11.11.2014

Rozhodování o dotacích na sociální služby bude díky Svazu veřejné

O rozdělování dotací na sociální služby budou od roku 2015 rozhodovat krajská zastupitelstva. Díky iniciativě Svazu měst a obcí ČR s tím počítá novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterou nedávno podepsal prezident. (Foto: franky242 / FreeDigitalPhotos.net)

O rozdělování dotací na sociální služby budou od roku 2015 rozhodovat krajská zastupitelstva. Díky iniciativě Svazu měst a obcí ČR s tím počítá novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterou nedávno podepsal prezident. Jde o významnou změnu směrem k transparentnosti nakládání s veřejnými penězi v porovnání s původním návrhem. Ten dával rozhodovací pravomoc neveřejné radě kraje, což se městům a obcím nelíbilo. Prosadily proto, aby o zhruba sedmi miliardách korun, které stát každý rok dává na sociální služby, rozhodovala zastupitelstva. Na jejich jednání totiž může přijít prakticky kdokoliv. 

„Jednoznačně podporujeme myšlenku, aby veřejné peníze byly pod veřejnou kontrolou“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Proto jsme velmi rádi, že se do zákona podařilo prosadit, aby o rozdělování dotací na sociální služby rozhodovala krajská zastupitelstva, kterých se může zúčastnit veřejnost. Důležité také je, aby pro všechny platila jednotná pravidla tak, aby nikdo nebyl zvýhodňován. Tyto obavy se občas objevují v souvislosti s krajskými zařízeními.“

Původní návrh z dílny ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) počítal s tím, že by o penězích na sociální služby rozhodovala rada kraje, a to kvůli rychlosti projednání žádostí, související administrativě a navazujícím platbám. Jednání zastupitelstva lze však naplánovat podobně, jako se plánují jednání rady tak, aby se platby nezpozdily.

„Je samozřejmě důležité, aby poskytovatelé sociálních služeb dostaly peníze nutné na zajištění servisu potřebným včas a ve správné výši, rychlost však nesmí jít na úkor kvality a transparentnosti distribuce veřejných prostředků. Rozhodnutí včas se dá zajistit dobrým plánováním, nezávisle na tom, zda jde o radu či zastupitelstvo,“ říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Jana Vildumetzová.

Podle schválené legislativy bude mít krajské zastupitelstvo možnost, pokud by bylo třeba, delegovat rozhodování o dotacích na sociální služby na radu. V takovém případě by se všechny podklady včetně informací o průběhu jednání měly transparentně zveřejňovat na webu kraje. 

O dotacích na sociální služby budou od roku 2015 rozhodovat kraje. Každý kraj bude mít stanovený svůj procentní podíl v celkovém ročním objemu peněz na sociální služby, které se vyčleňují ve státním rozpočtu. Kraj rovněž bude mít povinnost určovat síť sociálních služeb, a to na základě zjištěných potřeb obyvatel.