeb v rámci pilotního projektu České pošty s názvem pošta Partner. Změna způsobu obsluhy, která je hlavním cílem projektu, se týká necelých 50 obcí. Výsledná známka 1,82 ukazuje, že zřízením výdejního místa nedochází ke zhoršení kvality a dostupnosti poskytovaných poštovních služeb obyvatelům obcí. 

Výsledky průzkumu nám potvrdily, že parametry projektu jsou nastaveny správně. Změny formy poštovní obsluhy se tedy občané nemusí obávat. Všechny připomínky, které zástupci obcí a provozovatelů výdejních míst měli, budeme podrobně analyzovat a v rámci projektu je využijeme,“ uvedl generální ředitel České pošty Ing. Petr Zatloukal a dodal, že se závěry seznámí v nejbližší době dozorčí radu České pošty a zakladatele – Ministerstvo vnitra. 

Zkušenost ukázala, že ve většině případů se kombinace motorizovaného doručování a výdejního místa jeví jako opravdu funkční. Do budoucna je ale třeba umět lépe záměr přeměny pobočky vysvětlit, reagovat vstřícně na dotazy a dokázat zohlednit obavy starostů a občanů. Počáteční nevraživost k tomuto projektu ze strany samosprávy vyplývala právě z nedostatku informací,“ řekl místopředseda Svazu měst a obcí ČR Josef Bezdíček. 

Hodnocení probíhalo v průběhu června formou pohovorů a závěrečného vyplnění dotazníku, a to za přítomnosti zástupců Svazu měst a obcí ČR, České pošty, místní samosprávy a případně nájemce výdejního místa. Cílem šetření bylo zjistit funkčnost nastavení alternativního způsobu obsluhy a také praktické zkušenosti s  půlročním provozem. V závěrečném dotazníku hodnotili představitelé místní samosprávy aktuální spokojenost s obsluhou a případnou změnu oproti dřívějšímu fungování pošty, tedy stavu před spuštěním celého projektu. Dotazník byl postaven na bodovém ohodnocení ve škále od 1 do 5 (kdy 1 je nejlepší, 5 naopak nejhorší hodnocení, tedy jako ve škole) s tím, že případný průměr bodového hodnocení (2,5) bylo možno považovat za změnu neutrální. Známka 1,82 tak ukazuje, že zřízením projektu pošta Partner nedochází ke zhoršení kvality poskytovaných služeb, v některých oblastech došlo ke zlepšení úrovně obsluhy a k větší spokojenosti zákazníků. 

Dílčími kritérii pro hodnocení byly například: rozsah poskytovaných služeb, úroveň kvality doručování i výdeje zásilek, úroveň kvality peněžních služeb, dostupnost poštovních služeb, řešení podání a dodání zásilek pro seniory, matky s dětmi a imobilní občany a podobně. 

Co z hodnocení dále vyplynulo?

  • Zřízení výdejního místa v kombinaci s motorizovaným obslužným místem je funkční.
  • Lidé pozitivně vnímají změnu otvíracích hodin pro veřejnost a možnost vyzvednutí zásilky v delším časovém rozsahu.
  • Na základě požadavků zákazníků je třeba zlepšit dostupnost peněžních služeb.
  • Pro optimální fungování projektu je třeba změnit komunikaci České pošty – zvýšit informovanost obyvatel a zástupců samospráv.
  • Výběr vhodného partnera pro provozování výdejního místa potřebuje čas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt pošta Partner je název pro přeměnu pobočkové sítě České pošty. Cílem projektu je zajištění výhodné formy poštovní obsluhy méně osídlených lokalit jak pro Českou poštu, obce, tak pro nové provozovatele. Dále také zvýšení dostupnosti služeb rozvojem sítě v nových lokalitách s obchodním potenciálem a vysokou koncentrací obyvatel. Ve výsledku by měla vzniknout nová poštovní síť složená z poboček tří kategorií: klasických pošt, výdejních míst a pošt Partner.

Česká pošta, Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv, Svaz obchodu a cestovního ruchu a Český telekomunikační úřad jsou členy pracovní skupiny, která se věnuje restrukturalizaci poštovní sítě.