06.10.2014

Spolupráce měst a obcí s Českou poštou bude pokračovat. Je důležitá pro lidi

Pokračování dosavadní spolupráce při jednání s obcemi a podpora projektu Pošta Partner, to jsou jen základní body výsledků jednání mezi zástupci Komory obcí Svazu měst a obcí ČR (SMO) a generálním ředitelem České pošty Martinem Elkánem.  

Pokračování dosavadní spolupráce při jednání s obcemi a podpora projektu Pošta Partner, to jsou jen základní body výsledků jednání mezi zástupci Komory obcí Svazu měst a obcí ČR (SMO) a generálním ředitelem České pošty Martinem Elkánem.

Česká pošta a Svaz podepsaly v roce 2011 Memorandum o vzájemné spolupráci při řešení pobočkové sítě České pošty v malých obcích. V tomto memorandu se Pošta zavázala informovat starosty o připravovaném jednání o změně formy poštovní obsluhy v rámci projektu Pošta Partner půl roku dopředu. A dále bylo dohodnuto, že se žádná pošta nezmění na franšízu bez souhlasu starosty obce. „Spolupráce se Svazem, která trvá již několik let, oběma stranám vyhovuje a rozhodně v ní budeme pokračovat,“ ujistil generální ředitel Martin Elkán zástupce Svazu. Dále sdělil, že v současné době probíhá revize projektu a podmínek, za které naši smluvní partneři poštovní služby poskytují.

Dalším bodem jednání byla novela zákona o poštovních službách. Elkán v této souvislosti uvedl, že Česká pošta poskytuje na základě poštovního zákona tzv. univerzální službu a jen náklady na ni činí ročně více než 1,7 miliardy korun. Novela poštovního zákona by měla zajistit úhradu alespoň části těchto nákladů, které pošta poskytuje na základě objednávky státu. Podle místopředsedy Svazu Josefa Bezdíčka může Česká pošta v této souvislosti počítat s podporou Svazu. „Pro obce je důležité zachování pobočkové sítě a zejména pak služeb v současné podobě. Kroky k novele zákona o poštovních službách, které jednoznačně nastaví další fungování pobočkové sítě, pak považujeme za velmi potřebné,“ doplnil Bezdíček.