13.03.2015

V Pardubicích se debatovalo zejména o evropských dotacích a rozpočtových pravidlech

Pardubický kraj plánuje zřídit tzv. Evropský dům, díky kterému žadatele o evropské dotace budou moci na jednom místě získat všechny potřebné informace. Evropské domy v krajích podporuje jak Svaz, tak i Asociace krajů. 

Starostky a starosty na Krajském setkání v Pardubickém kraji přivítal primátor Martin Charvát. Hned v úvodu ocenil podobné akce, které pomáhají především nově zvoleným zastupitelům zorientovat se na poli veřejné správy. Přidal se i radní Pardubického kraje Zdeněk Křišťál - uvítal zejména diskusi k tématu evropských fondů. Sám informoval, že Pardubický kraj plánuje zřídit tzv. Evropský dům. Takovýto dům bude mít velký přínos pro žadatele o evropské dotace – na jednom místě budou moci získat všechny potřebné informace. Evropské domy v krajích podporuje jak Svaz, tak i Asociace krajů. Mají podporu také Ministerstva pro místní rozvoj, bohužel ostatní rezorty se k nim stavějí spíše rezervovaně. Dotace si chtějí řešit spíše po vlastní linii.

Poděkování si v Pardubicích Svaz vysloužil i ze Senátu, a to od místopředsedy senátní komise pro rozvoj venkova Petra Šilaře, který udělil pracovníkům Svazu pochvalu za velmi dobře zpracované připomínky k projednávané novele zákona o odpadech, ale i k jeho činnosti obecně. Věří, že úzká spolupráce na takto dobré úrovni bude mezi Svazem a Senátem i nadále pokračovat. Stejné přání vyjádřil i předseda Svazu Dan Jiránek.

Diskuse v Pardubicích se točila hlavně kolem zákona o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, tedy o poskytování dotací a jejich vyúčtování. Starostové přitom byli upozorněni na stránky Odpovědného zastupitele, kde najdou mimo jiné také vzory smluv, tedy i vzor smlouvy o poskytování veřejných prostředků.