26.02.2015

Obce s rozšířenou působností jsou už dnes přeneseným výkonem státní správy přetěžovány, řekl předseda Svazu na setkání v Hradci Králové

Neustálé zvyšování zátěže vyplývající z přijímání dalších a dalších legislativních opatření a přesouvání kompetencí na obce s rozšířenou působností (ORP) kritizovali představitelé měst a obcí, kteří přijeli 26. února 2015 na krajské setkání do Hradce Králové. 

Neustálé zvyšování zátěže vyplývající z přijímání dalších a dalších legislativních opatření a přesouvání kompetencí na obce s rozšířenou působností (ORP) kritizovali představitelé měst a obcí, kteří přijeli 26. února 2015 na krajské setkání do Hradce Králové. Tato setkání v regionech každoročně pořádá Svaz měst a obcí ČR, to královéhradecké bylo letos v pořadí již čtvrté a sešlo se na něm sedm desítek zástupců samosprávy.

„Velmi časté změny v legislativě zatěžují samosprávu nejen administrativně, ale i finančně. Dopadají však i na občany. Například díky přesunu řady kompetencí na obce vyššího typu jsou nuceni za službami jezdit větší vzdálenosti, což je náročnější jak pro jejich peněženky, tak i čas. Obce s rozšířenou působností jsou přitom přetěžovány,“ vysvětluje předseda Svazu Dan Jiránek. Diskutující v Hradci Králové konkrétně upozornili například na záměr přesunu veškerých kompetencí a pravomocí silničních správních úřadů ze všech obecních úřadů na obce III. typu. Svaz v této záležitosti intenzivně jedná s ministrem dopravy Ťokem, který se nebrání určitému kompromisu. Je navrhováno, aby řízení ve věci účelových komunikací a přestupkové řízení přešlo na obce s rozšířenou působností a správa místních komunikací zůstala na všech obcích. Je důležité, aby občané kvůli každému záboru na lešení či umístění kontejneru nemuseli jezdit desítky kilometrů. O této věci dnes jedná Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny. „Doufáme, že poslanci názory starostů vyslyší,“ optimisticky dodává Dan Jiránek.   

Již na krajském setkání v Ústí nad Labem starostové vyzvali zákonodárce, aby zastavili příval nových právních norem a nechali města a obce stabilizovat. Při přijímání nových zákonů by měli sledovat především to, jaký dopad budou mít na život občanů. Zákonodárci by proto měli úzce spolupracovat se samosprávou, která je občanům nejblíže, zná jejich skutečné potřeby.  

Konkrétních legislativních témat byla na setkání v Hradci projednána celá řada. Hovořilo se o veřejných zakázkách, vládním návrhu zákona o registru smluv, zákonu o vnitřním řízení a kontrole, novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dále např. o dostupném bydlení, o nové koncepci odměňování zastupitelů, dostupnosti lékařské péče atd. Velkou pozornost starostové věnovali novinkám z oblasti veřejného opatrovnictví, financování sociálních služeb, školství, provozování hazardních her nebo odpadového hospodářství. Kritizována byla multiplicita kontrol.

Primátor Hradce Králové Zdeněk Fink na setkání vyzdvihl význam Svazu, zejména na poli legislativy, nicméně přitom upozornil i na někdy složitá jednání uvnitř samotné organizace. Vzhledem k tomu, že Svaz zastupuje obce od těch nejmenších až po ta největší města, není mnohdy snadné najít kompromis. Místopředseda Svazu Oldřich Vlasák v reakci na jeho slova uvedl: „Ne ve všem se hned shodneme, což je pochopitelné. Největší výhodou a silou Svazu je ale právě jeho jednotnost, a to jak při jednáních na ministerstvech, tak i na půdě Parlamentu i jiných státních institucích.“ Dodal, že Svaz tvoří tři komory – obcí, měst a statutárních měst a pro svazová stanoviska je vždy nutná jejich shoda.  

Během krajského setkání se debatovalo i o novém programovém období 2014+. Mimo jiné zaznělo, že i když fakticky platí od loňského roku, výzvy ještě nejsou vyhlášeny a stane se tak nejdříve v polovině letošního roku. Konkrétní projekty tak bude možné realizovat až od roku 2016.  

Generálním partnerem Krajských setkání 2015 je Česká spořitelna. Partnery pak společnosti Asekol COLMEX, EKO-KOM, ELEKTROWIN, EmotionCar, Empemont, Neo-Neon CZ, NEPA a Wolters Kluwer. Mediálními partnery jsou MF Dnes, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu InS.