08.08.2014

Díky spolupráci se zvyšuje komfort občanů i firem a šetří náklady na elektřinu

Města, obce, podnikatelé i běžní občané dnes mají dříve než v minulosti k dispozici informace o plánovaných pracích na rozvodech elektrické energie. A to díky spolupráci Svazu měst a obcí ČR se Skupinou ČEZ. (Foto: nokhoog_buchachon / FreeDigitalPhotos.net)

Města, obce, podnikatelé i běžní občané dnes mají dříve než v minulosti k dispozici informace o plánovaných pracích na rozvodech elektrické energie. A to díky spolupráci Svazu měst a obcí ČR se Skupinou ČEZ. Vychází z memoranda, které organizace v letošním roce uzavřely.

Intenzivní spolupráci zejména v oblasti krizového řízení už mají oba subjekty ověřenou v souvislosti s odstraňováním následků povodní. Její podstatou je - a je to tomu tak i v rámci memoranda – lepší rozvoj měst a obcí v duchu společenské odpovědnosti Svazu i Skupiny ČEZ. 

„Pro města a obce je důležité, aby podnikatelům i dalším občanům případné přerušení dodávek elektrické energie co nejméně komplikovalo život,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Všichni by měli mít možnost se na to – díky včasným informacím – předem připravit a eliminovat tak případné dopady. Například tím, že v den plánované odstávky firmy svým zaměstnancům zajistí jinou práci či naplánují dovolenou.“   

„Nejen že větší koordinace investičních a údržbových akcí na majetku měst a obcí s provozovatelem distribuční soustavy přináší občanům i podnikatelům větší komfort, současně také zvyšuje efektivitu vynakládaných prostředků jak na straně samosprávy, tak i provozovatele distribuční soustavy,“ uvádí Richard Vidlička, předseda představenstva ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ. A dodává: „Naším cílem je zajišťovat zákazníkům co nejlepší služby tak, aby se občanská i podnikatelská sféra mohla neustále rozvíjet. Pracujeme také na zkrácení doby trvání stavebních prací na technologické inimum.“

Včasné informace o plánované údržbě a obnově elektrické energetické sítě mimo jiné umožňují lépe sladit například stavební činnosti, které města a obce koordinují. Ty pak mohou předat občanům i firmám s větším předstihem prostřednictvím svých informačních kanálů. Jde přitom o více než deset tisíc staveb ročně. Ve výsledku to znamená snížení nákladů i nezaměstnanosti, protože všechny subjekty mají prostor pro to, aby se na odstávku dodávky elektrické energie připravily.

Svaz měst a obcí České republiky je nejvýznamnějším českým sdružením zastupujícím zájmy přibližně 2 600 českých měst a obcí s více než 8 miliony občanů. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. spravuje na území České republiky 161 tisíc kilometrů elektrického vedení, do jehož obnovy a rozvoje investovala od roku 2006 již přes 70 miliard Kč.