16.10.2014

Zvýšit bezpečnost obyvatel by měl pomoci registr přestupků

Nejen v souvislosti s incidentem, který se odehrál ve žďárské obchodní škole, Svaz měst a obcí ČR připomíná naprostou nezbytnost zavést centrální registr přestupků. Měl by vzniknout co nejdříve s cílem pomoci zvýšit bezpečnost všech obyvatel České republiky. (Foto: khunaspix / FreeDigitalPhotos.net)

Nejen v souvislosti s incidentem, který se odehrál ve žďárské obchodní škole, Svaz měst a obcí ČR připomíná naprostou nezbytnost zavést centrální registr přestupků. Měl by vzniknout co nejdříve s cílem pomoci zvýšit bezpečnost všech obyvatel České republiky. Vybrané opakované přestupky, například proti majetku či občanskému soužití, by se podle zástupců samosprávy měly stát trestným činem.

Vznik registru přestupků byl i jedním ze šesti základních bodů petice za veřejný pořádek a sociální stabilitu, kterou symbolicky 21. srpna 2014 spustil Svaz měst a obcí ČR. Předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek říká: „Zajistit bezpečnost obyvatel musí být jedním z hlavních úkolů veřejné správy. Týká se to i preventivních bezpečnostních opatření, vždy je samozřejmě lepší incidentům předcházet. Na druhé straně je třeba najít rovnováhu mezi dokonalým zabezpečením a tím, aby se z veřejných budov nestaly naprosto nedobytné pevnosti, kam se pomalu nedostanou ani ti, co v nich pracují.“ Dan Jiránek dodává: „Jsou ale situace, kdy prevence nestačí a trest, který musí následovat, by se měl posuzovat v kontextu všech dosavadních skutků, kterých se předtím pachatel dopustil. Proto Svaz apeluje na zákonodárce, aby se bezpečností intenzivně zabývali a mimo jiné zavedli centrální registr přestupků.“

V současné době je zřejmé, že petici podepsalo více než jedenáct tisíc lidí ze všech měst a obcí České republiky. Číslo není konečné, podpisy na petičních arších se stále sčítají. Nejvíc se zapojili obyvatelé Chomutova, Vimperku, Varnsdorfu, Děčína, Jaroměřic, Velkých Hamrů, Jablonce nad Nisou, Chlumce nad Cidlinou či Desné. V pondělí 20. října chce vedení Svazu petici předat premiérovi Bohuslavu Sobotkovi. A to na jednání s vládou, které se ve Strakově akademii v Praze odpoledne uskuteční.    

„Kvalita společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své slabší. Mezi ty samozřejmě – kromě seniorů - patří děti a studenti. Nejen jako bývalý ředitel školy musím říct, že mě incident ve Žďáru nad Sázavou naprosto šokoval a byl bych velmi rád, aby se udělalo vše proto, aby se podobná tragédie už neopakovala“, říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR Jan Mareš a dodává: „Umím si představit, jak těžké spaní má dnes nejen vedení školy a města a jménem Svazu si dovoluji vyjádřit hlubokou soustrast rodině chlapce, který přišel o život.“  

Incidentů proti veřejnému pořádku v poslední době přibývá. Projevují se nejen sociálními nepokoji a protesty, jako třeba před časem ve Šluknovském výběžku, ale také rostoucí agresivitou obyvatel, kteří jsou nespokojení se svou životní situací či mají psychické problémy. Dochází tak například k napadení lidí, kteří pracují v tzv. první linii – na klientských přepážkách, ale také k obdobným útokům jako tento týden ve Žďáru nad Sázavou.

Pro úplnost: Legislativa, konkrétně zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, říká, že: Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů anebo o trestný čin. Obecně lze za takový skutek uložit pokutu ve výši 1 000 Kč, za přestupek například proti občanskému soužití do 5 000 Kč. Vymahatelnost sankcí je ale u ekonomicky slabých lidí téměř nulová. Pokuty tedy neplní svůj účel, což přispívá k tomu, že přestupky, které stejný člověk páchá opakovaně, třeba proti občanskému soužití, přerostou v trestný čin. Letos v květnu tak například muž pod vlivem drog, který dříve opakovaně spáchal řadu dopravních přestupků, najel u Kostelce nad Labem do policistky a zavinil její smrt. Svaz měst a obcí ČR proto mimo jiné usiluje o to, aby se změnou zákona o přestupcích zavedly také alternativní tresty.