02.02.2015

Senát při veřejném slyšení projedná petici Svazu o veřejném pořádku a sociální stabilitě

Ve středu 4. února 2015 se v Senátu uskuteční veřejné slyšení k petici Svazu měst a obcí ČR. Týkala se veřejného pořádku a sociální stability. Podpisovou akci Svaz spustil loni 21. srpna.

Ve středu 4. února 2015 se v Senátu uskuteční veřejné slyšení k petici Svazu měst a obcí ČR. Týkala se veřejného pořádku a sociální stability. Podpisovou akci Svaz spustil loni 21. srpna. Během dvou měsíců dokument se šesti základními požadavky samospráv, které se týkaly vymahatelností práva, přestupků, výkupu kovů, sociálního bydlení i dávek a zaměstnanosti, podpořilo více než 11 000 lidí.

„Samosprávy považují za naprosto zásadní, aby vláda a Parlament České republiky zajistily veřejný pořádek a sociální stabilitu,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Je zřejmé, že lidé v mnoha našich městech a obcích mají čím dál tím větší obavy o svou bezpečnost a významně roste i sociální napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Pomoci řešit situaci by mimo jiné mohla změna právních předpisů a větší ekonomická podpora ze strany státu.“   

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice tak svolal veřejné slyšení, na které přizval zástupce dotčených ministerstev. "Petice upozorňuje na některé jevy, o kterých víme. Stále jsme ale nenašli cestu, jak je řešit či přispět k nápravě. Do Senátu jsme proto přizvali zástupce ministerstva vnitra, práce a sociálních věcí a životního prostředí, stejně tak se na hledání řešení budou podílet senátoři, kteří mají zpravidla ke komunální politice velmi blízko," uvedl Jaromír Jermář, předseda petičního výboru Senátu Parlamentu ČR.

Města a obce mimo jiné apelují na to, aby se vybrané opakované přestupky – například proti majetku či veřejnému pořádku – staly trestným činem nebo se efektivně řešila nezaměstnanost, zejména se využívaly veřejně prospěšné práce a byla znovu zavedena veřejná služba s motivačními prvky. Petice se zabývala i sociálním bydlením. O něm debatovali odborníci v Senátu v lednu. (http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?ke_dni=30.1.2015&O=10&id=1855&from=V)

Samosprávy požadují, aby finanční prostředky na sociální bydlení byly hrazeny z rozpočtu státu a současně, aby budoucí zákon o sociálním bydlení, ke kterému se vláda zavázala, nezasahoval do ústavně zaručené samostatné působnosti územní samosprávy. Dalším tématem k řešení jsou sociální dávky a výkup kovů. Petice a s ní související další informace jsou dostupné na http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/jine/petice-ve-veci-reseni-problematiky-verejneho-poradku-a-socialnich-zalezitosti.aspx.

Veřejné slyšení se uskuteční v Zaháňském salónku Senátu Parlamentu ČR, vstup přes recepci C1 z Valdštejnského náměstí.