Tiskové zprávy

Na tomto místě najdete tiskové zprávy s aktuálními informacemi ze života Svazu měst a obcí ČR. Zjistíte, co Svaz prosazuje, na čem momentálně pracuje, komu pomáhá a jak.

21.03.2014

Recept na snížení nezaměstnanosti v Ústeckém kraji? Spolupráce a pakt zaměstnanosti

Stát by měl pomoci Ústeckému kraji nejen v boji s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností. Měl by také řešit sociální bydlení, pečlivě připravit přechod sociálních služeb na kraje od roku 2015, nezatěžovat zbytečnou byrokracií a rozumně připravovat nové programovací období tak, aby systém dobře fungoval a evropské dotace pomohly tam, kde jsou skutečně třeba. To jsou některá z témat Krajského setkání v Ústeckém kraji, které uspořádal Svaz měst a obcí České republiky. Zúčastnilo se ho na sto starostů a dalších představitelů samosprávy i státu.

19.03.2014

Odpadovou legislativu není vhodné odkládat

Česká republika by měla mít jednoznačnou strategii v odpadovém hospodářství. Shodli se na tom ministr životního prostředí Richard Brabec s předsedou Svazu měst a obcí ČR Danem Jiránkem na prvním společném jednání. Po koncepční právní úpravě volá už řadu let průmyslový i komunální sektor. Říkají, že bez jasných pravidel není možné investovat do odpadových zařízení, která v České republice chybí.  (Foto: Idea go / FreeDigitalPhotos.net)

19.03.2014

Města a obce v Pardubickém kraji jsou připravena na čerpání dotací 2014+. Mají zásobník projektů, řadu zkušeností a jsou atraktivní pro investory

Kvalitní služby veřejnosti, evropské projekty, které budou vycházet z praktického života a rozumné zákony, které stanoví jasná pravidla, nikoliv zvýší administrativu. Tak se dají shrnout základní body Krajského setkání v Pardubickém kraji, které jako první ze série regionálních konferencí v letošním roce uspořádal Svaz měst a obcí České republiky. V Pardubicích se sešlo na sto starostů a dalších představitelů samosprávy.  

18.03.2014

Řešení sociálního bydlení? Dát lidem práci a víc peněz

Stát by měl dát na sociální oblast, tedy i na sociální bydlení, víc peněz. Jinak není možné, aby za ni nesly odpovědnost města a obce. Říká to Svaz měst a obcí ČR ve shodě s Platformou pro sociální bydlení. Podle nich nejsou řešením sociálního bydlení ubytovny, ale standardní nájemní bydlení a podpůrné služby. Lidem v obtížné životní situaci je třeba pomoci také tvorbou a dostatečnou nabídkou pracovních míst. (Foto: artur84 / FreeDigitalPhotos.net)

04.03.2014

Nové dotační programy i nový zákon o veřejných zakázkách by měly respektovat praktické potřeby měst a obcí

Příprava programů pro čerpání peněz z Evropské unie v období 2014+ a nový zákon o veřejných zakázkách. To byla hlavní témata prvního jednání vedení Svazu měst a obcí ČR s ministryní pro místní rozvoj Věrou Jourovou. Shodly se na nutnosti užší spolupráce a pravidelném předávání informací.

03.03.2014

Česká pošta musí být dostupná pro všechny občany

Stát by měl přesně definovat roli České pošty. Shodli se na tom členové předsednictva Svazu měst a obcí ČR Josef Bezdíček, Antonín Lízner a Pavel Drahovzal a s generálním ředitelem České pošty Petrem Zatloukalem. Na nedávném jednání ocenili fakt, že by se síť poštovních poboček s novou vládou neměla zmenšovat a zdůraznili, že by se stát měl k České poště chovat skutečně jako ke státnímu podniku. Tedy k organizaci, která poskytuje služby široké veřejnosti. Musí jít o servis dostupný i v menších obcích, který umožňuje nejen odesílání či doručování zásilek.  

27.02.2014

Vedení Svazu jednalo s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou

O systému sociálních dávek, sociálním bydlení či veřejné službě jednalo vedení Svazu měst a obcí ČR na prvním setkání s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou. Ministryně i předseda Svazu Dan Jiránek se dotkli také veřejného opatrovnictví a sociálních služeb.

18.02.2014

Zemřel Tom Zajíček, někdejší předseda Svazu a bývalý starosta Písku

V pondělí 17. února ve věku 65 let zemřel po krátké těžké nemoci někdejší předseda Svazu měst a obcí ČR a bývalý starosta Písku Tom Zajíček. 

 

17.02.2014

Zlepšit systém sociálních dávek mají pravidelná setkávání starostů měst a obcí a ředitelů kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR

Pravidelná setkávání starostů měst a obcí s řediteli kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR (ÚP ČR). To je první z konkrétních kroků, který má zlepšit systém sociálních dávek. Jednání se mají konat na dvou úrovních, kromě čelních představitelů obou institucí by se měli pravidelně scházet také lidé z úřadů práce s vedoucími sociálních odborů obcí. Na setkáních se budou informovat o aktuálním dění a záměrech v oblasti sociálních dávek a upozorňovat na případné problémy. Rovněž budou – v mezích zákona – sdílet informace tak, aby se dávky co nejméně zneužívaly. (Foto: David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net)

14.02.2014

Zastavme nerozumnou centralizaci! Sníží dostupnost veřejných služeb

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí s pokračováním centralizace samosprávy, kterou plánuje Ministerstvo vnitra ČR. Podle resortu by – v rámci III. fáze reformy veřejné správy navržené už za minulých vlád - výkon státní správy měly zajišťovat pouze obce III. stupně s rozšířenou působnosti, tzv. ORP. (Foto: Ambro / FreeDigitalPhotos.net)

13.02.2014

Evropské fondy potřebují změnu

Dostatek peněz z Evropské unie na územní rozvoj či transparentní rozhodování o dotacích se zapojením obcí. To jsou dva ze šesti bodů memoranda s názvem „Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+", které podepsaly hlavní organizace zastupující menší města a obce v České republice - Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR. Memorandum co nejdříve dostanou všechna ministerstva, která připravují nové operační programy. Právě územní dimenzi totiž ještě nemají dořešenou. (Foto: Dan / FreeDigitalPhotos.net)

30.01.2014

Svaz a partneři: Chceme zamezit krádežím a nelegálnímu výkupu kovů. Vydali jsme katalog, který pomůže při kontrolách i s hledáním ukradených věcí

Omezit krádeže kovů a snížit množství kovových součástek, které nelegálně končí ve výkupnách. To je důvod, proč vůbec poprvé vznikl komplexní „Obrazový katalog“, který kromě toho, co se krade na železnicích, obsahuje také fotografie a popis kovových materiálů souvisejících s dopravou, obecním majetkem či odpady shromažďovanými obcí obsahující kovové komponenty. Unikátní publikaci připravily Svaz měst a obcí ČR (SMO) a Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO) společně se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD), Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) a Českou obchodní inspekcí (ČOI).

30.01.2014

Města a obce požadují víc peněz z evropských fondů

Na tzv. územní dimenzi by z Evropské unie v novém programovacím období mělo jít 250 miliard korun. Prosazuje to Svaz měst a obcí ČR. Finanční prostředky, které mají v příštím programovacím období pomoci mimo jiné řešit potřeby měst a obcí, chce Svaz tedy o padesát miliard korun navýšit.

23.01.2014

Služební zákon by mohl ohrozit samosprávu, neuvolnění zastupitelé by nemohli pracovat pro stát

Novela služebního zákona, kterou včera v prvním čtení schválila Poslanecká sněmovna, může mít negativní dopad na veřejnou správu. Neumožňuje totiž, aby neuvolnění členové zastupitelstva současně vykonávali státní službu. Mohli by tak činit pouze v případě, že se mandátu, který dostali ve volbách, vzdají či jsou uvolněni, a tedy obcí plně placeni, pouze pro práci v zastupitelstvu. Stát nebo naopak samospráva by tak mohly přijít o řadu kvalitních lidí.

21.01.2014

Zákon o centrálním registru smluv je třeba přepracovat, jinak hrozí vážné problémy

Nevhodné sankce, neřešený způsob digitalizace, nejasně vyčíslené náklady za uveřejňování či nepřesně definované, co se má konkrétně uveřejňovat. To jsou jen některé z problémů poslaneckého návrhu zákona o registru smluv. Dnes ho má v prvním čtení projednat Dolní komora Parlamentu. Svaz měst a obcí ČR upozorňuje, že pokud předloha projde v současné podobě, způsobí jenom problémy. (Foto: Michal Marcol  / FreeDigitalPhotos.net)

21.01.2014

Města a obce není třeba kontrolovat víc, ale kvalitněji a efektivněji

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí s rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) tak, jak se navrhuje v legislativě, kterou dnes v prvním čtení projedná Poslanecká sněmovna PČR. Předloha počítá s tím, že by NKÚ nově kontroloval hospodaření s majetkem a také příjmy a výdaje obcí, měst a krajů i jimi zřizovaných právnických osob. Tedy příspěvkových a obchodních společností, v nichž mají územní samosprávné celky majetkovou účast. V praxi by taková změna zákonů znamenala duplicitu kontrol a zvýšení administrativní zátěže pro pracovníky měst a obcí, kteří musí při kontrolách poskytovat součinnost. (Foto: stockimages / FreeDigitalPhotos.net)

20.01.2014

Svaz měst a obcí ČR chce změnit volební systém. Ve prospěch osobností

Zastupiteli by měli být lidé, kteří ve volbách do vedení obcí dostanou nejvíc hlasů, tedy nejvíc občanů je tzv. „zakřížkuje“. Myslí si to Svaz měst a obcí ČR, který se tématem „Osobnosti ve volbách do zastupitelstev“ dlouhodobě a intenzivně zabývá. Mimo jiné uplatnil připomínky k novému volebnímu zákonu z dílny Ministerstva vnitra ČR. A také podpořil aktuální petici za zavedení systému neomezeného hlasování, kterou organizuje hnutí Nezávislí. (Obrázek: cooldesign / FreeDigitalPhotos.net)

15.01.2014

Rychlejší rozhodování a méně zneužívání, tak by mohly vypadat sociální dávky. A to díky spolupráci Úřadu práce ČR a obcí

O sociálních dávkách by v budoucnosti mohly rozhodovat obce a vyplácet je příslušná pracoviště Úřadu práce ČR. Myslí si to předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek, který tuto myšlenku nedávno diskutoval s generální ředitelkou Úřadu práce ČR Marií Bílkovou. Shodli se, že takový systém by mohl zabránit zneužívání dávek, protože obce lépe než státní úřady znají sociální situaci svých obyvatel a mohou tak vhodně navrhnout i formu výplaty. (Foto: graur razvan ionut / FreeDigitalPhotos.net)

10.01.2014

Veřejnými opatrovníky by měly být obce všech typů, jsou lidem blíž

Ve zcela nevhodných podmínkách žilo víc než sedmdesát zdravotně a duševně postižených lidí v bývalém uprchlickém táboře u Červeného Újezdu. Dostávali málo jídla, špatné to bylo také s hygienou a chyběla dokonce i potřebná zdravotní a sociální péče. Dnes je pobyt v ubytovacím zařízení nedaleko severočeských Teplic pro některé lidi naštěstí už minulostí. Své o tom ví například starostka obce Měrunice Jitka Nová, která ve prospěch svého svěřence maximálně využila veřejné opatrovnictví. Jenže: Ministerstvo spravedlnosti ČR plánuje novou právní úpravu, podle které by obcí, které by takto mohly pomáhat, mělo být méně. (Foto: sakhorn38 / FreeDigitalPhotos.net)

07.01.2014

Máte problém s parkováním ve městě? Mohlo by se to změnit - díky Svazu měst a obcí ČR a zamýšleným dotacím

Děláte už desáté „kolečko“ a stále nemůžete zaparkovat? Váš vůz tak patří mezi 30 % všech aut, která jezdí po městech. Vyplývá to ze studie Mezinárodního institutu parkování (IPI), podle níž za složitou dopravní situaci ve městech často může právě nedořešené parkování. Změnit by to mohly evropské i národní dotace. Usilovat o jejich zavedení, stejně jako o zpracování materiálu se vzory, jak zlepšit dopravní obslužnost, chce Svaz měst a obcí České republiky (SMO). Zaznělo to na 11. Českém dopravním fóru, kterému SMO poskytlo záštitu. (Foto: artur84 / FreeDigitalPhotos.net)

    

06.01.2014

Svaz měst a obcí České republiky má nové mediální zastoupení

Mediální zastoupení Svazu měst a obcí ČR (SMO) má nově na starosti Štěpánka Filipová (38). Do Svazu přišla z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), kde pracovala jako vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí. Působila také jako ředitelka odboru marketingu a komunikace agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

12.12.2013

Která města poskytují kvalitní služby? Držitelé Národní ceny kvality a za CSR

Hranice na Moravě, Chomutov, Prostějov, městské části Prahy 3, 6 a 13. To jsou města a městské části, které koncem listopadu ve Španělském sále Pražského hradu převzaly Národní cenu kvality ČR a Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost (CSR). Splnily tedy podmínky programů, které tvoří jednotlivé kategorie ocenění a v kterých se posuzuje například výkonnost, systém a poskytování služeb nebo to, jaký má organizace vztah ke společnosti.

10.12.2013

Veřejná služba by se měla zachovat, ale s bonifikací

Svaz měst a obcí ČR (SMO) nesouhlasí se zavedením tzv. aktivizačního příspěvku, který by měl být alternativou veřejné služby. Jeho zástupci to uvedli na nedávném jednání na ministerstvu práce a sociálních věcí. Nový příspěvek by chtělo MPSV zavést a pilotně ověřit v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.

09.12.2013

Sociální dávky by měly být znovu v gesci obcí

Pomoc v hmotné nouzi, státní sociální podpora či dávky související se zdravotním postižením. To vše by se mělo vrátit do působnosti obcí. Myslí si to jejich zástupci, primátoři a starostové, sdružení ve Svazu měst a obcí České republiky (SMO). O stanovisku informovali vedení ministerstva práce a sociálních

06.12.2013

Životnímu prostředí se nejlépe věnují weby Krnova, Opavy a Přerova

Hledáte informace o životním prostředí ve vašem městě? Pokud bydlíte v Krnově, Opavě či Přerově, neměl by to být problém. Právě tato města, která jsou členy Svazu měst a obcí ČR, vyhrála třetí ročník soutěže „Zelená informacím“. V praxi to znamená, že se jejich webové stránky nejlépe věnují životnímu prostředí. V soutěži se hodnotí internetová prezentace všech měst s více než 5 000 obyvateli, letos jich bylo 269. Porota, složená z organizátorů, partnerů a odborných institucí, posuzuje například dostupnost a kvalitu informací o životním prostředí, úpravu či přístupnost webu. Město Krnov vyhrálo už po třetí.

02.12.2013

Představitelé významných evropských měst a regionů rokují v Praze

Svaz měst a obcí ČR a Rada evropských obcí a regionů pod záštitou primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka pořádají zasedání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů (CEMR), kterého se účastní více než 170 primátorů, starostů a zástupců regionů z 30 evropských zemí.

22.11.2013

Postupujme jednotně a solidárně

Starostové obcí a měst účastnící se XVI. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR se letos zaměřili zejména na přípravu čerpání zdrojů Evropské unie po roce 2014 a také na otázku sociální politiky. Narůstající sociální nepokoje ve městech a obcích jsou totiž opravdu alarmující. Nespokojené skupiny obyvatel o sobě daly slyšet i ve městech, kde by to jen málokdo čekal.

18.11.2013

„Za zachování poštovních služeb budeme i dále bojovat,“ říká místopředseda Svazu Josef Bezdíček

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR na své listopadové jednání přizvalo zástupce České pošty (ČP) a Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), aby projednalo otázku hrozby radikálního snižování počtu poštovních poboček. Právě ČTÚ totiž v říjnu připravil pro jednání vlády nařízení, dle kterého by počet poboček v ČR mohl klesnout až o 1200. Obce pochopitelně mají z hromadného rušení pošt obavy.  

18.11.2013

„Podpořte technickou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek,“ vyzývá nové poslance Svaz měst a obcí ČR

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR na svém jednání ve Velkém Oseku vyzvalo nově zvolené poslance: Podpořte technickou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Svaz tuto novelu považuje za velmi důležitou, nebude-li schválena, výrazně to zkomplikuje zadávání veřejných zakázek po 1. lednu 2014 a může dojít i k závažnému ohrožení čerpání prostředků z evropských fondů. Předseda Svazu Dan Jiránek, primátor Kladna, se na všechny poslance obrátil osobním dopisem.

12.11.2013

K prosazení zájmů Svazu, tedy měst a obcí, je nutný jednotný a koordinovaný postup

Příprava na nové programovací období, které je již v pokročilé fázi, a stále palčivější problematika veřejného pořádku a bezpečnosti patřily mezi hlavní témata, kterými se zabývala Komora statutárních měst 8. listopadu 2013 v Jablonci nad Nisou.

31.10.2013

Svaz měst a obcí ČR zásadně nesouhlasí s možností radikálně snižovat počet poštovních poboček, jak navrhuje ČTÚ

Český telekomunikační úřad připravil pro jednání vlády nařízení, dle kterého by počet poštovních poboček v ČR mohl klesnout až na 2100. Dnes jich funguje okolo 3300. SMO ČR nemůže souhlasit s takto razantním snížením jejich počtu a jednání Českého telekomunikačního úřadu považuje za nestandardní.

30.10.2013

Přehrady a povodně - možnosti regulace?

Praha, 30. října 2013 – Včera se v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR uskutečnil seminář ,,Přehrady a povodně – možností regulace“, který byl věnován zejména tématům týkajícím se letošní červnové povodně.

11.10.2013

Obce a města vítají úpravu zadávání veřejných zakázek

Senát na své včerejší schůzi schválil zákonné opatření k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Jednalo se zejména o technickou novelu zákona, která zajišťuje fungování vypisování veřejných zakázek i po novém roce. V průběhu projednávání v Senátu byl k materiálu dán pozměňovací návrh starosty Chýnova Pavla Eyberta, který limity zvedá na úroveň před dubnem 2012. Senát tento návrh akceptoval a od nového roku se tedy veřejné zakázky v režimu zákona budou vypisovat na stavební práce od 6 mil. Kč a na dodávky a služby od 2 mil. Kč. Svaz, pro který je změna nastavení zadávání veřejných zakázek prioritním tématem, rozhodnutí senátorů vnímá jako pozitivní.

11.10.2013

Převzetí petice „Loterie bez hazardu“

Petiční akce se konala po celé České republice a vyzývá představitele měst a obcí k tomu, aby přistupovali k regulaci loterního průmyslu uváženě. Během pár týdnů petiční archy podepsalo 20 591 lidí, převážně zaměstnanců loterního průmyslu, popřípadě profesí s tímto byznysem úzce souvisejících.

11.10.2013

Jeseník nad Odrou slavil své vítězství

Moravskoslezská obec Jeseník nad Odrou zvítězila v 19. ročníku soutěže Vesnice roku. V pátek 11. října se proto v této obci slavilo. Svaz, který je od počátku jedním ze spoluvyhlašovatelů soutěže, zastupoval předseda Komory obcí Josef Bezdíček, starosta Čermné nad Orlicí.

04.10.2013

Technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek, odeslání dopisu senátorům

Dnes byl předsedou Svazu Danem Jiránkem odeslán všem 81 senátorům dopis s žádostí o podporu vládního návrhu zákonného opatření, jímž má být novelizován zákon o veřejných zakázkách. Svaz se obává, že v případě jeho nepřijetí dojde de facto k zastavení zadávání veřejných zakázek, a tím k vážnému ohrožení zajišťování základních služeb pro občany a čerpání prostředků z evropských fondů.

04.10.2013

Zasedání předsednictev Svazu měst a obcí České republiky a ZMOS 4. října 2013

Společná výměna aktuálních informací a zkušeností byla náplní pravidelného setkání předsednictev Svazu a slovenské asociace ZMOS, které bylo letos uspořádáno v České republice. Nejvíce přítomní diskutovali o přípravě na budoucí období evropských fondů, problematice zadávání veřejných zakázek a meziobecní spolupráci.

19.09.2013

Tisková zpráva z XIII. Sněmu Svazu

České Budějovice, 19. září 2013 – Svaz měst a obcí ČR v letošním roce pořádá svůj třináctý Sněm. Na 500 starostů a starostek z celé České republiky se sjelo do Českých Budějovic, aby zhodnotili činnost Svazu a shodli se na prioritách pro následující dvouleté období. Jedná se o priority, které reagují jak na nejnovější vývoj v oblasti legislativy, tak na dlouhodobé požadavky a problémy měst a obcí. Mezi přítomné zavítal také premiér Jiří Rusnok spolu s členy svého kabinetu. Delegáti s nimi diskutovali potřeby samosprávy.

Na program Sněmu byla zařazena i aktuální problematika sociálního začleňování prostřednictvím Výzvy starostům 2013. Kromě vrcholící přípravy na budoucí programové období čerpání fondů EU k hlavním tématům Sněmu patří financování školství, problematika veřejných zakázek a veřejné podpory, veřejně prospěšné práce a veřejná služba. Dalším důležitým bodem Sněmu je diskuse o nastavení podmínek pro intenzivnější meziobecní spolupráci, která může pomoci samosprávám s řešením problémů v oblastech jejich samostatné působnosti.

18.09.2013

Z jednání Předsednictva Svazu s vládou ČR

Vláda České republiky a Svaz měst a obcí České republiky se ve středu 18. září 2013 v Praze sešly na pravidelném společném zasedání. Premiér Jiří Rusnok spolu se svým kabinetem ujistil zástupce vedení Svazu měst a obcí ČR v čele s předsedou Danem Jiránkem o zájmu vlády pokračovat v řešení zásadních otázek majících dopad na místní samosprávy.

12.09.2013

Předsednictvo Svazu se sejde s vládou

Pravidelné setkání Předsednictva Svazu s představiteli vlády proběhne ve středu 18. září 2013. Na programu jednání budou zásadní témata samospráv, mezi které patří aktuální bezpečnostně-sociální problematika, novela zákona o veřejných zakázkách, zvýšení úhrady za výkon přenesené působnosti, odměňování starostů nebo zkrácení lhůty pro nakládání s obecními byty. Součástí jednání bude také vrcholící příprava na příští programové období fondů EU a problematika podpory meziobecní spolupráce. Závěry společného setkání budou představeny na Sněmu v Českých Budějovicích.

07.06.2013

Prezident Zeman přijal Předsednictvo Svazu

Místo plánovaného rokování starostů s prezidentem republiky na XIII. Sněmu v Českých Budějovicích dnes Miloš Zeman přijal Předsednictvo Svazu na Pražském hradě. Nemluvilo se pouze o nyní tolik potřebné pomoci zaplaveným obcím, problémů samospráv je mnohem víc.

07.06.2013

Vysoušeče pro obce - Svaz poskytne jeden milion korun na jejich pořízení

Na pomoc obcím při odstranění dopadů ničivých povodní se na krizovém jednání Předsednictvo Svazu dne 6. června 2013 rozhodlo uvolnit 1 milion korun na pořízení tolik požadovaných vysoušečů. Současně Svaz osloví všechny své partnery, aby se k této akci připojili.

21.05.2013

Systém tříděného sběru se neustále rozvíjí a zlepšuje

Třídění komunálních odpadů a jejich následná recyklace se stala běžnou součástí každodenního života většiny obyvatel ČR. Systém tříděného sběru se neustále rozvíjí a zlepšuje. Vytváří tak základ pro naplňování hierarchie způsobů nakládání s odpady, ke které se český stát přihlásil při implementaci evropské směrnice o odpadech

14.05.2013

Poštovní služby jsou důležitou součástí života občanů, shodují se zástupci Svazu a České pošty

Potřeba zajištění kvalitních poštovních služeb pro všechny občany České republiky, a to i v těch nejmenších obcích, je hlavním cílem vzájemné spolupráce Svazu a České pošty. Již od roku 2008 se zástupci obou organizací vzájemně informují, a jednají o projektu Pošta Partner, jehož cílem je optimalizace pobočkové sítě v ČR. Stejnému tématu se věnovali i na setkání dne 9. května na Moravci.

25.04.2013

Starostové požadují směřování finančních prostředků z EU na potřeby samospráv a zjednodušení celého systému

Využití evropských prostředků bylo hlavním tématem jubilejního XX. Kongresu starostů a primátorů, který každoročně pořádá Svaz. V současné chvíli se nacházíme v období, kdy se rozhoduje o budoucím využití evropských prostředků. V této debatě jsou z pohledu Svazu důležité oblasti, které bude možné podporovat, množství peněz určených na potřeby měst a obcí, ale také pravidla a podmínky, za kterých bude možné zdroje využívat.

19.04.2013

Prohlášení Rady Svazu k problematice evropských dotací

Rada Svazu měst a obcí ČR se na svém dnešním zasedání v Třeboni mimo jiné zabývala problematikou čerpání evropských dotací. Řešila jak situaci v současném programovém období, především pak problém dopadu korekcí v regionálních operačních programech, tak i následující programové období 2014-2020.

22.03.2013

Prohlášení k přípravě na budoucí programovací období EU

Primátoři statutárních měst vyjadřují své znepokojení nad stavem příprav nového programového období, kde hrozí, že potřeby měst a obcí, tedy občanů ČR, nebudou zohledněny. A to i přes závazek vlády ČR prosazovat jejich zapracování do všech operačních programů, které jsou základem pro čerpání finančních prostředků z fondů EU. Zaslali proto premiérovi Nečasovi otevřený dopis.

30.01.2013

Společné tiskové prohlášení vlády ČR a Svazu měst a obcí České republiky

Premiér Petr Nečas se spolu zástupci vlády a zástupci vedení Svazu v čele s předsedou Danem Jiránkem ve středu 30. ledna 2013 shodli  na společných prioritách týkajících se reformy veřejné správy, veřejného pořádku a posílení pozice měst a obcí v oblasti evropských fondů.

22.01.2013

Prohlášení Svazu měst a obcí ČR k volbě prezidenta republiky

Svaz vždy ctil a bude ctít svoji nezávislost a apolitičnost. Jednoznačně se proto distancuje od cílené podpory konkrétního prezidentského kandidáta.

 

03.01.2013

Zachovejme stavební úřady a matriky občanům co nejblíže!

Zástupci měst a obcí dnes předali na Úřadu vlády výzvu k zastavení druhé fáze reformy veřejné správy. Cílem je zabránit plošnému snížení počtu stavebních úřadů a matrik a dalšímu odebírání kompetencí obcím. Představená vládní reforma totiž vzdaluje správu od občanů, což je pro obce nepřípustné. Svaz proto žádá vládu, aby od dokončení druhé fáze reformy veřejné správy upustila.

07.12.2012

Navrhovaná novela zákona o evidenci obyvatel přinese ještě větší zmatek

Koncepce novely zákona o evidenci obyvatel přináší na úseku trvalého pobytu výrazné zhoršení situace, shodli se členové Komory statutárních měst Svazu na svém listopadovém jednání. Novela měla zabránit zneužívání institutu rušení trvalého pobytu, navrhovaná úprava tomu ale nejenže nezabrání, nýbrž vše zkomplikuje opakovaným rušením a přihlašováním trvalého pobytu mezi příbuznými a přinese celou řadu konfliktů mezi občany a úředníky ohlašoven.

30.11.2012

Využijme evropské peníze efektivně a odpovědně!

Starostové obcí a měst účastnící se XV. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí České republiky nekompromisně trvají na tom, aby se zjednodušil a zefektivnil systém administrace evropských dotací. Zároveň vyjadřují zásadní nespokojenost s postupem přípravy a přípravy a schvalování návrhů reforem, které směřují k centralizaci státní správy.

23.11.2012

Rušení dostupnosti veřejných služeb v obcích je nepřijatelné, zaměřme se na efektivní správu evropských dotací

Otázka rušení stavebních úřadů a matrik na menších obcích byla znovu otevřena na jednání Rady Svazu měst a obcí ČR, která zasedala 23. listopadu 2012 v Praze. Přestože se již dříve podařilo Svazu odvrátit tento krok, skrývá se nyní znovu tato hrozba v návrhu ministerstva vnitra. Rada dále v souvislosti s chystaným spuštěním čerpání nových evropských prostředků požaduje, aby role obcí a měst nezůstala při rozhodování opomíjena a odpovídala jejich významu v území.

30.10.2012

Svaz zařídil obcím kompenzace za nefunkční registr vozidel

Na základě jednání Svazu poskytne Ministerstvo dopravy účelovou dotaci obcím s rozšířenou působností v souvislosti s problematickým spuštěním centrálního registru vozidel. Dotace na jednotlivá registrační místa bude prováděna formou navýšení původní účelové dotace na výpočetní techniku určenou pro koncová pracoviště nového centrálního registru vozidel.

20.07.2012

Zástupci Svazu a ministerstva dopravy řešili situaci ohledně nového registru silničních vozidel

Na setkání zástupců ministerstva dopravy a Svazu o fungování nového registru vozidel, bylo domluveno, že za účelem těsnější komunikace obou stran vznikne pracovní skupina složená ze zástupců ministerstva a IT odborníků obcí. Součástí této spolupráce bude také každodenní vzájemné informování o aktuální situaci nového registru vozidel. Ve středu 25. 7. se uskuteční jednání ministra dopravy Pavla Dobeše a předsedy Svazu Dana Jiránka, kde bude dohodnut další postup společného řešení situace.

21.06.2012

Svaz požaduje zdanění internetových her

Současný ani nový vládní návrh zákona o provozování sázkových her neupravuje on-line sázkové hry a tedy ani jejich zdanění a odvody. Namísto regulace a zprůhlednění se sázení po internetu začíná stále více šířit a reklamy na něj se objevují už i v médiích. Státu i obcím tak utíkají peníze, podle odhadů by mělo jít až o 10 miliard korun.

08.06.2012

Svaz vzkazuje ministru Kalouskovi: Ve věci RUD se nenecháme tahat za nos!

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR se znepokojením sleduje záměrné mlžení kolem skutečných dopadů dvou souběžných návrhů, které se týkají změn v rozpočtovém určení daní. Požaduje, aby konečná verze novely zaručovala v příštím roce opravdu mediálně proklamované navýšení příjmů obcí na přislíbenou hodnotu 129,5 mld. Kč.

05.06.2012

Podpis memoranda Venkov jako důstojné místo pro život

Svaz se připojil k podpisu memoranda Venkov jako důstojné místo pro život, jehož cílem je zajistit vyvážený a udržitelný rozvoj venkovského prostoru. Podle signatářů memoranda je nutné, aby na rozvoj obcí a diverzifikaci podnikatelských aktivit na venkově směřovalo nejméně 50 % prostředků z budoucího Programu rozvoje venkova (2014–2020). Současně požadují, aby se sjednotily a zjednodušily žádosti o finanční prostředky z fondů EU a aby bylo DPH uznatelným nákladem při jakémkoli čerpání prostředků z fondů EU i pro obce a další subjekty, které nemají nárok na odpočet DPH.

24.05.2012

Které RUD vlastně platí?

Na červnové schůzi Poslanecké sněmovny se budou projednávat dva vládní tisky, které upravují rozpočtové určení daní. O jednom se mluví veřejně a pořád, o druhém téměř vůbec. Přesto spolu souvisí, jeden 12 mld. Kč obcím přidává, druhý odnímá.

24.05.2012

Otevřený dopis předsedy Svazu k nařčení ze strany SMS ČR

V souvislosti s RUD byl Svaz opětovně osočen Sdružením místních samospráv ČR z nedostatečné aktivity ve prospěch obcí. Na nepodložená nařčení Josefa Bartoňka reagoval předseda Svazu otevřeným dopisem.

16.05.2012

Okolí Prahy bojuje s nedostatkem kapacity mateřských a základních škol

Obce v okolí Prahy a dalších velkých měst se potýkají s nedostatkem míst v mateřských a základních školách. Na nutnost řešení situace Svaz upozornil na jednání Řídícího a koordinačního výboru MMR.

10.05.2012

Třídění a recyklace odpadů v obcích trvale roste

Třídění, sběr a recyklace využitelných komunálních odpadů se neustále rozvíjí a zlepšuje. Tento způsob nakládání s komunálními odpady je jedním ze základních pilířů budoucích regionálních systémů, ve kterých budou obce společně hospodařit se svými odpady.

26.04.2012

Kongres starostů k reformě veřejné správy a optimalizaci regionálního školství

Zástupci samospráv se ve čtvrtek 26. dubna sešli na Kongresu starostů a primátorů, který Svaz měst a obcí ČR každoročně pořádá jako doprovodnou akci brněnského veletrhu URBIS. Starostové a primátoři diskutovali především o reformě veřejné správy, optimalizaci regionálního školství a vládním návrhu RUD.

 

20.04.2012

Se zakládáním účtů u ČNB zásadně nesouhlasíme

Novela rozpočtových pravidel, kterou má projednávat Poslanecká sněmovna na nejbližší schůzi, rozšiřuje definici peněžních prostředků státní pokladny a stanoví obcím a dalším subjektům povinnost vést účty u České národní banky. Podle Rady Svazu měst a obcí ČR, která zasedala 20. dubna 2012 v Třeboni, bude mít tento návrh negativní dopady nejen na hospodaření dotčených organizací, ale v konečném důsledku i na národní hospodaření jako celek.

27.03.2012

Prohlášení předsedy Svazu měst a obcí ČR

V posledním období jsem byl několikrát konfrontován s nepravdivými výroky vzhledem k mé osobě ze strany předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR, Mgr. Eduarda Kavaly. Chtěl bych se proti nepravdivému nařčení pana Kavaly důrazně ohradit. Prohlašuji, že jsem se nikdy na žádném místě nevyjádřil ve smyslu, že by „záměrem Svazu bylo rušení malých škol“. Naopak Svaz všemi způsoby bojuje za zachování základních škol v obcích, které jsou nedílnou součástí jejich života, a které zde plní daleko více rolí, než jen vzdělávací.

23.03.2012

Obce se nezříkají své úlohy při financování amatérského sportu

V souvislosti s novelou zákona o loteriích je od ledna letošního roku 80 % výnosů z hazardu rozdělováno prostřednictvím státního rozpočtu městům a obcím České republiky. Ačkoliv zákon dnes neupravuje závazné použití těchto finančních prostředků, budou využity také k financování amatérského sportu, především mládežnického,  neboť obce se své úlohy v oblasti sportu nezříkají. Bez ohledu na výnosy z hazardu obce sportovní kluby vždy finančně podporovaly a budou podporovat i nadále. Aby nezůstalo jen u prázdných slov, uzavřel Svaz měst a obcí České republiky dne 20. března 2012 s Českým svazem tělesné výchovy, Českým olympijským výborem, Sdružením sportovních svazů České republiky, Českou obcí sokolskou Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře ve financování českého sportu. 

08.03.2012

Společné komuniké k setkání představitelů vlády a Svazu

Premiér Petr Nečas se spolu se zástupci vlády a zástupci vedení Svazu měst a obcí ČR v čele s předsedou Danem Jiránkem shodli na společných prioritách týkajících se rozpočtového určení daní, reformy regionálního školství, čerpání strukturálních fondů nebo novele zákona o obcích.

16.02.2012

Navrácení církevního majetku je pro obce jediným řešením

Otázka majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi je pro mnoho obcí a měst klíčová. V době, kdy zákon o majetkovém vyrovnání prochází legislativním procesem v Parlamentu, svolal Svaz měst a obcí ČR k tomuto tématu kulatý stůl, u kterého zasedli zákonodárci, starostové, zástupci ministerstev, církví a náboženských společností, aby společně diskutovali otázky spojené s dořešením tohoto mnohaletého legislativního problému. 

18.01.2012

Nůžky mezi námi a státem se rozevírají, varují obce

Hodně dlouho nebude na Úřadu vlády nouze o nůžky. Premiér Petr Nečas jich totiž dostal od předsedy Svazu Dana Jiránka plnou krabici. Stalo se tak ve středu 18. ledna 2011 před jednáním vlády. Nůžky, jako symbol stále se zvětšující propasti mezi státním rozpočtem a rozpočty obcí, zasílali do Kanceláře Svazu starostové z celé republiky. Svaz chtěl touto iniciativou upozornit zákonodárce na stále tíživější situaci místních samospráv.

18.01.2012

Oldřich Vlasák zvolen do čela Evropského parlamentu

Velký úspěch dnes zaznamenala na evropském poli Česká republika, když byl europoslanec a místopředseda pro evropské záležitosti Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák zvolen místopředsedou Evropského parlamentu. Poslanci jej na plenárním zasedání ve Štrasburku svými hlasy vybrali na dva a půl roku do vedení Evropského parlamentu. Celkem bylo zvoleno 14 místopředsedů. Pod vedením německého socialisty Martina Schultze bude nově zvolené předsednictvo řídit práci 754 členného zákonodárného sboru.

28.11.2011

Stříháte nám metr, vzkazují obce státu

Na zasedání Rady Svazu měst a obcí ČR, které se 25. listopadu uskutečnilo v Praze, byla vyhlášena iniciativa Nůžky pro stát. Nůžky mají symbolizovat stále se zvětšující propast mezi státním rozpočtem a rozpočty obcí. 

16.11.2011

Svaz měst a obcí ČR podporuje majetkové narovnání s církvemi

Problematika vypořádání vztahů mezi státem a církvemi vždy byla, a i nadále je, pro mnohé obce klíčová. Zhruba 500 měst a obcí je kvůli blokaci církevního majetku omezováno ve svém rozvoji, pro asi 50 obcí je situace devastující. Toto provizorium trvá již téměř dvacet let a jeho důsledkem je odliv investorů, mladých rodin, nemožnost získání českých i evropských dotačních titulů a následný úpadek obce. Současný stav by měl vyřešit připravovaný zákon o částečném narovnání vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, na jehož jednoznačné podpoře se shodli předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou, předsedou ČBK, na svém setkání den 15. listopadu. Přítomni byli také zástupci Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí.  

11.11.2011

Nejistota ve financování obcí se stává neúnosnou

V pořadí již XIV. ročník celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR se koná v době schvalování státního rozpočtu a bouřlivých diskuzí o vládních reformních zákonech. Obce nyní připravují rozpočty na příští rok a povinné rozpočtové výhledy. Míra nejistoty příjmů se zvyšuje v souvislosti s neodhadnutelným vývojem celkového inkasa daní. Stále těžší ale také odhadnout konečnou podobu všech zamýšlených reforem či změn v zákonech a dalších předpisech, které mají na financování obcí zásadní vliv.

11.11.2011

Regulace hazardu je již vyřešena, navzdory zmatkům se zdaněním

Zákonodárci by při rozhodování o podobě zdanění loterií měli respektovat skutečnost, že zpoplatnění výnosů z hazardu vyjadřuje zprostředkovanou kompenzaci zvýšených výdajů, shodli se účastníci finanční konference Svazu měst a obcí ČR. Jde především o zajištění bezpečnosti či řešení sociálních dopadů hráčských závislostí. Obce a města navíc významně finančně podporují i rozvoj sportovního, kulturního a dalšího spolkového života.

07.11.2011

Svaz stále vyjednává o podpoře projektů modernizace vodohospodářské infrastruktury

Striktní postoj Evropské komise v případě vodohospodářských staveb se opírá o závazky, které před rokem 2004 učinila vláda bez jakékoli konzultace s obcemi. Města a obce pak vycházely z metodik a postupů, jež opět připravovaly centrální orgány. Odpovědnost, včetně finanční, tedy nyní nelze přenášet na samosprávu, konstatovalo Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR na svém zasedání dne 4. listopadu 2011.

02.11.2011

Svaz podporuje podnikání ve městech a obcích

Svaz měst a obcí ČR převzal záštitu nad projektem společnosti T-mobile Rozjezdy 2011. Projet je zaměřen na podporu drobného podnikání v regionech. Primárně zacílen na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel (matky na mateřské dovolené, čerstvé absolventy škol, podnikatele zapojující sociálně znevýhodněné skupiny apod.). Hlavním důvodem pro vstup Svazu  do projektu je především podpora rozvoje podnikání ve městech a obcích. Tato záštita by měla pomoci přiblížit soutěž a nabídnout odborné podnikatelské rady všem i v těch nejmenších obcích. Do regionálních porot pak Svaz měst a obcí vyšle své zástupce. 

07.10.2011

Narovnejte daňové sedlo, nikoli ale na vrub největších měst

Nad novým zákonem o rozpočtovém určení daní diskutovali dnes v Brně členové Komory statutárních měst, která je jednou z komor Svazu měst a obcí ČR. Primátoři se jednomyslně shodli, že v prvé řadě je nezbytné vyřešit situaci obcí na dně tzv. U-křivky. Doplácet by ale neměla největší města, peníze je nutno nalézt ve státním rozpočtu.  

23.09.2011

Svaz požaduje vytvoření záchranné sítě pro obce pod hranicí existenčního minima

Novela rozpočtového určení daní přerostla v politické téma. Na svém zasedání ve Strakonicích dne 23. září se jí opětovně zabývalo i Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR. Starostové a primátoři se jednomyslně shodli, že je nyní nezbytné prioritně vyřešit situaci obcí na dně tzv. U-křivky, pro které je třeba najít finanční prostředky už v rámci státního rozpočtu na rok 2012. 

23.09.2011

Aktivní politikou zaměstnanosti proti sociálnímu vyloučení

Napětí v obcích na Šluknovsku stále eskaluje, místní se potýkají nejen s pouliční kriminalitou, ale i projevy xenofobie a extremismu. Sociální nepokoje se navíc začaly přelévat i do jiných obcí a měst. Situací se na svém zasedání dne 23. září ve Strakonicích zabývalo i Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR. Jeho členové se shodli, že je třeba urychleně přijmout taková legislativní opatření, která by podobným výbuchům násilí v sociálně vyloučených lokalitách předcházela.  

20.09.2011

Svaz požaduje zmírnění propadu v daňových příjmech obcí co nejdříve

Novela rozpočtového určení daní přerostla v politické téma, které budí velké emoce. Stala se dokonce nástrojem, jak na sebe upoutat mediální pozornost. Svaz měst a obcí ČR takové účelové snahy odmítá. Vítá naopak všechny návrhy, které řeší propad v příjmech obcí od 500 do 20 tisíc obyvatel a nečiní tak na úkor jiných velikostních kategorií.  
 

15.09.2011

Jednání s premiérem Nečasem

V pátek 9. září 2011 jednali představitelé Svazu s premiérem Petrem Nečasem. Přítomni byli také ministr práce a sociálních věcí a dále ministři financí, životního prostředí a kultury. Premiér Nečas původně ke společnému pracovnímu jednání pozval pouze předsedu Svazu Dana Jiránka, ale z poměrně neformálního dvoustranného jednání se těsně před setkáním stalo pracovní jednání v širším zastoupení obou stran.

16.08.2011

Prohlášení Předsednictva Svazu k novele zákona o rozpočtovém určení daní

Svaz vítá rozhodnutí Ministerstva financí ČR předložit po delší době návrh novely rozpočtového určení daní. Navrhované změny jsou většinou pozitivní, protože vycházejí z dlouhodobých svazových požadavků. Řada navrhovaných opatření však potřebuje ještě lépe specifikovat, aby novela nebyla pouze politickou proklamací. Svaz požaduje, aby průměrné rozpočtové určení daní mělo lineární, trvale rostoucí průběh.

05.08.2011

O Šumavě ať rozhodují místní

Je kůrovcová kalamita opravdovou hrozbou, nebo jde o přirozenou etapu ve vývoji šumavských lesů? V neutuchajících debatách o tom, jak řešit situaci s kůrovcem na Šumavě, se však zapomíná na ty, kteří zde trvale žijí.

28.07.2011

Svaz vyjádřil účast a podporu Norské asociaci místních a regionálních samospráv

Svaz vyjádřil účast a podporu Norské asociaci místních a regionálních samospráv (KS) i celému Norsku v souvislosti s nedávnými odsouzeníhodnými útoky v Oslu a na přilehlém ostrově. Vyjádření předsedy Svazu Dana Jiránka si můžete přečíst v příloženém dopise adresovaném předsedovi KS Halvdanu Skardovi.

15.07.2011

Svaz měst a obcí a Ministerstvo životního prostředí uzavřely dohodu o spolupráci

Předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes podepsali dohodu o vzájemné spolupráci v oblasti životního prostředí.

15.07.2011

Vysvědčení pro poštu Partner? Lepší dvojka

Stejně jako ve škole vypadalo hodnocení úrovně poskytovaných služeb v rámci pilotního projektu České pošty s názvem pošta Partner. Změna způsobu obsluhy, která je hlavním cílem projektu, se týká necelých 50 obcí. Výsledná známka 1,82 ukazuje, že zřízením výdejního místa nedochází ke zhoršení kvality a dostupnosti poskytovaných poštovních služeb obyvatelům obcí.

15.06.2011

Obce a kraje představili svůj pohled na budoucnost odpadového hospodářství ČR

Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR oficiálně představily aktualizovanou Strategii rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR (dále jen „Strategie“). Návrh koncepčního řešení dlouhodobě udržitelného odpadového hospodářství na úrovni regionů a jednotlivých měst a obcí ČR byl jedním z hlavních témat celostátní konference Odpady a obce 2011, která se konala minulý týden v Hradci Králové. Strategie byla oficiálně předána náměstkovi ministra životního prostředí Ivo Hlaváčovi s žádostí o její maximální využití při tvorbě věcného záměru zákona o odpadech a další připravované související legislativy.

10.06.2011

Nové vedení Svazu požaduje čitelného partnera pro jednání o financování obcí

Rada Svazu měst a obcí ČR nesouhlasí s rozporuplným postojem ministra financí v oblasti rozpočtového určení daní a zdůrazňuje, že financování obcí je v současné době zásadně ohroženo doprovodnými úpravami v souvislosti se zvyšováním daně z přidané hodnoty. Dan Jiránek, nový předseda Svazu a primátor Kladna, seznámí s tímto postojem v nejbližší době poslance všech politických stran.

02.06.2011

Venkov si zaslouží kvalitní poštovní služby

Česká pošta na všech úrovních svého vedení musí změnit přístup k samosprávě a stát se opravdu jejím partnerem. Na dnešní konferenci Obce a služby České pošty, kterou pořádal předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, se na tom shodli zástupci obcí, ministerstva, zákonodárců i státního podniku.

27.05.2011

Rozpočtové určení daní ve vazbě na DPH představuje riziko pro obecní rozpočty

Svaz měst a obcí ČR usiluje o dokončení diskuse nad novelou rozpočtového určení daní. Žádá především navýšení objemu sdílených daní o dotační prostředky, rozšíření kritérií o počet žáků základních a mateřských škol, úpravu v koeficientech sdílení a rozšíření spektra sdílení o výnos ze spotřebních daní. Ministerstvo financí s většinou svazových požadavků souhlasí, nicméně takovouto novelu doposud nezpracovalo a ani nebyly konkretizovány jednotlivé parametry. Připomínkovým řízením zato už prošla novela zákona o DPH, tzv. sazbová, která se do rozpočtového určení daní promítne.

27.05.2011

Svaz měst a obcí ČR varuje před centralizací výkonu veřejné správy

Stát začíná velmi razantně, zato naprosto nekoncepčně, centralizovat výkon státní správy, čímž obcím výrazně ubírá jejich dosavadní kompetence vyplývající z fungujícího smíšeného modelu veřejné správy. Nejmarkantnějším příkladem je návrh sociální reformy, která započala zřízením „superúřadu“ práce. Mají sem být převedeny dávky v oblasti hmotné nouze, dávky pro osoby se zdravotním postižením a výplata příspěvku na péči, jež jsou nyní v kompetenci obcí II. a III. typu.

18.05.2011

Vyjádření Svazu k tiskové zprávě MPSV ČR ze dne 18. května 2011

Tvrzení obsažené v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, že sociální reforma předložená do vlády dne 18. května 2011 má podporu Svazu měst a obcí ČR, se nezakládá na pravdě. Bližší informace poskytne výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR Jaromír Jech (tel.: 603 841 031, email: jech@smocr.cz).

17.05.2011

Účastníci kulatého stolu odmítli Sociální reformu I

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR začalo velmi razantně, zato naprosto nekoncepčně, prostřednictvím navrhované Sociální reformy I centralizovat výkon státní správy. Obcím tak výrazně ubírá jejich dosavadní kompetence vyplývající z fungujícího smíšeného modelu veřejné správy. U kulatého stolu, který k této závažné problematice na dnešek svolal Svaz měst a obcí ČR, zasedli představitelé samospráv, zástupci sociálních partnerů, odborné veřejnosti i poslanci a senátoři, kteří se budou návrhem zabývat v dalším kole legislativního procesu. K jednání bylo přizváno rovněž ministerstvo práce a sociálních věcí, jeho zástupci se ale omluvili.  

10.05.2011

Společné tiskové prohlášení k setkání předsedy Svazu s ministrem práce a sociálních věcí

Setkání předsedy Svazu Oldřicha Vlasáka s ministrem Jaromírem Drábkem proběhlo na žádost Svazu s ohledem na potřebu hledání společného řešení v otázce připravované Sociální reformy. „Nejsme proti reformě, ale obce potřebují vědět, kam reforma směřuje a jaké budou návazné kroky“ uvedl Oldřich Vlasák s tím, že pro obce je zásadní, aby měly jasně definovanou roli v sociální oblasti, mohly smysluplně vykonávat sociální práci a měly k tomu veškeré potřebné nástroje a podmínky.

 

29.04.2011

Bude mít Česká republika politiku rozvoje venkova?

Jak by měl vypadat český venkov? Chce stát podporovat pouze zemědělství, nebo i další oblasti života v obcích, jako je doprava, zaměstnanost, životní prostředí či možnosti trávení volného času? Politika státu vůči venkovu, jeho dalšímu rozvoji a postavení v České republice není v současné době jasná. Svaz měst a obcí ČR proto na dnešek svolal jednání ke kulatému stolu, kterého se kromě zástupců obcí zúčastnili rovněž čelní představitelé ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství, Agrární komory ČR a Parlamentu ČR. Společně se snažili nalézt odpověď na otázku, jakým směrem by se měl venkov ubírat a jakými nástroji jeho rozvoj podpořit.

22.04.2011

Prohlášení Rady Svazu k rozhodnutí ministerstva životního prostředí o postupu v programu Zelená úsporám

Rada Svazu měst a obcí ČR zásadně nesouhlasí s rozhodnutím ministerstva životního prostředí o postupu v programu Zelená úsporám ze dne 20. 04. 2011, kterým byla v rámci opatření k nalezení zdrojů financování programu úplně zrušena podpora pro veřejné budovy. Žadatelé z řad měst a obcí, kteří se počínaje červencem 2010 přihlásili na výzvu ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory na Realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru v rámci programu Zelená úsporám, tímto nedostanou očekávanou podporu na své projekty ve výši 4 miliardy korun. 

29.03.2011

Vazba mezi provozovaným hazardem a územím musí zůstat zachována

Už v příštím týdnu bude rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny projednávat stávající návrhy novely loterijního zákona. Svaz měst a obcí ČR si uvědomuje důležitost konsensu mezi obcemi, zákonodárci napříč politickým spektrem, ministerstvem financí i provozovateli. V případě neshody a tedy neschválení žádného z návrhů hrozí zachování stávajícího stavu, který je pro obce a jejich obyvatele dlouhodobě neuspokojivý. Ve snaze nalézt společné řešení uspořádal proto Svaz v pořadí již druhý kulatý stůl, ke kterému opět zasedli starostové a primátoři, poslanci, senátoři, představitelé Ministerstva financí ČR i zástupci herního průmyslu.