21.10.2014

Spolupráce samospráv může obcím snížit náklady. Nemusí je tolik řešit externě

Dobrovolné svazky obcí či smluvní obce by mohly dalším městům a obcím poskytovat právní služby, zajišťovat dotační management a veřejné zakázky. To jsou některé závěry šetření nazvaného „Servis samosprávám“, které zazněly na říjnovém setkání v Pacově. 

Dobrovolné svazky obcí či smluvní obce by mohly dalším městům a obcím poskytovat právní služby, zajišťovat dotační management a veřejné zakázky. To jsou některé závěry šetření nazvaného „Servis samosprávám“, které zazněly na říjnovém setkání v Pacově. Výsledky průzkumu prezentovali členové odborného týmu projektu na podporu meziobecní spolupráce, který realizuje Svaz měst a obcí ČR.

Do šetření se zapojila většina obcí nacházejících se v území tzv. ORP, tedy obcí s rozšířenou působností, které si v rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce vybraly volitelné téma Servis samosprávám. Z průzkumu dále například vyplynulo, že ekonomické agendy si obce chtějí zajišťovat samy, případně s využitím externího účetního (firmy). Stejně tak dávají přednost IT službám ve vlastní režii.

Na jednání v Pacově, které iniciovaly realizační týmy samy, mimo jiné zaznělo, že samosprávy si dodavatelsky nejčastěji zajišťují technické a stavební služby, případně je společně realizují prostřednictvím dobrovolného svazku obcí, tzv. DSO, nebo ve spolupráci se smluvní obcí. Ještě vyšší je ale podíl externích právních služeb. Naopak co se týká rozvoje obce, převažuje snaha samospráv řešit tyto služby vlastními silami či externě, méně pak s využitím DSO nebo smluvní obce.

Šetření také ukázalo, že obce považují za vhodné, aby si plně hradily ty služby, které si zpravidla samy kompletně zajišťují. Například ekonomickou agendu. Je to pochopitelné, obecně totiž platí, že je vhodné platit za něco, o čem má plátce přehled. Jinak se ale obce dívají na dotační management a veřejné zakázky, které bez součinnosti státu nemohou realizovat. Považují za vhodné, aby se na zajišťování těchto služeb podílel stát a také, aby je plně hradil například z tzv. RUDu, tedy z rozpočtově určených daní. 

Nyní, po dokončení analytické části volitelného tématu Servis samosprávám, se realizační týmy soustředí na rozpracování návrhové části. Budou hledat způsoby, jak zajistit poskytování poptávaných služeb v území, nejlépe na bázi prohlubování meziobecní spolupráce.

Jednání v Pacově se zúčastnil i předseda Senátu Milan Štěch. Mimo jiné řekl, že Horní komora Parlamentu České republiky podporuje meziobecní spolupráci. Milan Štěch také uvedl, že oceňuje iniciativu a úsilí starostek a starostů o rozvoj měst a obcí.  

Projekt na podporu meziobecní spolupráce realizuje Svaz měst a obcí ČR. Je financovaný z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Informace o fondu najdete na www.esfcr.cz, o projektu na www.obcesobe.cz