Tiskové zprávy

Na tomto místě najdete tiskové zprávy s aktuálními informacemi ze života Svazu měst a obcí ČR. Zjistíte, co Svaz prosazuje, na čem momentálně pracuje, komu pomáhá a jak.

26.05.2015

Svaz měst a obcí ČR má novou radu i kontrolní výbor

Novou radu zvolil XIV. sněm Svazu měst a obcí ČR, který se konal 21. a 22. května v Olomouci. Jde o druhý nejvyšší orgán Svazu tvořený stovkou členských měst a obcí s rozsáhlými pravomocemi, který řídí Svaz mezi sněmy.

25.05.2015

XIV. sněm: Příjmy z daní pro města a obce by se měly zvýšit

Diskuzí o financování samospráv začal druhý den jednání XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR. 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš na něm řekl, že se podívá, zda rozpočet unese zvýšení příjmů měst a obcí.

22.05.2015

XIV. sněm: Vláda je připravena k dialogu s městy a obcemi

Na sedm set delegátů se účastní XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR. Koná se v Olomouci a jde o dvoudenní pracovní setkání starostek a starostů, primátorek a primátorů z celé České republiky. 

20.05.2015

Obce a zemědělci podporují menší projekty a chtějí společně řešit biodpad

V Olomouci dnes jednalo předsednictvo Komory obcí Svazu měst a obcí ČR s Asociací soukromého zemědělství ČR a Společností mladých agrárníků ČR. Společně chtějí prosazovat, aby se na venkově realizovaly zejména menší společné projekty zemědělců a obcí.

15.05.2015

Do Olomouce se sjedou starostové z celé republiky. Zvolí nové vedení Svazu

Ve čtvrtek 21. a v pátek 22. května 2015 se v Olomouci uskuteční XIV. sněm Svazu měst a obcí ČR. Půjde o celorepublikové setkání starostů členských samospráv, kde se zvolí nové vedení a stanoví priority na další období. Na sedm set lidí se rovněž bude zabývat hospodařením Svazu a přijímat stanoviska k aktuálním problémům v území. Účast na XIV. sněmu přislíbil premiér Bohuslav Sobotka, řada ministrů, senátorů, poslanců a dalších představitelů státní správy, samosprávy i soukromého sektoru.

12.05.2015

Budoucnost České pošty, o které bude jednat vláda, ovlivní život v obcích

Svaz měst a obcí ČR podporuje novelu zákona o poštovních službách navrženou ministerstvy vnitra a průmyslu a obchodu, kterou by měl zítra projednávat kabinet Bohuslava Sobotky. Služba, kterou Česká pošta poskytuje státu, totiž zvyšuje kvalitu života obyvatel a zejména pro občany malých obcí je naprosto zásadní.

06.05.2015

Loni se vytřídilo víc než 615 tisíc tun odpadu, nejvíc v Pardubickém kraji

Každý občan České republiky v roce 2014 vytřídil v průměru 58,7 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Nejvíc se v rámci sběrných systémů obcí třídilo v Pardubickém kraji a na Vysočině. 

27.04.2015

Na dotace související s vodou dosáhne méně měst a obcí – kvůli přísnějším podmínkám. Hrozí tak zdražení vody pro veřejnost

I když v novém programovém období bude na zlepšování kvality pitné vody méně peněz, pravidla poskytování dotací by se měla zpřísnit. To by však vedlo k tomu, že by o podporu mohlo žádat mnohem méně měst a obcí, a hrozilo by tak i zdražení vody pro běžné občany.

23.04.2015

Zabraňme vylidňování venkova zachováním a podporou nezbytných služeb

V Bělotíně jednali zástupci Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv, Národní sítě místních akčních skupin, Krajského úřadu Olomouc, České pošty a spotřebních družstev COOP. A to o službách v malých obcích včetně pošt a obchodů. 

13.04.2015

Města a obce požadují stabilní systém pro sběr a třídění odpadu

Systém pro sběr a třídění odpadu musí být stabilní, ohleduplný k životnímu prostředí, motivačně nastavený, s dostatečně hustou sběrnou sítí a se státní garancí. Myslí si to samosprávy sdružené ve Svazu měst a obcí ČR. Chápou tak rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které neudělilo autorizaci obalové společnosti Interseroh pro sběr odpadu. Firma totiž nesplnila státem požadované podmínky.

 

10.04.2015

Koncepci sociálního bydlení je třeba přepracovat

Svaz měst a obcí ČR odmítá současné znění Koncepce sociálního bydlení. Ministerstvo práce a sociálních věcí v ní samosprávám navrhuje řadu povinností, neřeší však potřebnou úpravu legislativy či otázku dotací a financování jako takového.

01.04.2015

Při odklízení následků silného větru mohou pomoci i nezaměstnaní

Starostové obcí, které se potýkají s následky silného větru, se mohou obrátit na Úřad práce ČR (ÚP ČR). Všechna jeho kontaktní pracoviště v dotčených regionech úzce spolupracují a jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc.

31.03.2015

Kontrolovat je třeba rozumně a komplexně. Nikoliv duplicitně a dlouze

Města a obce v současné době podléhají sedmi kontrolám od různých subjektů. Další by měl přibýt – Nejvyšší kontrolní úřad. Samosprávy nezpochybňují preventivní smysl kontrol, volají však po rozumném přístupu. 

26.03.2015

Probíhá efektivní spolupráce bezpečnostních složek s obcemi a kraji

Ministerstvo vnitra spolu se zástupci Svazu měst a obcí a Asociace krajů se shodli, že při mimořádných událostech budou zástupci samospráv informování formou SMS zpráv. Model aplikováný v některých krajích se nyní přenese na celou Českou republiku.

25.03.2015

Jak lépe lákat investory? Co nejdříve zavést jednotné povolovací řízení

Práce na jednotném povolovacím řízení je třeba zrychlit. I to zaznělo na Krajském setkání ve Zlínském kraji. Svaz měst a obcí ČR, proto jedná s ministerstvy a zákonodárci tak, aby mimo jiné podpořil naplňování průmyslových zón zásadních pro lákání investorů.

23.03.2015

Samosprávy mají méně peněz z daní, chybí nejen na veřejné služby

Nedostatek peněz způsobený nižším výběrem daní, které chybí například na školství, dopravu, veřejné opatrovnictví či sociální služby. O tom dnes mimo jiné debatovali starostové na Krajském setkání v Olomouckém kraji, které uspořádal Svaz měst a obcí ČR. 

23.03.2015

Ve Středočeském kraji chtějí zlepšit dopravu

V deseti fondech Středočeského kraje, které mohou využít i samosprávy, je pro letošní rok 367 milionů korun.  Na Krajském setkání, které uspořádal Svaz měst a obcí, se starostové mimo jiné dozvěděli, že prioritou Středočeského kraje v letošním roce je doprava.

20.03.2015

Je třeba zmenšit rozdíly mezi kraji

Karlovarský kraj je na tom, co se týče sociálně-ekonomických faktorů, ve srovnání s jinými oblastmi České republiky hůře než ty ostatní. A rozdíl se dále zvětšuje. Stát by se měl i s pomocí evropských peněz snažit o zmenšování těchto disproporcí. 

16.03.2015

Krizová komunikace mezi policií a samosprávami bude efektivnější

Operativní krizová komunikace a užší spolupráce samospráv s Policií ČR. To je výstup jednání ministra vnitra Milana Chovance s předsedou Svazu měst a obcí ČR Danem Jiránkem. 

13.03.2015

V Pardubicích se debatovalo zejména o evropských dotacích a rozpočtových pravidlech

Pardubický kraj plánuje zřídit tzv. Evropský dům, díky kterému žadatele o evropské dotace budou moci na jednom místě získat všechny potřebné informace. Evropské domy v krajích podporuje jak Svaz, tak i Asociace krajů. 

11.03.2015

Města, obce i kraje chtějí společný Evropský dům

Za spící projekt se dá označit společný Evropský dům, který by měl vzniknout v každém kraji. Je to škoda, taková instituce, jejíž vznik podporuje Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR, by totiž velmi usnadnila život samosprávám.

06.03.2015

Nejen na Vysočině je třeba řešit veřejné opatrovnictví a nedostatek lékařů

V oblasti veřejného opatrovnictví se schyluje k ústavní žalobě. Stát totiž svou nečinností ohrožuje ústavou dané právo na samosprávu.

03.03.2015

Chceme, aby se k nám lidé vraceli, zaznělo na Krajském setkání v Plzeňském kraji

Vysoká dopravní zátěž trápí Plzeňský kraj. Byť se situace zlepšila, protože se kraji poprvé v historii podařilo získat od vlády padesát milionů korun na silnice II. a III. třídy. I to zaznělo na Krajském setkání v Plzeňském kraji, které v Plzni uspořádal Svaz měst a obcí.

27.02.2015

Odpovědný zastupitel čte Sbírku případových studií

Podobně jako to bývá ve škole, dá se s trochou nadsázky říci, že i ve světě samospráv existuje povinná literatura. Řeč je o publikacích určených starostkám a starostům a dalším pracovníkům radnic. Jejich „rodinu“ nedávno rozšířila Sbírka případových studií.

26.02.2015

Obce s rozšířenou působností jsou už dnes přeneseným výkonem státní správy přetěžovány, řekl předseda Svazu na setkání v Hradci Králové

Neustálé zvyšování zátěže vyplývající z přijímání dalších a dalších legislativních opatření a přesouvání kompetencí na obce s rozšířenou působností (ORP) kritizovali představitelé měst a obcí, kteří přijeli 26. února 2015 na krajské setkání do Hradce Králové. 

24.02.2015

Města a obce nemají informace o svých občanech. Mělo by se to změnit

I když města a obce potřebují pro svou práci v samostatné působnosti osobní údaje o obyvatelích, nemají přístup do aktuální databáze Ministerstva vnitra. Vyplývá to ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Samosprávám to komplikuje život. 

20.02.2015

Starostové v Ústeckém kraji: Je třeba zastavit legislativní smršť

Intenzivní diskuse na téma legislativa se strhla během Krajského setkání v Ústeckém kraji. Účastníci vyzvali zástupce Parlamentu, aby brali v potaz jejich podněty a snažili se zastavit legislativní smršť tak, aby bylo možné samosprávu i stát jako takový rozumně spravovat.

 

16.02.2015

Svaz měst a obcí ČR odstartoval v Liberci sérii krajských setkání

Jak konkrétně podpořit zaměstnanost v krajích, aby v nich lidé rádi žili a měli kvalitní podmínky pro spokojený domov? I to je téma Krajských setkání 2015. Díky spolupráci s Úřadem práce ČR se mimo jiné řeší konkrétní nástroje politiky zaměstnanosti. 

16.02.2015

Téma roku 2015 Libereckého kraje? Výstavba a opravy nejen komunikací

O dopravní infrastruktuře, sociálních službách, aktuální i připravované legislativě či dotacích z Evropské unie debatuje stovka starostů z Libereckého kraje na Krajském setkání. Pořádá ho Svaz měst a obcí a jde o vůbec první ze série této tradiční akce v letošním roce.

12.02.2015

Inspirujte se z meziobecní spolupráce

Vůbec poprvé si mohou města a obce přečíst vytištěné příklady dobré praxe meziobecní spolupráce. A to v brožuře „Inspirujte se z meziobecní spolupráce“, kterou vydal Svaz měst a obcí ČR. Stalo se tak v rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce (MOS), označovanému také jako „Obce sobě“. 

12.02.2015

Stát a samospráva hledaly v Senátu způsob, jak zajistit veřejný pořádek a sociální stabilitu

Mají být vybrané opakované přestupky – například proti majetku nebo občanskému soužití – trestným činem? I této otázce se věnovalo veřejné slyšení v Senátu, které se týkalo petice měst a obcí o veřejném pořádku a sociální stabilitě.

11.02.2015

O současných problémech měst a obcí budou jednat starostové z celé republiky. Na Krajských setkáních 2015

Dvě stovky starostů Libereckého a Ústeckého kraje příští týden projednají aktuální témata samospráv. A to na prvních dvou Krajských setkáních 2015, která pořádá Svaz měst a obcí České republiky. Uskuteční se 16. února v Liberci a 19. února v Ústí nad Labem. 

06.02.2015

Statutární města píší premiérovi: Potřebujeme garantovat 75 miliard korun na evropské projekty

Zejména novým programovým obdobím 2014-2020 a aktuální legislativou se zabývala Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR, která 5. a 6. února 2015 jednala v Plzni. Do západních Čech se sjeli primátoři z celé České republiky.

03.02.2015

Spolupráce státu a obcí přinese nové pracovní příležitosti

Řada uchazečů o zaměstnání s evidencí na Úřadu práce ČR (ÚP ČR) by mohla v  budoucnu získat novou práci. Pomoci s tím má ještě užší spolupráce ÚP ČR a Svazu měst a obcí ČR, deklarovaná v nedávno podepsaném memorandu. (Fotografie: Svazek obcí regionu Písecko)

02.02.2015

Senát při veřejném slyšení projedná petici Svazu o veřejném pořádku a sociální stabilitě

Ve středu 4. února 2015 se v Senátu uskuteční veřejné slyšení k petici Svazu měst a obcí ČR. Týkala se veřejného pořádku a sociální stability. Podpisovou akci Svaz spustil loni 21. srpna.

31.12.2014

PF 2015

V roce 2015 vám přejeme vše dobré. Především zdraví, trpělivost a pokoru. Ničeho z těch tří věcí není nikdy dost.

16.12.2014

Výnosy z půdy by se měly více využívat v území, tedy pomáhat městům a obcím

I když novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu během legislativního procesu doznala řady změn, prosazovaných Svazem, právní předpis i nadále obsahuje ustanovení, s kterými města a obce nesouhlasí. Norma jde teď do Senátu. 

15.12.2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce je na cestě ke starostům

V rámci projektu „Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec“ vyšla nová Příručka pro člena zastupitelstva obce. Obsahuje aktuální informace z oblasti legislativy, komunální politiky a konkrétní příklady dobré praxe. Jde o 4. vydání praktického průvodce.

09.12.2014

Je nutné odstranit kriminalizaci zadavatelů veřejných staveb

Po dvou letech užití zákona o veřejných zakázkách s jediným kritériem nejnižší cena spojuje ČKAIT, ČKA a Svaz obava z narůstajících rizik, které vedou k nekvalitní projektové dokumentaci stavby a následně nehospodárným a problematickým realizacím staveb.

09.12.2014

XVII. CFK: Nový systém financování samosprávy musí být efektivní

Téměř čtyři stovky lidí se zúčastnily XVII. celostátní finanční konference. Akce, kterou v Clarion Congress Hotel Prague uspořádal Svaz měst a obcí ČR. Na konferenci vystoupili například premiér Bohuslav Sobotka či ministr financí Andrej Babiš. 

05.12.2014

Města a obce by měly mít v budoucnosti více pravomocí při regulaci hazardu

Nerozumím tomu, proč stát, tedy ministerstvo financí, má tolik pravomocí při rozhodování o výherních automatech. Od roku 2016 to má změnit nový zákon o provozování hazardních her. Na XVII. celostátní finanční konferenci to řekl ministr financí Andrej Babiš.

04.12.2014

Vláda chce najít model, aby obce nemusely doplácet na přenesenou působnost

Finanční situace měst a obcí nebyla v několika posledních letech lehká. Na celostátní finanční konferenci to řekl premiér Bohuslav Sobotka. Hovořil také o oblastech klíčových pro rozvoj veřejné správy a uvedl, že Svaz je pro vládu významným partnerem.

04.12.2014

Začala Celostátní finanční konference

Svaz měst a obcí ČR pořádá 17. ročník Celostátní finanční konference. Dvoudenní akce začala právě dnes v Clarion Congress Hotel Prague. Účastní se jí více než tři stovky starostů a primátorů z celé republiky. 

13.11.2014

Nejen veřejné platy se mají valorizovat. Také příspěvky městům a obcím

Ve funkci budou jen chvíli a už je čeká změna rozpočtu. Řeč je o novém vedení radnic, které vzniká na základě podzimních komunálních voleb. Bude si muset mimo jiné poradit s valorizací platů ve veřejné správě a faktem, že příspěvek na tzv. přenesenou působnost zdaleka nestačí. (Foto: ponsulak / FreeDigitalPhotos.net)

12.11.2014

Starostové z celé republiky se sejdou na Celostátní finanční konferenci

Ve čtvrtek a v pátek 4. a 5. prosince 2014 se v Praze uskuteční Celostátní finanční konference (CFK). Půjde už o XVII. ročník tradiční akce určené pro představitele samosprávy, kterou pořádá Svaz měst a obcí ČR.

11.11.2014

Rozhodování o dotacích na sociální služby bude díky Svazu veřejné

O rozdělování dotací na sociální služby budou od roku 2015 rozhodovat krajská zastupitelstva. Díky iniciativě Svazu měst a obcí ČR s tím počítá novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterou nedávno podepsal prezident. (Foto: franky242 / FreeDigitalPhotos.net)

10.11.2014

Češi a Němci budou více spolupracovat při řešení příhraniční kriminality

Koncem letošního či začátkem příštího roku by měly ČR a SRN podepsat smlouvu týkající se společného řešení kriminality. Země tak reagují na nárůst drogové trestné činnosti v česko-německém pohraničí. Situaci pomohla zmapovat studie Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí. (Foto: Mister GC / FreeDigitalPhotos.net)

07.11.2014

Nejlepší starostové pojedou do Štrasburku

Poznat evropské instituce, jejich vliv na města i obce a navázat osobní kontakty. To vše budou moci vítězové soutěže „Nejlepší starosta / primátor 2010-2014“ na pracovní cestě do Štrasburku. Uskuteční se v prosinci na základě nabídky europoslance Jiřího Pospíšila. 

21.10.2014

Nejen o zavedení centrálního registru přestupků jednalo vedení Svazu s vládou

Vůbec poprvé se sešla vláda premiéra Bohuslava Sobotky s Předsednictvem Svazu měst a obcí ČR. Jednání se týkalo celé řady témat a ve Strakově akademii došlo také k předání petice Svazu apelující na zákonodárce, aby zajistili veřejný pořádek a sociální stabilitu.

21.10.2014

Spolupráce samospráv může obcím snížit náklady. Nemusí je tolik řešit externě

Dobrovolné svazky obcí či smluvní obce by mohly dalším městům a obcím poskytovat právní služby, zajišťovat dotační management a veřejné zakázky. To jsou některé závěry šetření nazvaného „Servis samosprávám“, které zazněly na říjnovém setkání v Pacově. 

16.10.2014

Zvýšit bezpečnost obyvatel by měl pomoci registr přestupků

Nejen v souvislosti s incidentem, který se odehrál ve žďárské obchodní škole, Svaz měst a obcí ČR připomíná naprostou nezbytnost zavést centrální registr přestupků. Měl by vzniknout co nejdříve s cílem pomoci zvýšit bezpečnost všech obyvatel České republiky. (Foto: khunaspix / FreeDigitalPhotos.net)

06.10.2014

Do konce tohoto týdne mohou lidé podepsat petici za veřejný pořádek a sociální stabilitu

Na 1 800 lidí z celé České republiky už podepsalo petici za veřejný pořádek a sociální stabilitu. Připojit se k ní může každý, a to do pátku 10. října. V pondělí 20. října chce vedení Svazu na jednání s vládou petici předat premiérovi.

06.10.2014

Spolupráce měst a obcí s Českou poštou bude pokračovat. Je důležitá pro lidi

Pokračování dosavadní spolupráce při jednání s obcemi a podpora projektu Pošta Partner, to jsou jen základní body výsledků jednání mezi zástupci Komory obcí Svazu měst a obcí ČR (SMO) a generálním ředitelem České pošty Martinem Elkánem.  

03.10.2014

Obce mají svého právníka na telefonu

Na tisíce zastupitelů a úředníků obcí a měst má možnost se v záležitostech souvisejících s chodem obce obrátit na právníka. Svaz měst a obcí ČR spustil v rámci projektu „Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec“ bezplatnou právní poradnu. (Foto: patrisyu / FreeDigitalPhotos.net)

16.09.2014

Každý kraj má svého nejlepšího starostu. Dostal ocenění od Svazu měst a obcí

Soutěž Nejlepší starosta / primátor 2010-2014 má své vítěze. Čtrnáct starostů měst a obcí z každého kraje, jeden primátor, tři lidé ocenění veřejností a dva předsedou Svazu dnes na Pražském hradě převzali ceny od čelních představitelů státní správy, samosprávy a partnerů.  

05.09.2014

Nejlepší starosta / primátor bude moci i díky ceně „stoupat za světlem“

Originální ocenění z broušeného křišťálu a akvamarínu dostanou vítězové soutěže „Nejlepší starosta / primátor 2010-2014“. Pro Svaz měst a obcí ČR ho navrhla sklárna Moser. Cena ve tvaru trojúhelníku symbolizuje stoupání vzhůru za světlem.

03.09.2014

Kdo je Nejlepší starosta / primátor 2010-2014, bude jasné 16. září

Už za necelé dva týdny se veřejnost dozví, kdo vyhrál soutěž „Nejlepší starosta / primátor 2010-2014“. Výsledky soutěže pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana na Pražském hradě odtajní organizátor akce Svaz měst a obcí ČR. 

29.08.2014

Omezit krádeže a nelegální výkup kovů má novela zákona o odpadech. Prosazuje ji Svaz měst a obcí a už ji schválil Senát

Pouze podnikatelé a firmy by v budoucnosti mohli dávat kovy do výkupen odpadů za úplatu. Počítá s tím novela zákona o odpadech, kterou tento týden schválil Senát. Zákaz výkupu kovů od fyzických nepodnikajících osob dlouhodobě prosazuje Svaz měst a obcí ČR.

21.08.2014

Vláda a Parlament ČR musí zajistit veřejný pořádek a sociální stabilitu

Primátoři a starostové měst a obcí apelují na vládu a Parlament České republiky, aby zajistily veřejný pořádek. Sepsali proto petici, která má upozornit na hlavní oblasti veřejného života, které je třeba co nejdříve řešit v kontextu s bezpečností a sociální stabilitou.

14.08.2014

Je třeba zachovat obce II. typu. Kvůli dostupnosti služeb

V souvislosti se „Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České republiky 2014+“, Svaz měst a obcí ČR mimo jiné zdůrazňuje nutnost zachovat obce II. typu, stejně jako počet a dobrovolnost územního členění statutárních měst. (Foto: www.chlumecnc.cz)

08.08.2014

Díky spolupráci se zvyšuje komfort občanů i firem a šetří náklady na elektřinu

Města, obce, podnikatelé i běžní občané dnes mají dříve než v minulosti k dispozici informace o plánovaných pracích na rozvodech elektrické energie. A to díky spolupráci Svazu měst a obcí ČR se Skupinou ČEZ. (Foto: nokhoog_buchachon / FreeDigitalPhotos.net)

07.08.2014

Adepty na Nejlepšího starostu 2010-2014 už posuzuje odborná porota

Na tři sta čelních představitelů samosprávy z celé České republiky bylo nominováno nebo se přihlásilo do soutěže Nejlepší starosta / primátor 2010-2014. Nyní je posuzuje odborná porota. 

30.07.2014

V příhraniční kriminalitě „vedou“ Češi nad Němci

Každý devátý pachatel trestné činnosti, ke které loni došlo v blízkosti hranice na německé straně, byl z České republiky. Mohou za to sociální faktory, zejména vysoká nezaměstnanost. Vyplývá to ze studie „Příhraniční kriminalita jako jedna z příčin xenofobie“. (Foto: Toa55 / FreeDigitalPhotos.net)

30.07.2014

Ženy a muži v rovnováze? Ve společnosti ano, v politice zatím ani zdaleka

Společnost tvoří více než z poloviny ženy, jejich zastoupení v české politice je však průměrně pouhých 20 %. Nízké zastoupení žen má dopad i na reálný obsah politického rozhodování. Na tuto situaci reaguje projekt „Ženy a muži v rovnováze“. 

14.07.2014

Pozor, aby se do projednávaného zákona o odpadech nedostala chyba

Poslanecká sněmovna se zabývá novelou zákona o odpadech. I když právní předpis částečně reaguje na praktické podněty měst a obcí, kvůli poslanecké iniciativě by se do něj během legislativního procesu mohla dostat chyba.

14.07.2014

Veřejné opatrovnictví by měly vykonávat obce všech typů

Opatrovat lidi s omezenou způsobilosti, tedy zajišťovat veřejné opatrovnictví, by měly všechny samosprávy - od velkých měst po malé obce. Vyplývá to z věcného záměru zákona, který díky Svazu upravilo Ministerstvo spravedlnosti ČR. (Foto: graur razvan ionut / FreeDigitalPhotos.net)

11.07.2014

O dotacích na sociální služby by mělo rozhodovat krajské zastupitelstvo. Na rozdíl od rady kraje totiž jedná veřejně

Od roku 2015 by rozdělování dotací na sociální služby měly mít na starosti kraje. MPSV navrhuje, aby o dotacích rozhodovala rada kraje. S tím zásadně nesouhlasí Svaz měst a obcí ČR, jednání rady totiž nejsou veřejná. (Foto: sippakorn / FreeDigitalPhotos.net)

26.06.2014

Nejlepší starosta má své originální logo. Říká se mu „Starosta s hvězdičkou“

Elegantní písmeno S v podobě stuhy zakončené ozdobným prvkem. To je grafická podstata loga soutěže "Nejlepší starosta 2010-2014". Zlato-černé logo, které lze pojmenovat "Starosta s hvězdičkou", navrhlo studio Kafka Design. 

26.06.2014

Už jen pár dnů zbývá na přihlášku do soutěže Nejlepší starosta

Do příštího pondělí, tedy do 30. června, se lze přihlásit do soutěže „Nejlepší starosta 2010-2014“. Týká se jak starostů, tak primátorů, hlásit se mohou sami nebo je mohou nominovat lidé na Cenu veřejnosti. 

19.06.2014

Nakládání s odpady potřebuje rozumná pravidla, nikoliv účelové změny

Dokud se nezakáže výkup kovů od fyzických osob, není možné plošně zavést oddělený sběr odpadu. Upozorňuje na to Svaz měst a obcí ČR v souvislosti s připravovaným zákonem o odpadech, který je nyní v legislativním procesu. (Foto: worradmu / FreeDigitalPhotos.net)

18.06.2014

Nový zákon má zlepšit veřejné opatrovnictví

Stávající legislativa příliš neupravuje veřejné opatrovnictví. Vše je tak složité na zajištění, pro lidi s omezenou svéprávností přitom jde zpravidla o životně důležité činnosti. Situaci by měl zlepšit nový zákon o veřejném opatrovnictví. 

10.06.2014

Otevřený dopis ministrům: Několikanásobné páchání přestupků je třeba kvalifikovat jako trestný čin

Registr přestupků by měl vzniknout co nejdříve a pokud přestupky někdo páchá opakovaně, mělo by se to se kvalifikovat jako trestný čin.  V otevřeném dopise ministrům to píše předseda Svazu. (Foto: suphakit73 / FreeDigitalPhotos.net)

09.06.2014

Lidé mohou dát vědět, kdo ze starostů je nejlepší

Je v čele vaší obce či města starosta / primátor, za kterým stojí kus práce? Vážíte si představitele vaší samosprávy a myslíte si, že je lepší než jeho kolegové? Dejte to vědět! Přihlaste ho do soutěže Nejlepší starosta / primátor 2010-2014. Vůbec poprvé v historii ji pořádá Svaz měst a obcí České republiky. (Ilustrace: Cooldesign / FreeDigitalPhotos.net)

09.06.2014

Kumulace rozhodovacích a kontrolních pravomocí krajských úřadů v oblasti sociálních služeb není vhodná

Svaz měst a obcí ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR důrazně odmítají plánovaný přechod inspekcí kvality sociálních služeb z Úřadu práce ČR na krajské úřady. Svůj postoj vysvětlují ve společném stanovisku. 

04.06.2014

Kraje a města a obce: Vyjdeme si vstříc, většinou je to možné

Memorandum o spolupráci. To je výstup společného jednání Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. Dokument obsahuje zásadní body, které podporují kraje a obce a budou je společně prosazovat při jednání s vládou a státní správou. 

02.06.2014

Zatížení měst a obcí kamiony narůstá. Obce žádají, aby nový mýtný systém pomohl situaci řešit.

Desítky měst a obcí jsou neúnosně zatíženy těžkou nákladní dopravou. Dopravní federace a zástupci obcí poslali otevřený dopis ministrovi dopravy s žádostí, aby mýtný systém umožnil flexibilní zpoplatňování i silnic nižších tříd. (Foto: taoty / FreeDigitalPhotos.net)

30.05.2014

Vedení Svazu jednalo s ministrem školství Marcelem Chládkem

„Rozhodně neplánujeme plošně rušit systém speciálních škol,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. S rušením speciálních škol nesouhlasí i Svaz měst a obcí ČR. (Foto: Ambro / FreeDigitalPhotos.net)

 

 

 

30.05.2014

ÚP ČR je připraven pomoci obcím i lidem, které zasáhla povodeň

Starostové obcí, které zasáhla povodeň a potřebují pomoc při odstraňování škod, se mohou obrátit na Úřad práce ČR. Všechna kontaktní pracoviště v dotčených regionech jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc. Stejně jako samotným občanům, kterým živel nenávratně poškodil majetek a oni se tak dostali do finanční tísně. (Foto: jiggoja / FreeDigitalPhotos.net)

27.05.2014

Katolická církev a Svaz: restituce se netýkají legálně nabytého obecního majetku

Majetek, který získala města a obce podle zákona, nemůže být oprávněnou žádostí o vydání majetku v rámci vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Shodli se na tom předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek s generálním sekretářem České biskupské konference Tomášem Holubem. (Foto: artur84 / FreeDigitalPhotos.net)

27.05.2014

Kdo ze starostů a primátorů je nejlepší? Odpoví soutěž Svazu měst a obcí ČR

Vůbec poprvé v historii se uskuteční soutěž "Nejlepší starosta / primátor 2010-2014". Pořádá ji Svaz měst a obcí České republiky s příslibem záštity prezidenta republiky Miloše Zemana. Akce je určena pro čelní představitele měst a obcí, které jsou členy Svazu. (Foto:  zirconicusso / FreeDigitalPhotos.net)

26.05.2014

Loni se vytřídilo téměř 600 tisíc tun odpadu, nejvíc v Pardubickém kraji

Každý občan České republiky v roce 2013 vytřídil v průměru 57,2 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Nejvíc se v rámci sběrných systémů obcí třídí v Pardubickém kraji a Praze. (Foto: kongsky / FreeDigitalPhotos.net)

23.05.2014

S volbami do Evropského parlamentu pomůže speciální manifest

23. a 24. května se v České republice konají volby do Evropského parlamentu. Jak společně Evropu oživit? Devět klíčových poselství obsahuje Manifest místních a regionálních samospráv nazvaný „Evropské volby 2014“. 

21.05.2014

Volebním komisím a obcím mohou během voleb pomáhat i nezaměstnaní

Během voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. – 24. května 2014 mohou obce využít pomoci ze strany uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR).

19.05.2014

Města, obce a firmy: Transparentnost ano, další byrokracii ne

Zástupci veřejné správy a zaměstnavatelů se obávají nárůstu administrativy. A to v souvislosti s projednávanými zákony o registru smluv a Nejvyšším kontrolním úřadu. Podepsali proto memorandum. Má název „Transparentnost ano, další byrokracii ne“ a jde o společné prohlášení představitelů Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR. (Foto: Keattikorn / FreeDigitalPhotos.net)

15.05.2014

V Brně oslavili Mezinárodní den rodin a odtajnili výsledky soutěže Obec přátelské rodině 2013

20. výročí Mezinárodního dne rodin bylo možné 15. května oslavit v Brně pod taktovkou ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci se Svazem. Konal se kulatý stůl, byly vyhlášeny výsledky soutěže Obec přátelská rodině a nechyběl ani program pro rodiny v brněnské ZOO.

12.05.2014

Svaz podporuje prostupné bydlení

Kde je hranice, kdy se má postarat stát a kdy lidé samotní? Otázka, která se nabízí v souvislosti se sociálním bydlením - jedním z klíčových témat pro města a obce. Podle Svazu nejsou řešením ubytovny, ale bydlení v bytech podložené sociálním šetřením. (Foto: thephotoholic / FreeDigitalPhotos.net)

08.05.2014

Bez stanoviska obcí a analýzy finančních i právních dopadů nelze přijímat zákony. Může to přinést víc škody než užitku

Novou legislativu a její úpravy je vždy třeba předem projednat s městy a obcemi, připomíná to Svaz. Požadavky chce probrat s vládou a předsedy poslaneckých klubů. Pokud by nebyly splněny, bude zvažovat výzvu obcím, aby přestaly vykonávat státní správu. 

05.05.2014

Svaz sdružuje už 2 522 měst a obcí a hájí tak zájmy 8 milionů obyvatel

Celkem 8 006 000 lidí žije v sídlech, která jsou členy Svazu měst a obcí České republiky. Od letošního dubna tak Svaz sdružuje už 2 522 samospráv, tedy 40 % všech měst a obcí. Nově je mezi nimi například město Sokolov s 23 928 obyvateli.

02.05.2014

Jak urychlit výstavbu infrastruktury? Zpracovat a přijmout zákon o liniových stavbách

Průměrně třináct let v České republice trvá, než se dokončí stavba nové infrastruktury. Ať už se jedná o dopravní, energetické či vodní spojení. Změnit situaci by měl nový zákon o liniových stavbách. (Foto: dan / FreeDigitalPhotos.net)

29.04.2014

Nejen v Karlovarském kraji chtějí regulovat cizojazyčnou reklamu. Poukazují i na problémy s novými pravidly pro prodej alkoholu a dostavbu R6

Poslední Krajské setkání v letošním roce, které pořádá Svaz měst a obcí ČR, se právě dnes koná v Karlových Varech. Dosavadních dvanácti akcí se zúčastnilo více než 1 000 starostů a dalších přestavitelů nejen samosprávy z celé České republiky. Diskutovalo se o tom, co v současné době trápí města a obce v jednotlivých krajích. V tom Karlovarském je to třeba regulace cizojazyčné reklamy, změny v koncesích pro prodej alkoholu nebo dostavba rychlostní silnice R6. 

29.04.2014

Kontrolní postupy je třeba provázat a sjednotit, nikoliv zvyšovat počet kontrol

Poslanecká sněmovna má na své osmé schůzi mimo jiné projednat návrh zákona, který počítá s rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Se sněmovním tiskem č. 43 nesouhlasí Svaz měst a obcí ČR.

28.04.2014

Krajská setkání jsou v cílové rovince. Jak je na tom Plzeňský kraj?

Společně hájíme zájmy českých měst a obcí. Tak se dá shrnout podstata Krajských setkání, která v březnu začala v Pardubicích a zítra skončí v Karlových Varech. Dnešní akce v Plzeňském kraji znamenala pomyslný finiš v jednání starostů a dalších představitelů nejen samosprávy, která pořádá Svazem měst a obcí ČR. I v západočeské metropoli se debatovalo o novém Občanském zákoníku, dotacích z Evropské unie, sociální oblasti, registru smluv či výkupu kovů. Tedy o aktuálních tématech měst a obcí včetně specifik Plzeňského kraje, jakými jsou třeba Vojenský újezd Brdy nebo Národní park Šumava.

23.04.2014

Jak na evropské dotace vám poradí experti na veletrhu Urbis Invest

Kdo bude moci využít evropské dotace v novém programovacím období 2014+? Potřebujete s dotačními projekty pomoci, vyvarovat se chyb a zjistit, zda, na co a jak lze peníze z Evropské unie čerpat? Přijďte na konferenci "Evropské fondy – výzva a řešení“ v rámci veletrhu Urbis Invest. Ve čtvrtek 24. dubna 2014 ji pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) pod záštitou ministryně Věry Jourové ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR.

22.04.2014

Parkování. Problém, který řeší Praha a řada měst ve Středočeském kraji

Podle studie Mezinárodního institutu parkování 30 % aut, která jezdí po městě, nemůže zaparkovat. Auta jezdící dokola s řidiči, kteří toužebně, zoufale, naštvaně či rezignovaně hledají volné parkovací místo, jsou typická pro Prahu a další města nejen ve Středočeském kraji. Jak situaci vyřešit? Podle Svazu měst a obcí ČR, který dnes pořádá Krajské setkání Prahy a Středočeského kraje, by pomoci mohly evropské i národní dotace. Právě nové programovací období 2014+, ale také nový Občanský zákoník, sociální oblast, centrální registr smluv či odpadové hospodářství jsou témata, o kterých na pražském magistrátu jedná na sto starostů a dalších představitelů samosprávy a státní správy.

17.04.2014

Svaz požaduje, aby 80 % evropských peněz určených v období 2014+ pro MAS mohly využít obce

16 z celkem 20 miliard korun, které budou moci v novém programovém období formou integrovaných přístupů (CLLD) využít sídla do 25 000 obyvatel, by měly mít k dispozici obce. Právě obce jsou, jak zdůrazňuje Svaz měst a obcí ČR, ze zákona odpovědné za územní rozvoj a na rozdíl od třeba neziskových organizací mohou garantovat spolufinancování. S částkou 20 miliard korun na CLLD, kterou bude možné čerpat prostřednictvím místních akčních skupin (MAS), počítá Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020. 9. dubna ji schválila vláda. (Foto: Pixomar / FreeDigitalPhotos.net)

16.04.2014

Kvalitní infrastruktura je předpokladem investic do Jihomoravského kraje

I když je logistické centrum Amazonu na Černovické terase v Brně stále s otazníkem, města a obce v Jihomoravském kraji považují zahraniční investice za významný způsob, jak snížit nezaměstnanost a zajistit rozvoj regionu. Roli při výběru místa investice hraje infrastruktura. Na jižní Moravě proto vítají, že ministr dopravy označil výstavbu silnice R52 k rakouským hranicím za klíčový úkol. Jihomoravský kraj má také připraven zásobník projektů z Operačního programu Doprava za celkem 1,86 miliardy korun. Právě evropské dotace, ale také nový Občanský zákoník či sociální oblast byly tématem Krajského setkání v Jihomoravském kraji, které dnes v Brně uspořádal Svaz měst a obcí ČR. 

15.04.2014

V Libereckém kraji myslí na sociálně slabé. A centrální registr smluv

Deset 100 a víceletých občanů žilo v březnu ve stotisícovém Liberci. Město i Liberecký kraj myslí nejen na lidi v úctyhodném věku, ale na všechny své sociálně slabé. Snaží se jim zajistit a poskytovat potřebné služby. Začátkem dubna tak například liberecké Centrum zdravotní a sociální péče otevřelo nový domov pro seniory s názvem Kopretina, v březnu zase vznikla Krajská rada seniorů Libereckého kraje. Právě sociální oblast je jedním z významných témat Libereckého kraje. Na Krajském setkání, které v Liberci uspořádal Svaz měst a obcí ČR, se debatovalo také o novém Občanském zákoníku, dotacích z EU či centrálním registru smluv.

11.04.2014

Královéhradecký kraj trápí dálnice D11 či zákon o veřejných zakázkách

Patová situace s výkupem pozemků pro dostavbu D11 by se mohla stát v brzké době minulostí. Zástupci města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje chtějí společně s ministerstvem dopravy projednat výkup posledního pozemku s paní Štrosovou a Havránkovou, poté podepsat dodatek smlouvy a pokračovat ve stavbě. Stavět dál by bylo třeba také jižní spojku v okolí Hradce Králové či silnici R35. Právě doprava, ale i zákon o veřejných zakázkách či rozpočtové určení daní trápí města a obce v Královéhradeckém kraji.

09.04.2014

Odpady a doprava. Nesourodá témata, která spojují města a obce na Vysočině

Zúžené pruhy v obou směrech. Tak dnes opět vypadá dálnice D1 na Vysočině. Dostat se do Jihlavy tak pro řidiče často znamená pevné nervy a hodně času. O nervy někdy bývají i veřejné diskuze týkající se odpadů. Odpady energeticky využívat nebo skladovat, to je oč aktuálně běží v Jihlavě. Město zvažuje v tzv. preferendu zjistit, jakému způsobu nakládání s odpady lidé dávají přednost. I o tom se debatovalo během Krajského setkání na Vysočině, které v Jihlavě uspořádal Svaz měst a obcí ČR.