04.12.2014

Vláda chce najít model, aby obce nemusely doplácet na přenesenou působnost

Finanční situace měst a obcí nebyla v několika posledních letech lehká. Na celostátní finanční konferenci to řekl premiér Bohuslav Sobotka. Hovořil také o oblastech klíčových pro rozvoj veřejné správy a uvedl, že Svaz je pro vládu významným partnerem.

Finanční situace měst a obcí nebyla v několika posledních letech lehká. Na XVII. celostátní finanční konferenci (CFK) to mimo jiné řekl předseda vlády Bohuslav Sobotka. Podle něj jsou pro rozvoj veřejné správy dnes klíčové čtyři oblasti: zvýšení daňových příjmů, čerpání evropských dotací, nový zákon o veřejných zakázkách a odpovídající systém financování přenesené působnosti výkonu státní správy. Vláda přitom Svaz měst a obcí ČR, který CFK dnes a zítra pořádá, vnímá jako významného partnera, s kterým chce nadále spolupracovat.

Na nutnost změn i v premiérem uvedených oblastech dlouhodobě poukazuje Svaz. Podle jeho předsedy Dana Jiránka mimo jiné není šťastné vázat rozpočtovou odpovědnost veřejné správy na hrubý domácí produkt. Při stávající zadluženosti státu to může ohrozit dlouhodobé projekty a investiční příležitosti. Podobně Dan Jiránek poukázal na to, že města a obce ze svého doplácejí na řadu služeb, které vykonávají jako tzv. prodloužená ruka státu, tedy v rámci přenesené působnosti státu.

Podle premiéra Bohuslava Sobotky je cílem vlády, aby samosprávy dostávaly odpovídající finance a nemusely na služby poskytované pod hlavičkou státu doplácet. Proto chce kabinet zanalyzovat stávající způsob financování přenesené působnosti a na základě toho najít odpovídající, efektivní a akceptovatelný systém. Pak už je to jen otázka časového harmonogramu, podle kterého se nový model financování zavede do praxe. Důležité přitom je, aby se vždy udržela efektivita systému. Jednoduše řečeno: aby se za co nejméně peněz pro občany udělalo co nejvíce. Vládu v této souvislosti rovněž čeká debata, zda a jak měnit strukturu přenesené státní správy, tedy kdo a co by měl dělat.

Svaz měst a obcí ČR obecně považuje za vhodné, aby veřejná správa byla co nejblíže lidem. Aby nemuseli jezdit kvůli službám, na které mají nárok, desítky kilometrů daleko, což znamená čas i peníze. Příkladem je podle předsedy Dana Jiránka veřejné opatrovnictví, které podle někdejšího návrhu ministerstva spravedlnosti měly vykonávat pouze obce s rozšířenou působností (ORP), tedy tzv. III. typu. Na základě aktivit Svazu však během legislativního procesu došlo ke změně a o lidi s omezenou způsobilostí by podle stávajícího věcného záměru zákona mohly pečovat všechny obce.

Celostátní finanční konference se koná už po sedmnácté. Pořádá ji Svaz měst a obcí ČR a účastní se jí více než tři stovky starostů a primátorů z celé republiky. Po podzimních komunálních volbách jde o první velké setkání nových či staronových zastupitelů nejen s představiteli státní správy. Aby měli dostatek informací, na konferenci mimo jiné dostali Příručku pro člena zastupitelstva obce, kterou v rámci projektu Odpovědný zastupitel pro otevřenou obec financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vydal Svaz. Publikace, která popisuje jednotlivé oblasti komunální politiky včetně konkrétních příkladů z praxe, byla na akci slavnostně pokřtěna.  

Generálním partnerem XVII. celostátní finanční konference je společnost RWE Česká republika, hlavními partnery CS BETON a ECO LED SOL. Partnery pak Česká spořitelna, EKO-KOM, ELTODO, EMPEMONT, Grant Thornton Advisory, Národní agentura pro dotace, SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, SECAR BOHEMIA a Wolters Kluwer. Mediálním partnerem je časopis INS a deník Lidové noviny. 

Další informace včetně fotografií najdete na tomto místě.