26.03.2015

Probíhá efektivní spolupráce bezpečnostních složek s obcemi a kraji

Ministerstvo vnitra spolu se zástupci Svazu měst a obcí a Asociace krajů se shodli, že při mimořádných událostech budou zástupci samospráv informování formou SMS zpráv. Model aplikováný v některých krajích se nyní přenese na celou Českou republiku.

Ministerstvo vnitra spolu se zástupci Svazu měst a obcí a Asociace krajů se shodli, že při mimořádných událostech budou zástupci samospráv informování formou SMS zpráv. Tento model je aplikován už v některých krajích. Nyní se přenese na celou Českou republiku a bude sjednocen. Schůzka, která konala 24. 3. 2015, navazovala na jednání ministra vnitra se Svazem měst a obcí. Druhým bodem jednání byla problematika udělování, respektive odebírání zbrojních průkazů a role obcí v tomto procesu.

„Bezpečnostní složky by se měly inspirovat v krajích, kde je systém přenosu zpráv osvědčený,“ konstatoval náměstek Nováček. SMS zprávy by v budoucnu nemusely informovat jen o mimořádných událostech ve smyslu zákona o Integrovaném záchranném systému, ale i v případech, kdy se například jedná o řízenou akci policie.  V textové zprávě by tedy bylo jasně řečeno, co se kde děje, počty možných obětí aj. „Musíme definovat, komu a v jakém rozsahu budou textové zprávy zasílány,“ uvedl náměstek. Na dalších jednáních bude vydefinováno, o jaké typy informací mají obce a kraje zájem, aby nebyly zbytečně zahlceny. Ministerstvo vnitra pak jejich požadavky posoudí.  „Na základě toho vytvoříme optimální model spolupráce,“ sdělil Nováček. SMS zprávy budou rozesílat krajská operační střediska hasičů či policie.

Místopředseda Svazu měst a obcí ČR Josef Bezdíček poukázal na to, že komunikace v souvislosti s integrovaným záchranným systémem velmi dobře funguje hlavně, co se týče hasičů. „Při výjezdu hasičských jednotek ke krizovým událostem jsou starostové samozřejmě informováni. Je ale nutné zlepšit informovanost a komunikaci ze strany policie a ostatních složek“. řekl Josef Bezdíček.  I proto by mělo dojít k jednání bezpečnostní komise Svazu a Asociace krajů ČR ke krizové komunikaci. Společný výstup a požadavky ze schůzky pak veřejná správa předá Ministerstvu vnitra.

V rámci novelizace zákona o zbraních a střelivu bude nutné jasně říci, jaké povinnosti bude obec mít v posuzování spolehlivosti žadatel o zbrojní průkaz. „Stávající právní rámec bude muset být vhodně doplněn. Všechny právní aspekty budou muset být vyváženy,“ upřesnil náměstek Nováček.

Je třeba zajistit, aby lékaři měli lepší přístup k informaci, zda je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu. Role lékařů při posuzování způsobilosti k držení zbraní je pro policii klíčová, obdobně jako zřízení centrální evidence přestupků, jejíž vznik se nyní projednává na půdě Poslanecké sněmovny a na jejíž potřebě se shodli všichni účastníci jednání.

Ministr vnitra Milan Chovanec o způsobu komunikace již informoval na pondělní schůzi Bezpečnostní radu státu, na níž byl předložen materiál analyzující pět aspektů vymezených po události v Uherském Brodu. Aspekty zahrnují komunikaci se zástupci měst a obcí v krizových situacích, aktualizaci krizových plánů, problematiku operačního rádia zásahových jednotek PČR, problematiku držení zbraní a vydávaní zbrojních průkazů nebo výcvik policistů pro zvládání specifických situací. Na červnové schůzi Bezpečnostní rady státu bude Policií ČR předložen komplexní materiál zabývající se personálními a finančními podmínkami fungování Policie ČR, který zahrne požadavky, které vyplynuly z řady různých koncepčních materiálů.