23.03.2015

Ve Středočeském kraji chtějí zlepšit dopravu

V deseti fondech Středočeského kraje, které mohou využít i samosprávy, je pro letošní rok 367 milionů korun.  Na Krajském setkání, které uspořádal Svaz měst a obcí, se starostové mimo jiné dozvěděli, že prioritou Středočeského kraje v letošním roce je doprava.

V deseti fondech Středočeského kraje, které mohou využít i samosprávy, je pro letošní rok 367 milionů korun. Z toho nejvíc peněz – 200 milionů korun – je určeno na rozvoj měst a obcí, jde o stoprocentní navýšení dostupných finančních prostředků ve srovnání s rokem 2014. Na Krajském setkání v Praze a Středočeském kraji, které uspořádal Svaz měst a obcí, se starostové mimo jiné dozvěděli, že prioritou Středočeského kraje v letošním roce je doprava. Debatovalo se i o veřejném opatrovnictví a sociálním bydlení, současné znění koncepce, která ho řeší, není pro města a obce akceptovatelné.  

Žádosti o příspěvek z většiny fondů Středočeského kraje bude možné podávat od 26. března do 15. dubna 2015, z Fondu hejtmana a Povodňového fondu to lze od 25. února do 18. prosince 2015. S pomocí evropských peněz ve výši 4,295 miliardy korun v dané oblasti v minulosti vystavěli a opravili 215 kilometrů silnic II. a III. třídy. „V roce 2015 by mělo být dokončeno 30 dopravních projektů za pomoci cca 1,1 mld. korun peněz z regionálního operačního programu,“ řekl hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a dodal: „Chceme se zaměřit na obchvat Prahy a Říčan, D6 a D8. Ministerstvo dopravy má také zájem o rychlodráhu mezi Prahou a Kladnem, stejně tak budeme řešit železniční spojení směrem na Mladou Boleslav a Hradec Králové.“ 

Téměř sto dopravních projektů ve středních Čechách za celkem 778 milionů korun podpoří Státní fond dopravní infrastruktury, půjde o opravy silnic II. a III. třídy a mostů.

„O dopravě jsme nedávno jednali s ministrem Danem Ťokem, a shodli jsme se, že budoucí obchvaty měst a obcí musí mít prioritu,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodal: „Ministr rovněž přislíbil, že se bude zabývat přesunem agend silničních správních úřadů na obce s rozšířenou působností, který se plánuje. V této souvislosti jsme Dana Ťoka upozornili na související rizika, například obavy měst a obcí podložené dřívějšími zkušenostmi ze zpožďování dopravních staveb.“

Středočeský kraj chce rovněž k 7. dubnu 2015 spustit pilotní projekt integrované dopravy na Neratovicku a Mělnicku. Díky němu by mělo být možné na trase Praha – Neratovice a Praha – Mělník cestovat s jedním jízdním dokladem a jedním předplatným. Do dopravní obsluhy regionu severně od hlavního města by se tak měly zapojit všechny autobusy i železnice včetně místní MHD v Mělníku a v Neratovicích. To vše s cílem usnadnit cestování občanům a ulevit přetíženým příjezdovým komunikacím do Prahy. Integrace by měla rovněž zjednodušit orientaci v jízdních řádech – autobusové linky by měly mít krátké a pravidelné intervaly a jezdit z jednoho místa.

Ve Středočeském kraji se mluvilo i o sociálním bydlení, konkrétně věcném záměru zákona z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí. Podle Svazu měst a obcí ČR není možné s jeho současnou podobou souhlasit. Mimo jiné proto, že cílové skupiny vymezené v koncepci jsou velmi široké a návrh nerozděluje zaviněnou a nezaviněnou bytovou nouzi. Takový přístup může ve výsledku zhoršit už nyní na mnoha místech napjatou sociální situaci. Navíc se v koncepci dosud neobjevilo vyčíslení nákladů, které si z ní plynoucí úkoly vyžádají, ani to, kdo to bude platit. I proto Svaz měst a obcí nedávno spolu s Občanským sdružením majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR podepsali společné prohlášení, v kterém žádají o přepracování materiálu a posunutí termínů pro předložení věcného a paragrafového znění příslušného zákona. Stávající znění koncepce považují oba subjekty za neakceptovatelné. 

Krajská setkání 2015 se zaměřují na aktuální témata samospráv - od financí přes sociální oblast i zaměstnanost po životní prostředí. Na celkem třinácti akcích ve všech krajích dozvídají, co důležité pro města a obce se chystá nejen v letošním roce včetně legislativních změn. Více najdete na: http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2015/krajska-setkani-2015.aspx.

Generálními partnery Krajských setkání 2015 je Česká spořitelna a ČEZ. Partnerem Krajského setkání v Praze a Středočeském kraji pak společnosti COLMEX, EKO-KOM, EmotionCar, Empemont, Exx, Neo-Neon CZ a Wolters Kluwer. Mediálními partnery jsou MF Dnes, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu InS.