20.03.2015

Je třeba zmenšit rozdíly mezi kraji

Karlovarský kraj je na tom, co se týče sociálně-ekonomických faktorů, ve srovnání s jinými oblastmi České republiky hůře než ty ostatní. A rozdíl se dále zvětšuje. Stát by se měl i s pomocí evropských peněz snažit o zmenšování těchto disproporcí. 

Karlovarský kraj je na tom, co se týče sociálně-ekonomických faktorů, ve srovnání s jinými oblastmi České republiky hůře než ty ostatní. A rozdíl se dále zvětšuje. Stát by se měl i s pomocí evropských peněz snažit o zmenšování těchto disproporcí. Přijímat adresná opatření, třeba co se týče skladby škol. I to zaznělo na dnešním Krajském setkání v Karlovarském kraji, které uspořádal Svaz měst a obcí ČR.  

„Tempo přijímání nové legislativy by mělo být takové, aby právní předpisy mohli efektivně využívat ti, koho se týkají, nejen ti, co je tvoří“, řekl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel a dodal: „I proto považuji za velmi přínosná krajská setkání, díky kterým se přenášejí směrem k zákonodárcům aktuální témata přímo od starostů. Představitelé měst a obcí jsou v první linii a jen znalost praxe pomáhá zlepšit život našich občanů. Je důležité, že v tom pomáhá Svaz měst a obcí a samozřejmě také Kraj.“

Karlovarský kraj se podobně jako Ústecký či Moravskoslezský mimo jiné potýká s vysokou nezaměstnaností, která s sebou nese i nižší mzdy. Řešit situaci mimo jiné pomáhají peníze z Evropské unie, v minulosti se je však Karlovarsku - srovná-li se s jinými oblastmi České republiky – tolik nedařilo čerpat. I to vedlo ke zvětšování rozdílů mezi kraji a odlivu obyvatel.

„Občan je od slova obec. Je důležité na to myslet při přijímání opatření na zlepšení kvality života v území, a to i co se týče nových právních předpisů. Tak, aby lidem zjednodušovaly život, nikoliv ho komplikovaly,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodal: „Není možné, aby se spirála rozdílů mezi kraji roztáčela dál, stát s tím musí něco dělat. Pomoci může třeba urychlení dostavby rychlostní silnice R6 mezi Karlovými Vary a Prahou a propojení kraje s Německem.“

Dostatečné vzdělání, které trvá delší dobu, je naprosto zásadní například u lékařů. V Karlovarském kraji, podobně jako v jiných zejména řídce osídlených oblastech, však už dnes chybí lékaři praktičtí, často i zubní. V současné době je jejich průměrný věk 53-54 let a například u zubařů je situace taková, že více lidí odchází do důchodu, než začíná studovat. Jde o demografický problém, který je třeba co nejdříve řešit. Proto Svaz jedná s Ministerstvem zdravotnictví. Například se hledá způsob, jak z evropských dotací financovat vybavení ordinací. Rovněž se připravuje změna úhradové vyhlášky, aby méně atraktivní lokality, kde lékaři působí, byly bonifikovány.    

Podobně Svaz v současné době řeší plánované rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu NKÚ). Už dnes města a obce podléhají celé řadě kontrol. Obecně samozřejmě platí, že kontroly mohou mít pozitivně preventivní charakter, není však vhodné, aby samosprávu na totéž kontrolovaly různé subjekty, které často docházejí k různým závěrům. Mnohdy nesprávným, jak ukazují soudní rozhodnutí. Také není možné souhlasit s tím, aby NKÚ kontroloval účelnost peněz, které vynakládají obce. Nemá totiž místní znalost. V dané věci chce proto Svaz dále jednat se zákonodárci i vládou.

Krajská setkání 2015 se zaměřují na aktuální témata samospráv - od financí přes sociální oblast i zaměstnanost po životní prostředí. Představitelé samospráv se na celkem třinácti akcích ve všech krajích dozvídají, co důležité pro města a obce se chystá nejen v letošním roce včetně legislativních změn. Více najdete na: http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2015/krajska-setkani-2015.aspx.

Generálními partnery Krajských setkání 2015 je Česká spořitelna a ČEZ. Partnerem Krajského setkání v Karlovarském kraji pak společnosti Asekol, COLMEX, EKO-KOM, EmotionCar, Empemont, Neo-Neon CZ a Wolters Kluwer. Mediálními partnery jsou MF Dnes, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu InS.