24.02.2015

Města a obce nemají informace o svých občanech. Mělo by se to změnit

I když města a obce potřebují pro svou práci v samostatné působnosti osobní údaje o obyvatelích, nemají přístup do aktuální databáze Ministerstva vnitra. Vyplývá to ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Samosprávám to komplikuje život. 

I když města a obce potřebují pro svou práci v samostatné působnosti osobní údaje o obyvatelích, nemají přístup do aktuální databáze Ministerstva vnitra. Vyplývá to ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Samosprávám to komplikuje život nejen, co se týče vítání občánků či životních výročí, problém nastává i v souvislosti s plánováním škol či v kontextu se sociálním bydlením.

Chybějící informace o občanech byly jedním z témat diskuse během Krajského setkání v Jihočeském kraji. V Českých Budějovicích ho uspořádal Svaz měst a obcí ČR.

„O problémech, které městům a obcím přináší stávající znění zákona o ochraně osobních údajů, intenzivně jednáme s Ministerstvem vnitra,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Připravili jsme návrh na změnu legislativy a věříme, že se podaří najít řešení schůdné pro všechny.“ 

Města a obce by změnu velmi uvítaly, dnes data získávají velmi složitě, a pokud by to dělaly nelegálně, hrozí jim za až milionové pokuty od státu.

Během krajského setkání se debatovalo i o novém programovém období 2014+. Mimo jiné zaznělo, že i když fakticky platí od loňského roku, výzvy ještě nejsou vyhlášeny a stane se tak nejdříve v polovině letošního roku.

„Konkrétní projekty bude možné realizovat nejspíše až od roku 2016, dojde tak k dvouletému zpoždění,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Česká republika tak velmi pravděpodobně bude opakovat své problémy s čerpáním z evropských fondů, kde jen letos hrozí propadnutí až 85 miliard z programovacího období 2007-2013.“

Svaz proto průběžně jedná s Ministerstvem pro místní rozvoj i řídícími orgány jednotlivých programů, tedy dalšími resorty. Získané informace se snaží předávat, využívá přitom všechny dostupné prostředky, od letošního roku nově i facebookový profil na: www.facebook.com/smocr1

Krajská setkání 2015 se zaměřují na aktuální témata samospráv - od financí přes sociální oblast i zaměstnanost po životní prostředí. Představitelé samospráv se na celkem třinácti akcích ve všech krajích dozvídají, co důležité pro města a obce se chystá nejen v letošním roce včetně legislativních změn. Více najdete na: http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2015/krajska-setkani-2015.aspx.

Generálním partnerem Krajských setkání 2015 je Česká spořitelna. Partnerem akce v Českých Budějovicích pak společnosti COLMEX, EKO-KOM, EmotionCar, Empemont, Neo-Neon CZ a Wolters Kluwer. Mediálními partnery jsou MF Dnes, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu InS.