10.11.2014

Češi a Němci budou více spolupracovat při řešení příhraniční kriminality

Koncem letošního či začátkem příštího roku by měly ČR a SRN podepsat smlouvu týkající se společného řešení kriminality. Země tak reagují na nárůst drogové trestné činnosti v česko-německém pohraničí. Situaci pomohla zmapovat studie Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí. (Foto: Mister GC / FreeDigitalPhotos.net)

Koncem letošního či začátkem příštího roku by měly Česká republika a Spolková republika Německo podepsat smlouvu týkající se společného řešení kriminality. Země tak reagují na nárůst drogové trestné činnosti v česko-německém pohraničí. Spolupráce by měla umožnit policejním složkám obou zemí stíhat české a německé pachatele nezákonných skutků na území partnerského státu. Se zmapováním situace pomohla i studie „Příhraniční kriminalita jako jedna z příčin xenofobie a návrhy řešení z komunální perspektivy“, kterou zpracoval Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO).

Podle studie IURMO byl každý devátý pachatel trestné činnosti, ke které loni došlo v blízkosti hranice na německé straně, z České republiky. Mohou za to sociální faktory, zejména vysoká nezaměstnanost. Mají vliv i na drogovou kriminalitu.

„Je naprosto nezbytné zabránit nákupu komodit pro přípravu drog v Polsku, jejich následné výrobě v České republice a navazující distribuci zejména do Německa tak, jak se v současné době často děje“, říká Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR, a dodává: „Bohužel zatímco německá zemská policie eviduje pachatele s jiným než německým občanstvím, u nás nic takového není. Změnit by se to mělo díky registru přestupků, který Svaz dlouhodobě prosazoval a který i na základě naší iniciativy nedávno schválila vláda.“ 

Podle studie IURMO se Němci na české straně hranice dopouštějí právě spíše přestupků, tedy činů například proti veřejnému pořádku (především vandalismu a výtržnictví), kde škoda nepřesáhne 5 000 Kč. Obráceně se to má tak, že v roce 2013 téměř 10 % pachatelů trestné činnosti v blízkosti hranice na německé straně bylo z České republiky. Z pohledu organizovaného zločinu se pak nejčastěji jedná, a to jak na straně Čechů, tak Němců, o krádeže aut a výrobu i prodej drog.

„Podle dostupných informací má připravovaná česko-německá smlouva o policejní spolupráci v oblasti řešení kriminality mimo jiné pracovat s celým Saskem jako s tzv. příhraniční oblastí“, říká Pavel Drahovzal, předseda správní rady IURMO, a dodává: “V této oblasti by pak česká policie mohla stíhat podezřelé osoby hlouběji do německého vnitrozemí a stejnou pravomoc by měli mít němečtí policisté za českými hranicemi.“

Podkladová studie pro připravovanou smlouvu je výstupem stejnojmenného (Příhraniční kriminalita jako jedna z příčin xenofobie a návrhy řešení z komunální perspektivy) projektu IURMO zaměřeného na problémy v česko-německém příhraničí. Spolupracovaly na něm německé i české obce, např. německý Oybin, Jonsdorf, Ebersbach - Neugersdorf či český Nový Bor, Hrádek nad Nisou, Varnsdorf s cílem diskutovat, jak se s daným problémem vypořádat z pohledu územní samosprávy a také celkově navrhnout, jak příhraniční kriminalitu řešit.

Součástí studie je i deklarace a doporučení, se kterými kromě českých a německých obcí pracuje také Bezpečnostní komise a Komise životního prostředí Svazu. V materiálu města a obce mimo jiné požadovaly dříve zmiňovaný vznik registru přestupků a také harmonizaci právních předpisů z oblasti trestního práva, ale i životního prostředí či veřejného zdraví, které jsou důležité například v souvislosti i v příhraničních oblastech docela častými krádežemi a nelegálním výkupem kovů. Podle samosprávy je důležité také to, aby docházelo k intenzivnější výměně informací nejen v rámci policie.