29.08.2014

Omezit krádeže a nelegální výkup kovů má novela zákona o odpadech. Prosazuje ji Svaz měst a obcí a už ji schválil Senát

Pouze podnikatelé a firmy by v budoucnosti mohli dávat kovy do výkupen odpadů za úplatu. Počítá s tím novela zákona o odpadech, kterou tento týden schválil Senát. Zákaz výkupu kovů od fyzických nepodnikajících osob dlouhodobě prosazuje Svaz měst a obcí ČR.

Pouze podnikatelé a firmy by v budoucnosti mohli dávat kovy do výkupen odpadů za úplatu. Počítá s tím novela zákona o odpadech, kterou tento týden schválil Senát. Zákaz výkupu kovů od fyzických nepodnikajících osob dlouhodobě prosazuje Svaz měst a obcí ČR. Přibývá totiž krádeží vík od kanálů, poklopů, železničních bezpečnostních vedení apod. Kovová zařízení důležitá pro bezpečný provoz infrastruktury pak často končí ve výkupnách. Nepoctiví sběrači přitom tvrdí, že je našli, i když z množství a tvaru materiálu je zřejmé, že to nemůže být pravda.

„Města a obce dlouhodobě požadují novelizaci odpadové legislativy,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna Dan Jiránek a dodává: „Je naprosto nezbytné okamžitě a finálně schválit potřebnou novelu zákona, která zpřísní podmínky výkupu železa a barevných kovů a zakáže výkup kovů od fyzických osob, tak jak s tím počítá dokument schválený Senátem. Současná právní úprava totiž problémy s odcizenými barevnými kovy a železem i jinými odpady efektivně neřeší a vyhláška, kterou připravuje Ministerstvo životního prostředí, situaci řeší jen částečně, komplikovaněji a s menším důrazem. Požadavek, aby se situace změnila a zákonodárci schválili potřebnou změnu zákona o odpadech, je i součástí petice, kterou Svaz nedávno inicioval a která je určena vládě a Parlamentu ČR.“

Škody, které krádežemi a nelegálním výkupem kovů vznikají, jsou každoročně více než 500 milionů korun. Ukradený obecní mobiliář musí města a obce obratem nahrazovat, jinak by došlo k ohrožení bezpečnosti obyvatel. Zloději v mnoha případech také demontují elektrospotřebiče, které by správně celé měly skončit ve sběrných dvorech. Skončí-li tam část, nebo je po demontáži daný člověk vyhodí, uvolněné nebezpečné látky mohou poškodit životní prostředí.   

„Aby se zabránilo nelegálními výkupu kovů, požadujeme také, aby byl výkup u podnikatelských subjektů možný pouze na základě bezhotovostních plateb“, říká člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: „I s tím počítá Senátem schválená novela zákona o odpadech, která teď půjde zpět do Poslanecké sněmovny. Doufáme, že ji zákonodárci co nejdříve schválí a budou tak jasná pravidla, která nejen městům a obcím umožní lépe bojovat s nelegálním výkupem kovů.“

Podle Svazu měst a obcí ČR je senátní novela zákona o odpadech konečně jednoznačným krokem správným směrem. Úprava výkupu kovů zákonem je přitom nezbytná i v souvislosti s evropskou směrnicí, která se týká odpadů.  

„Jestliže po nás, po obcích, chce Evropská unie od roku 2015 povinně kromě papíru, skla a plastů zavést i oddělený sběr kovového odpadu, tak to bez Senátem schválené novely jako jediného řešení neumíme zajistit“, říká člen Komise životního prostředí Svazu měst a obcí ČR a starosta Dobřan Marek Sýkora a dodává: „Když Poslanecká sněmovna na legislativní návrh Senátu v této podobě nekývne, tak to obce v žádném případě nemohou splnit, protože nám v obcích potenciálně umístěné nádoby na kovový odpad zloději ukradnou i s nádobou. A to málo, co bude ve sběrných dvorech, také! Už teď se to děje v některých místech a některých obdobích u kontejnerů na papír, kde nám jejich obsah zloději kradou do výkupen! Příjmy z odpadu přitom města a obce zohledňují ve výši poplatku za komunální odpad.“ 

Neutěšenou situaci s nelegálním výkupem kovů pomáhá alespoň trochu zlepšit Obrazový katalog s předměty, které se nejčastěji kradou. Začátkem letošního roku ho vydal Svaz měst a obcí ČR spolu s Institutem pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO) a partnery - například Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) nebo Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) aj. Katalog pomáhá při kontrolách i s hledáním ukradených věcí, oceňují ho i poctiví výkupci kovů, kterým slouží jako jasné vodítko, aby poznali, co podle zákona nesmí vykupovat. Publikaci provází i metodika určená nejen pro města a obce.

Za ukradenou část železniční, silniční nebo dálniční infrastruktury či obecního majetku dostane zloděj ve výkupně zpravidla pár stovek. Škoda, kterou způsobí, je však několikanásobně vyšší. Podle policie znamenalo 11 080 krádeží kovových materiálů v roce 2012 celkovou škodu za bezmála 445 milionů Kč. Loni se jednalo už o 11 786 krádeží, vyčíslená škoda byla více než 509 milionů Kč.

Statistika se týká pouze trestných činů, tedy těch provinění, při kterých škoda přesáhne 5 000 Kč. Pokud by se k číslům připočetly přestupky a nenahlášené škody, částka by se pravděpodobně vyšplhala až nad 1 miliardu Kč. Náhradu škody, kterou způsobí sběrači kovů, přitom platí každý z nás.