21.10.2014

Nejen o zavedení centrálního registru přestupků jednalo vedení Svazu s vládou

Vůbec poprvé se sešla vláda premiéra Bohuslava Sobotky s Předsednictvem Svazu měst a obcí ČR. Jednání se týkalo celé řady témat a ve Strakově akademii došlo také k předání petice Svazu apelující na zákonodárce, aby zajistili veřejný pořádek a sociální stabilitu.

Vůbec poprvé se v pondělí 20. října 2014 sešla vláda premiéra Bohuslava Sobotky s Předsednictvem Svazu měst a obcí ČR. Jednání se týkalo celé řady témat a ve Strakově akademii došlo také k předání petice Svazu apelující na zákonodárce, aby zajistili veřejný pořádek a sociální stabilitu. Inicioval ji Svaz a podepsalo ji více než 11 tisíc lidí. Mimo jiné říká, že je třeba, aby vznikl centrální registr přestupků. Členové kabinetu uvedli, že novelu zákona, který se týká přestupků, by měla vláda v brzké době projednat. 

„V petici, kterou jsme předali vládě, města a obce mimo jiné požadují, aby se vybrané opakované přestupky – například proti majetku či veřejnému pořádku – staly trestným činem“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Svaz také navrhuje, aby se vedla evidence cizích státních příslušníků, kteří páchají přestupky v České republice. Zatímco v Německu takovou evidenci mají, u nás nikoliv, což se třeba v souvislosti s příhraniční kriminalitou jeví jako zásadní problém.“

Evidence může být mimo jiné základem pro jednání s jinými státy o účinnějších bezpečnostních opatřeních ve společnosti. A to proto, aby se například zabránilo nákupu komodit pro přípravu drog v Polsku, jejich následné výrobě v České republice a navazující distribuci zejména do Německa tak, jak se v současné době často děje.

Lidé, kteří podepsali petici určenou vládě a parlamentu, rovněž požadují, aby se efektivně řešila nezaměstnanost, zejména pak využívaly veřejně prospěšné práce a byla znovu zavedena veřejná služba s motivačními prvky. Upozorňují také na to, že je třeba řešit situaci kolem výkupu kovů – Svaz měst a obcí ČR požaduje, a je to i v petici uvedeno, aby se schválila novela zákona o odpadech, která zakáže výkup kovů od fyzických osob a od právnických osob ho umožní pouze na základě bezhotovostní platby.

Významným tématem dokumentu, protože jde o oblast, která je pro stát, samosprávu a širokou veřejnost zásadní, je také sociální bydlení. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje zákon, který by měl situaci, kdy sociálně slabí lidé nemají kde bydlet a provozovatelé ubytoven po nich chtějí vysoké částky, na které často padnou celé dávky od státu, i když kvalita ubytování zdaleka neodpovídá, vyřešit. V této oblasti je třeba najít shodu mezi státem a samosprávou tak, aby zákon nezasahoval do samostatné působnosti obcí, bylo zajištěno dostatečné financování a peníze šly skutečně potřebným.

Jednání vlády s Předsednictvem Svazu měst a obcí ČR se týkalo také dotací z Evropské unie. „Oceňujeme vládu za snahu dočerpat evropské fondy, zjednodušit a sjednotit pravidla pro nové programovací období, stejně jako za posílení možností obcí a měst ovlivňovat evropské projekty“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Podle červencové zprávy NKÚ však Česko může přijít až o 65 miliard korun. Obce jsou připraveny realizovat rychlé projekty, pokud je k tomu někdo vyzve a podá jim pomocnou ruku. Vstřícný postoj státu je nutný také v kontextu s příspěvkem na výkon státní správy, který nebyl několik let valorizován a řada velkých měst na tyto služby občanům doplácí ze svého rozpočtu. Za nejvhodnější Svaz považuje výkonový model financování přenesené působnosti.“

Kromě petice a financování se debatovalo i o reformě veřejné správy, duplicitních a často i multiplicitních kontrolách měst a obcí, zákoně o veřejných zakázkách, církevních restitucích či novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Zazněly také informace o projektu Svazu na podporu meziobecní spolupráce. Zapojeno je do něj více než 5 000 obcí a zjištění z projektu lze určitě dále využít, protože Česká republika dosud nebyla - co se týče školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství aj. - takto podrobně mapována.   

Fotografie z jednání najdete na tomto místě.

Rovněž si můžete přehrát videozáznam z tiskové konference