03.03.2015

Chceme, aby se k nám lidé vraceli, zaznělo na Krajském setkání v Plzeňském kraji

Vysoká dopravní zátěž trápí Plzeňský kraj. Byť se situace zlepšila, protože se kraji poprvé v historii podařilo získat od vlády padesát milionů korun na silnice II. a III. třídy. I to zaznělo na Krajském setkání v Plzeňském kraji, které v Plzni uspořádal Svaz měst a obcí.

Vysoká dopravní zátěž trápí Plzeňský kraj. Byť se situace zlepšila, protože se kraji poprvé v historii podařilo získat od vlády padesát milionů korun na silnice II. a III. třídy. Povolovací řízení na nové komunikace jsou však v České republice dlouhá, za dobu, co trvají, se například v Maďarsku či Polsku celé nové silnice postaví. I to zaznělo na Krajském setkání v Plzeňském kraji, které v Plzni uspořádal Svaz měst a obcí.

Plzeňská akce byla pátá v pořadí v sérii Krajských setkání 2015. I tady se nejvíc řešila aktuální legislativa, ale také význam měst a obcí pro stát jako takový. „To, co je pro společnost rodina, to je pro veřejnou správu obec a její starosta,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs a dodal: „Jsem moc rád, že velmi dobře funguje spolupráce Asociace krajů se Svazem měst a obcí, a rád bych zdůraznil, že za úspěchem Plzeňského kraje stojí starostové. Jsou v první linii a je zejména jejich zásluhou například to, že se daří lákat investory. “

„Na každém krajském setkání získáváme cenné podněty přímo na místě. V Plzni mimo jiné to, že je třeba se zabývat situací, co se týče pořádání táborů,“ řekl předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek a dodal: „Podle prvních informací jejich organizátorům při případném pochybení hrozí stejně vysoké pokuty jako profesionálním zařízením. Tématu se budeme více věnovat, i v tomto kontextu oceňuji, že se akce v Plzni zúčastnilo sedm z deseti krajských poslanců.“

„Dnešní společnost je hodně rychlá a změny bohužel nejdou ruku v ruce s legislativou,“ řekl primátor statutárního města Plzeň Martin Zrzavecký a dodal: „Města a obce jsou často svazovány právními předpisy a zejména pro ty malé s neuvolněnými starosty je velmi složité se v nich vyznat. I tady mají velký význam krajská setkání, neboť jsou pomocníkem ve světě měnícího se legislativního prostředí.“ 

Pomáhat více venkovu chce i Plzeňský kraj, už příští týden tak začnou cesty vedení kraje se zástupci policie, záchranné služby a České pošty za starosty do bývalých okresů. Jednání se budou týkat každodenních problémů. Jak rovněž na krajském setkání zaznělo, pro místní je důležité, aby se do Plzeňského kraje lidé vraceli. Aby mladí lidé po získání vzdělání znovu zamířili do Plzně, či pokud v ní studují, aby v této západočeské metropoli zůstali. Snaží se pro to vytvářet podmínky, kraj má například nejnižší nezaměstnanost či je na prvním místě, co se týče třídění odpadu. 

Krajská setkání 2015 se zaměřují na aktuální témata samospráv - od financí přes sociální oblast i zaměstnanost po životní prostředí. Představitelé samospráv se na celkem třinácti akcích ve všech krajích dozvídají, co důležité pro města a obce se chystá nejen v letošním roce včetně legislativních změn. Více najdete na: http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2015/krajska-setkani-2015.aspx.

Generálními partnery Krajských setkání 2015 je Česká spořitelna a ČEZ. Partnery pak společnosti COLMEX, EKO-KOM, EmotionCar, Empemont, Neo-Neon CZ a Wolters Kluwer. Mediálními partnery jsou MF Dnes, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu InS.